Scientific Research Projects BITSE

Monitoring rezistentnosti štetnih organizama na sredstva za zaštitu bilja u Republici Hrvatskoj (2018-2020.)

Acronym: Rezistentnost SZB

Competition title: Monitoring rezistentnosti štetnih organizama na sredstva za zaštitu bilja

Funding: Ministarstvo poljoprivrede

Start date: 01. 01. 2018.

End date: 31. 12. 2020.

Abstract

Na području Republike Hrvatske provodi se projekt Monitoring rezistentnosti štetnih organizama na sredstva za zaštitu bilja kojem je dodijeljena potpora Ministarstva poljoprivrede uz odobrenje Europske komisije sukladno Poglavlju 1. i članku 31. Uredbe komisije (EU) br. 702/2014 za razdoblje od 2018. do 2020. godine.
Ciljevi projekta kojem je dodijeljena potpora su sljedeći:
Temeljni cilj: uspostava sustavnog monitoringa pojave rezistentnosti štetnih organizama na sredstva za zaštitu bilja na nacionalnoj razini za razdoblje od 2018. do 2020. Godine,
Specifični ciljevi:
- pregled dosadašnjih sporadičnih istraživanja pojave rezistentnosti štetnih organizama na sredstva za zaštitu bilja u Republici Hrvatskoj,
- anketiranje poljoprivrednih proizvođača vezano uz pad učinkovitosti sredstava za zaštitu bilja,
- uzorkovanje i testiranje osjetljivosti najvažnijih ekonomskih štetnika na različite grupe insekticida (organofosforne insekticide, piretroide i neonikotinoide) kod kojih postoji visok rizik od pojave rezistentnosti i koji se u konvencionalnoj i integriranoj poljoprivrednoj proizvodnji redovito suzbijaju kemijski, primjenom insekticida,
- uzorkovanje i testiranje osjetljivosti najvažnijih uzročnika biljnih bolesti na različite grupe fungicida kod kojih postoji visok rizik od pojave rezistentnosti i koji se u konvencionalnoj i integriranoj poljoprivrednoj proizvodnji redovito suzbijaju kemijski, primjenom fungicida,
- uzorkovanje i testiranje osjetljivosti najvažnijih korovnih biljaka na različite grupe herbicida kod kojih postoji visok rizik od pojave rezistentnosti i koji se u konvencionalnoj i integriranoj poljoprivrednoj proizvodnji redovito suzbijaju kemijski, primjenom herbicida,
- kreiranje baze podataka o pojavi i stupnju rezistentnosti štetnih organizama na sredstva za zaštitu bilja (prikaz podataka u GIS-u),
- kreiranje antirezistentnih strategija suzbijanja štetnih organizama na nacionalnoj osnovi za najugroženije poljoprivredne kulture (npr. uljanu repicu) - nužnost organiziranog ponašanja prilikom odluke o izboru pripravaka za suzbijanje štetnika,
- edukacija proizvođača – uspjeh Programa ovisi o socioekonomskim i infrastrukturnim čimbenicima; obrazovanje i pristup informacijama presudni su u provedbi integrirane zaštite bilja koja sprečava i usporava razvoj rezistentnosti i
- izrada i tiskanje popularno-stručnih letaka i brošura (za područje fitopatologije, herbologije i zoologije) s naglašenim rezultatima istraživanja – informacije moraju biti široko dostupne i razumljive proizvođačima.

Web: https://rezistentnost-szb.hr/

Leaders

Prof. Tanja Gotlin Čuljak, PhD
University of Zagreb Faculty of Agriculture

Associates

Valentina Šoštarčić, mag. ing. agr.
University of Zagreb Faculty of Agriculture

Assoc. Prof. Maja Šćepanović, PhD
University of Zagreb Faculty of Agriculture

Helena Virić Gašparić, mag. ing. agr.
University of Zagreb Faculty of Agriculture

Sandra Skendžić, mag. ing. agr.
University of Zagreb Faculty of Agriculture

Ana Pintar, mag. ing. agr.
University of Zagreb Faculty of Agriculture

Josip Lakić, mag. ing. agr.
University of Zagreb Faculty of Agriculture

Assoc. Prof. Klara Barić, PhD
University of Zagreb Faculty of Agriculture

Assist. Prof. Darija Lemić, PhD
University of Zagreb Faculty of Agriculture

Assist. Prof. Ivan Juran, PhD
University of Zagreb Faculty of Agriculture

Assist. Prof. Maja Čačija, PhD
University of Zagreb Faculty of Agriculture

Prof. Renata Bažok, PhD
University of Zagreb Faculty of Agriculture