Scientific Research Projects BITSE

Nacionalni program očuvanja i održive uporabe biljnih genetskih izvora za hranu i poljoprivredu u Republici Hrvatskoj (2017-2020)

Competition title: Ministarstvo poljoprivrede Nacionalni program

Funding: Suradnja s tijelima uprave

Start date: 31. 01. 2018.

End date: 31. 12. 2020.

Abstract

Cilj Nacionalnog programa očuvanja i održive uporabe biljnih genetskih izvora za hranu i poljoprivredu u Republici Hrvatskoj (u daljnjem tekstu: Nacionalni program) je doprinijeti nacionalnom razvoju, sigurnosti prehrane, održivoj poljoprivredi i održanju bioraznolikosti kroz očuvanje i uporabu biljnih genetskih izvora.
Nacionalnim programom utvrđuju se strateške smjernice razvoja nacionalne politike očuvanja biljnih genetskih izvora, te smjernice za regionalnu i međunarodnu suradnju. Nacionalni program razvijen je u skladu s nacionalnim prioritetima i zakonodavstvom, kao i prema međunarodno prihvaćenim smjernicama. Time doprinosi i očuvanju biljnih genetskih izvora na globalnoj razini, te osigurava ispunjavanje obveza koje je Republika Hrvatska preuzela svojim članstvom u međunarodnim organizacijama.

Web: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=4275

Leaders

Prof. Snježana Bolarić, PhD
University of Zagreb Faculty of Agriculture

Prof. Milan Pospišil, PhD
University of Zagreb Faculty of Agriculture

Associates

Assist. Prof. Toni Safner, PhD
University of Zagreb Faculty of Agriculture

Prof. Josip Leto, PhD
University of Zagreb Faculty of Agriculture

Assist. Prof. Hrvoje Kutnjak, PhD
University of Zagreb Faculty of Agriculture

Prof. Snježana Kereša, PhD
University of Zagreb Faculty of Agriculture

Prof. Jerko Gunjača, PhD
University of Zagreb Faculty of Agriculture

Assoc. Prof. Dubravka Dujmović Purgar, PhD
University of Zagreb Faculty of Agriculture

Assist. Prof. Anita Bošnjak Mihovilović, PhD
University of Zagreb Faculty of Agriculture

Assoc. Prof. Krešimir Bošnjak, PhD
University of Zagreb Faculty of Agriculture

Ana Lovrić, PhD
University of Zagreb Faculty of Agriculture

Prof. Ana Pospišil, PhD
University of Zagreb Faculty of Agriculture

Prof. Jasminka Butorac, PhD
University of Zagreb Faculty of Agriculture