Scientific Research Projects BITSE

Determinante cijena nekretnina u tranzicijskim zemljama

Competition title: Global Development Network (GDN)

Funding: Other

Start date: 01. 01. 2009.

End date: 01. 07. 2010.

Abstract

U studiji se koristi nelinearna metodologija pomoću koje se istražuju determinante cijena nekretnina i karakteristike njihove kratkoročne prilagodbe. Testira se kointegracija s uključenim pragom na uzorku od četiri razvijene zemlje (SAD, Velika Britanija, Španjolska i Irska) i četiri tranzicijske zemlje (Bugarska, Hrvatska, Češka i Estonija). Svih je osam zemalja zabilježilo intenzivan rast cijena nekretnina tijekom zadnjeg desetljeća prošlog stoljeća i prve polovine ovog desetljeća. Osim testiranja nelinearnosti, studija se fokusira i na utvrđivanje determinanti cijena nekretnina u četiri tranzicijske zemlje Srednje i Istočne Europe. Opaža se da asimetrična prilagodba cijena nekretnina postoji u svim tranzicijskim zemljama i u SAD-u. Model korekcije odstupanja s pragom sugerira da cijene nekretnina odražavaju kretanje makroekonomskih fundamentala, no perzistentnost cijena nekretnina te spora i asimetrična prilagodba mogli su pogodovati eksploziji cijena nekretnina u tranzicijskim zemljama i SAD-u.

U drugom se dijelu studije koriste metode kointegracije i modela korekcije odstupanja u svrhu modeliranja kratkoročnih i dugoročnih promjena cijena nekretnina u zemljama Srednje i Istočne Europe, koje se zatim uspoređuju s razvijenim zemljama EU-a. U uzorak su uključene četiri tranzicijske i tri razvijene europske zemlje. Cijene nekretnina za svaku zemlju su modelirane zasebno kao funkcija dohotka, kamatnih stopa, kredita, građevinske aktivnosti, zaposlenosti i inercije cijena nekretnina. Rezultati sugeriraju da dohodak i inercija u najvećem dijelu objašnjavaju cijene nekretnina. U kratkom roku cijene nekretnina nisu slabo egzogene, ali su koeficijenti prilagodbe mali i pomaknuti u vremenu, najvjerojatnije zbog prisutnosti inercije.
Koordinator projekta: Ekonomski institut Zagreb, dr. sc. Maruška Vizek

Web: https://www.eizg.hr/projekti/zavrseni-projekti/determinante-cijena-nekretnina-u-tranzicijskim-zemljama/1703

Leaders

Assist. Prof. Petra Posedel Šimović, PhD
University of Zagreb Faculty of Agriculture