Scientific Research Projects BITSE

Potencijal mikroinkapsulacije u proizvodnji sireva

Acronym: SIR JE IN

Competition title: Ulaganje u znanost i inovacije - Prvi poziv

Funding: Operativni program konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

Total value: 7 298 987,13 HRK

Funded amount: 6 079 348,00 HRK

Start date: 20. 12. 2019.

End date: 20. 12. 2022.

Abstract

Rezultat procjene učinkovitosti mikroinkapsuliranog sirila na sposobnost zgrušavanja mlijeka stvorit će preduvjete za njegovo korištenje u gospodarstvu tj. proizvodnji različitih vrsta sireva, što izravno doprinosi ciljevima S3 - TPP Hrana i bio ekonomija. Projekt će intenzivirati prijenos znanja i tehnologije te postići rast inovativnih potencijala organizacija uključenih u projekt. Istraživačima će se omogućiti postizanje znanstvene izvrsnosti, studentima stjecanje znanja i vještina, a gospodarskim subjektima razboj novih usluga i proizvoda koji se temelje na rezultatima istraživanja.

Web: http://www.sirjein.agr.hr

Leaders

Assist. Prof. Nataša Mikulec, PhD
University of Zagreb Faculty of Agriculture

Associates

Assist. Prof. Luna Maslov Bandić, PhD
University of Zagreb Faculty of Agriculture

Assoc. Prof. Marko Vinceković, PhD
University of Zagreb Faculty of Agriculture

Vladimir Brajković, PhD
University of Zagreb Faculty of Agriculture

Assist. Prof. Maja Ferenčaković, PhD
University of Zagreb Faculty of Agriculture

Assoc. Prof. Vlatka Čubrić Čurik, PhD
University of Zagreb Faculty of Agriculture

Biljana Radeljević, dipl. ing.
University of Zagreb Faculty of Agriculture

Dijana Plavljanić, dipl. ing.
University of Zagreb Faculty of Agriculture

Iva Horvat Kesić, dipl. ing.
University of Zagreb Faculty of Agriculture

Šimun Zamberlin, PhD
University of Zagreb Faculty of Agriculture

Jasminka Špoljarić, PhD
University of Zagreb Faculty of Agriculture

Assist. Prof. Iva Dolenčić Špehar, PhD
University of Zagreb Faculty of Agriculture

Prof. Neven Antunac, PhD
University of Zagreb Faculty of Agriculture

Prof. Dubravka Samaržija, PhD
University of Zagreb Faculty of Agriculture