Scientific Research Projects BITSE

Mooc in Enology aimed at Reinforcing competences applying Game-based approach and Olfactive learning for the wine tasting

Partners: Universita degli studi di Foggia- IT
Universidade de Tras-Os-Montes e Alto Douro- POR, University of Cukurova- TUR
Smarted Srl, Syndicat ddes Vignerons Bio d'Aquitaine- FRA
Organizzazione Nazionale degli Assaggiatori di Vino – Onav- IT

Acronym: MERGO

Competition title: Call 2020 Round 1 KA2 - Cooperation for innovation and the exchange of good practices KA203 - Strategic Partnerships for higher education

Funding: European Commission

Total value: 375 000,00 EUR

Funded amount: 375 000,00 EUR

Start date: 01. 09. 2020.

End date: 28. 02. 2023.

Abstract

Središnji cilj MERGO projekta je razviti novi način promicanja naprednih i inovativnih rješenja temeljenih na najsuvremenijim tehnologijama, kako bi se inovirala i promovirala izvrsnost u podučavanju u vinarskom sektoru. MERGO želi povezati masovne otvorene internetske tečajeve (MOOC Massive Open Online Courses) razvijene strateškim partnerstvom visokih učilišta i organizacija s vinarskim sektorom, donoseći proceduralno učenje za prepoznavanje senzornih svojstava korištenjem novih informacijskih i komunikacijskih tehnologija (ICT): korisničkim sučeljem na dodir (TUI Tangible User Interfaces) i principu gamifikacije. Projektom će se izraditi pedagoški validirani okvir usmjeren na razvoj inovativnih ICT alata koji će studentima omogućiti samostalnu obuku na daljinu vođenu od strane modula umjetne inteligencije (adaptivnih asistenata) uz određene mirisne podražaje upoznate s digitalnim sučeljem. Cilj projekta MERGO je poboljšati kompetencije u ovom sektoru kako bi se uspostavile jake veze između obrazovanja, istraživanja i inovacija.

Leaders

Assist. Prof. Ana Marija Jagatić Korenika, PhD
University of Zagreb Faculty of Agriculture

Associates

Prof. Ana Jeromel, PhD
University of Zagreb Faculty of Agriculture