Scientific Research Projects BITSE

Izgradnja preduvjeta za primjenu viših razina metodologije Međuvladinog tijela o klimatskim promjenama (IPCC-a) u izračunu odliva/emisija stakleničkih plinova u sektoru Korištenja zemljišta, prenamjene zemljišta i šumarstva (LULUCF 3)

Competition title: -

Funding: EKONERG - institut za energetiku i zaštitu okoliša, d.o.o.

Total value: 55 000,00 HRK

Funded amount: 55 000,00 HRK

Start date: 15. 06. 2020.

End date: 15. 06. 2021.

Leaders

Assist. Prof. Darija Bilandžija, PhD
University of Zagreb Faculty of Agriculture

Associates

Assist. Prof. Nikola Bilandžija, PhD
University of Zagreb Faculty of Agriculture

Assoc. Prof. Ivana Šestak, PhD
University of Zagreb Faculty of Agriculture

Assoc. Prof. Željka Zgorelec, PhD
University of Zagreb Faculty of Agriculture