Scientific Research Projects BITSE

Trajno motrenje ekosustava okoliša CPS Molve-2018

Competition title: Zavod za javno zdravstvo Koprivničko-križevačke županije

Funding: Other

Total value: 131 919,34 HRK

Funded amount: 131 919,34 HRK

Start date: 01. 01. 2018.

End date: 15. 12. 2018.

Leaders

Prof. Ivica Kisić, PhD
University of Zagreb Faculty of Agriculture

Associates

Marija Galić, mag. ing. agr.
University of Zagreb Faculty of Agriculture

Assist. Prof. Aleksandra Perčin, PhD
University of Zagreb Faculty of Agriculture

Assoc. Prof. Ivana Šestak, PhD
University of Zagreb Faculty of Agriculture

Prof. Ferdo Bašić, PhD, Professor Emeritus
University of Zagreb Faculty of Agriculture

Assoc. Prof. Željka Zgorelec, PhD
University of Zagreb Faculty of Agriculture