Scientific Research Projects BITSE

Trajno motrenje ekosustava okoliša CPS Molve-2019

Competition title: Zavod za javno zdravstvo Koprivničko-križevačke županije

Funding: Other

Total value: 134 611,58 HRK

Funded amount: 134 611,58 HRK

Start date: 01. 01. 2019.

End date: 15. 12. 2019.

Leaders

Prof. Ivica Kisić, PhD
University of Zagreb Faculty of Agriculture

Associates

Domina Delač, mag. ing. agr.
University of Zagreb Faculty of Agriculture

Assist. Prof. Aleksandra Perčin, PhD
University of Zagreb Faculty of Agriculture

Marija Galić, mag. ing. agr.
University of Zagreb Faculty of Agriculture

Prof. Ferdo Bašić, PhD, Professor Emeritus
University of Zagreb Faculty of Agriculture

Assoc. Prof. Željka Zgorelec, PhD
University of Zagreb Faculty of Agriculture