Print

Modeliranje uzgoja energetskih kultura (198011)

Course coordinator

Course description

Upoznavanje s osnovama modeliranja u poljoprivredi i korištenja agronomskih modela sa svrhom simuliranja produkcije biomase u različitim agroekološkim uvjetima. Procjena optimalnih agrotehničkih zahvata sa svrhom ostvarivanja zadovoljavajućih prinosa u potencijalno promijenjenim klimatskim uvjetima uz najmanje moguće pritiske na tlo, vodu i druge prirodne resurse.

Type of course

ECTS: 3.00

English language: L1

E-learning: L1

Lecturer
Grading

Sufficient (2): 60-70%
Good (3): 70-80%
Very good (4): 80-90%
Excellent (5): 90-100%

Conditions for obtaining signature

Redovito pohađanje nastave

Types of instruction

 • Predavanja
  Usmena predavanja
 • Provjere znanja
  Pismeni ispit
 • Auditorne vježbe
  Istraživački rad
 • Konzultacije
  Po potrebi
 • Ostali oblici skupnog ili samostalnog učenja
  Proučavanje znanstvene literature

Learning outcomes

Learning outcome Evaluation methods
1. Student će moći identificirati, objasniti i kritički prosuđivati: 1.1. agroekološke funkcije s obzirom na klimatske, hidrološke, pedološke i biološke uvjete i njihove promjene 1.2. prilagodbu agrosfere klimatskim promjenama i održivo gospodarenje tlom i zemljištem tijekom proizvodnje biomase 1.3. metode prilagodbe poljoprivredne proizvodnje biomase specifičnim klimatskim, pedološkim i biološkim uvjetima; 2. Student će moći identificirati, prikupiti, obraditi, proračunati, interpretirati i valorizirati minimalne potrebne ulazne podatke za simulaciju proizvodnje biomase u različitim agroekološkim uvjetima Pismeni ispit

Please sign in to your account

This site uses cookies and other tracking technologies to assist with navigation and your ability to provide feedback, analyse your use of our products and services, assist with our promotional and marketing efforts, and provide content from third parties. Cookie Policy.