Projects

Title Funding Duration AFZ role
Prevention and management of adverse impact of ornamental invasive alien plant species on endangered habitat types and species of EU importance LIFE+ 2023/10/01 - 2029/09/30 partner
Breeding European Legumes for Increased Sustainability European Research Executive Agency 2023/10/01 - 2028/09/30 partner
Onečišćenje okoliša i ljudsko zdravlje: fizikalno-kemijska analiza, toksičnost i modeli strojnog učenja EU programi 2024/01/01 - 2027/12/31 partner
Virusi vinove loze: potraga za dijelovima slagalice koji nedostaju Croatian science foundation 2023/12/28 - 2027/12/27 contractor
Riječna kornjača - očuvanje krovne vrste sredozemnih vlažnih staništa u Dubrovačko-neretvanskoj županiji „LIFE for Mauremys” CINEA/ Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost 2022/10/01 - 2026/09/30 coordinator
Mitigation of climate change through advanced phytotechnology for military lands NATO 2023/09/27 - 2026/09/26 partner
Unaprjeđenje urbane infrastrukture za zelenije jezgre sjevernog Jadrana Interreg 2024/03/01 - 2026/08/31 partner
Genome and Epigenome eNabled breeding in MOnogastrics Horizon 2020 2021/06/01 - 2026/05/30 partner
Mogućnost iskorištavanja tradicionalnih sorti jabuka za proizvodnju jabuka i soka od jabuka sa smanjenim udjelom patulina Croatian science foundation 2021/03/01 - 2026/02/28 partner
Neretvanska mandarina-kemijska karakterizacija i inovativni tretmani poslije berbe Croatian science foundation 2021/01/11 - 2026/01/11 coordinator
Gender Equality in Rural and Agricultural Innovation SystemS HORIZON EUROPE 2023/01/01 - 2025/12/31 partner
Prirodni bioaktivni spojevi kao izvor potencijalnih antimikrobnih tvari u suzbijanju bakterijskih i drugih gljivičnih patogena masline Croatian science foundation 2021/01/01 - 2025/12/31 partner
Aquatic Invasive Species in Europe Other 2016/12/01 - 2025/12/31 coordinator
Innovative Models for Sustainable Future of Mediterranean Pastoral Systems Horizon 2020 2022/05/01 - 2025/04/30 partner
Nagle klimatske promjene – Dokazi iz kvartarnih sedimentoloških zapisa u Hrvatskoj Croatian science foundation 2021/04/01 - 2025/03/31 partner
Međugeneracijski prijenos rizika za mentalno zdravlje adolescenata Croatian science foundation 2021/03/01 - 2025/02/28 partner
Podpovršinski preferencijalni transportni procesi u poljoprivrednim padinskim tlima Croatian science foundation 2020/03/01 - 2025/02/28 coordinator
Uspostava kriterija za vrednovanje modernizacijskih i (post)tranzicijskih procesa u ruralnim prostorima Hrvatske kroz studiju slučaja ruralnog prostora Like Croatian science foundation 2020/02/01 - 2025/01/31 partner
Inovativna rješenja za racionalizaciju upotrebe bentonita u postizanju proteinske stabilnosti bijelih vina Croatian science foundation 2021/01/15 - 2025/01/14 partner
Fenotipski odgovor provenijencija obične bukve i hrasta kitnjaka na dugotrajnu sušu u inerakciji s različitom koncentracijom fosfora u tlu Croatian science foundation 2021/01/01 - 2024/12/31 partner
Genetske, gospodarske i društvene interakcije programa očuvanja lokalnih pasmina Croatian science foundation 2021/01/01 - 2024/12/31 coordinator
Socijalno-ekološki izazovi ruralnog razvoja: objektivni i subjektivni pokazatelji otpornosti hrvatskih ruralnih socijalno-ekoloških sustava Croatian science foundation 2020/01/01 - 2024/12/31 partner
Procjena konzervacijske obrade tla kao napredne metode uzgoja usjeva i prevencije degradacije tla Croatian science foundation 2020/12/22 - 2024/12/21 partner
Integrativna analiza signalnih puteva fitohormona uključenih u odgovor biljaka krumpira na infekciju viroidom vretenastoga gomolja krumpira (PotatoSignalHub) Croatian science foundation 2020/03/01 - 2024/04/29 partner
Zapadnoistarska antiklinala kao idealni prirodni laboratorij za proučavanje regionalnih diskordancija u karbonatnim stijenama Croatian science foundation 2020/04/01 - 2024/03/31 partner
Regulacija popravka dvolančanog loma u genomu bakterije Escherichia coli Croatian science foundation 2020/03/15 - 2024/03/14 partner
Algoritmi dubokog podržanog učenja za upravljanje rizicima Croatian science foundation 2020/02/01 - 2024/01/31 partner
Solidarna ekonomija u Hrvatskoj: antropološka perspektiva Croatian science foundation 2020/02/01 - 2024/01/31 partner
Biodostupnost karotenoida kukuruza kod nesilica: utjecaj mikrostrukture zrna i sastava smjese Croatian science foundation 2020/01/15 - 2024/01/14 coordinator
Nutritivna i funkcionalna vrijednost koprive (Urtica dioica L.) primjenom suvremenih hidroponskih tehnika uzgoja Croatian science foundation 2020/01/15 - 2024/01/14 coordinator
Uloga lova i lovnog gospodarenja u širenju novonastalih populacija divljih papkara na Mediteranu Croatian science foundation 2020/01/15 - 2024/01/07 coordinator
Genomska karakterizacija, očuvanje genoma i selekcija s optimalnim doprinosima kod hrvatskih mliječnih pasmina ovaca Croatian science foundation 2020/01/01 - 2023/12/31 coordinator
Hibridno sušenje i valorizacija biljnog prehrambenog otpada i nusproizvoda Croatian science foundation 2020/01/01 - 2023/12/31 partner
European network of wildlife professionals - The Consortium ENETWILD European Food Safety Authority (EFSA) 2018/01/01 - 2023/12/31 partner
Legumes in biodiversity-based farming systems in Mediterranean basin PRIMA program 2020/11/01 - 2023/10/31 partner
Conservation of freshwater mussels: a pan-European approach EU programi 2019/10/25 - 2023/10/25 partner
Management planning and restoration of Dinara dry grasslands to save biodiversity and support sustainable development LIFE+ 2019/01/15 - 2023/07/15 partner
Centar kompetencija 3LJ Europski strukturni i investicijski fondovi 2020/06/08 - 2023/06/08 partner
Proizvodnja hrane, biokompozita i biogoriva iz žitarica u kružnom biogospodarstvu Europski fond za regionalni razvoj - program Konkurentnost i Kohezija 2014. - 2020 2019/09/18 - 2023/06/01 partner
Napredna i prediktivna poljoprivreda za otpornost klimatskim promjenama EU programi 2020/05/22 - 2023/05/22 partner
Potencijal rizosfernog mikrobioma u prilagodbi poljoprivrede klimatskim promjenama EU programi 2020/05/04 - 2023/05/04 partner
CroViZone – Prilagodba vinogradarskih zona RH klimatskim promjenama Suradnja s tijelima uprave 2020/05/01 - 2023/05/01 partner
Fire in the Earth System: Science & Society COST 2019/04/24 - 2023/04/23 partner
Specifikacije heterogenog autonomnog robotskog sustava HEKTOR EU programi 2020/03/13 - 2023/03/31 partner
Erozija i degradacija tala Hrvatske Croatian science foundation 2018/04/01 - 2023/03/31 coordinator
Genomic BIodiversity Knowledge for Resilient Ecosystems COST 2019/03/08 - 2023/03/07 partner
Procjena tolerantnosti hrvatske germplazme vinove loze na sušu - TOLVIN Operativni program „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“ Europski fond za regionalni razvoj (ERDF) 2020/03/01 - 2023/03/01 partner
Filogeografija i evolucija triju ekološki divergentnih grupa amfi-jadranskih biljaka Croatian science foundation 2018/03/01 - 2023/02/28 partner
Inovativni funkcionalni proizvodi od janjećeg mesa Croatian science foundation 2018/03/01 - 2023/02/28 partner
Utjecaj specifične površine oplošja čestice na hidrogeološka svojstva prapora i na njima razvijenih tala istočne Hrvatske Croatian science foundation 2018/02/01 - 2023/01/31 partner
Detaljna analitička karkaterizacija i antimikrobno djelovanje odabranih pčelinjih proizvoda na multirezistentne patogene bakterije National 2021/01/14 - 2023/01/14 coordinator
Napredni sustav motrenja agroekosustava u riziku od zaslanjivanja i onečišćenja EU programi 2020/01/01 - 2023/01/01 coordinator
Znanstveni centar izvrsnosti za bioraznolikost i molekularno oplemenjivanje bilja (CroP-BioDiv) Europski fond za regionalni razvoj 2018/01/01 - 2023/01/01 coordinator
Detaljna karakterizacija i antimikrobno djelovanje pčelinjih proizvoda: inhibicija rasta patogenih bakterija rezistentnih na antibiotike National 2021/01/01 - 2022/12/31 coordinator
Mjere prilagodbe klimatskim promjenama za održivo upravljanje prirodnim resursima EU programi 2020/01/01 - 2022/12/31 partner
RESponsible research and innovation grounding practices in BIOSciencies Horizon 2020 2020/01/01 - 2022/12/31 partner
Identifikacija mikrostatelitnih biljega cjelokupnog genoma i sklapanje cjelokupnog kloroplastnog genoma vrsta Tanacetum cinerariifolium, Salvia officinalis i S. fruticosa (Genome-wide microsatellite identification and the complete chloroplast genome assembly of Tanacetum cinerariifolium, Salvia officinalis and S. fruticosa) Ministarstvo znanosti i obrazovanja 2020/01/01 - 2022/12/31 partner
Agrobioraznolikost - osnova za prilagodbu i ublažavanje posljedica klimatskih promjena u poljoprivredi Operativni program „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“ Europski fond za regionalni razvoj (ERDF), Ministarstvo zaštite okoliša i energetike i Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost 2019/12/20 - 2022/12/20 partner
Novi početak za stare hrvatske sorte vinove loze EU programi 2019/12/20 - 2022/12/20 coordinator
Potencijal mikroinkapsulacije u proizvodnji sireva Operativni program konkurentnost i kohezija 2014.-2020. 2019/12/20 - 2022/12/20 coordinator
Bilinogojstvom do sekundarnih biljnih metabolita: primjena mineralnih hraniva i elicitora za povećanje koncentracije fenola u listu masline Croatian science foundation 2017/12/01 - 2022/12/01 partner
Ekologija i karakterizacija dva nova virusa vinove loze Croatian science foundation 2018/12/01 - 2022/11/30 coordinator
Utjecaj otvorenih požara na kvalitetu tla i voda Croatian science foundation 2018/12/01 - 2022/11/30 coordinator
Primjena NGS metoda u procjeni genomske varijabilnosti preživača Croatian science foundation 2018/01/12 - 2022/11/30 coordinator
Prilagodba uzgoja bijele ribe klimatskim promjenama Croatian science foundation 2018/11/05 - 2022/11/04 partner
Izolacija i enkapsulacija bioaktivnih molekula samonikle i kultivirane koprive i komorača i učinci na fiziologiju organizma Croatian science foundation 2018/11/01 - 2022/10/31 partner
Zbrinjavanje mulja kroz proizvodnju energetskih kultura Croatian science foundation 2018/11/01 - 2022/10/31 coordinator
Rogozničko morsko jezero kao model odziva ekosustava na promjene u okolišu Croatian science foundation 2018/10/22 - 2022/10/21 partner
Twinning Open Data Operational Horizon 2020 2019/10/01 - 2022/09/30 partner
Međuusporedba metoda mjerenja denudacije krša Croatian science foundation 2018/10/01 - 2022/09/30 coordinator
Napredni deterministički i hibridni algoritmi na nizovima, sljedovima i stablima s primjenama u tehničkim znanostima i znanostima o životu Croatian science foundation 2018/10/01 - 2022/09/30 partner
3D mreže kompleksnih Ge-baziranih nanostruktura u staklima: svojstva i primjene Croatian science foundation 2018/09/01 - 2022/08/31 partner
Growing Advanced industrial Crops on marginal lands for biorEfineries – GRACE Horizon 2020 2017/06/01 - 2022/06/01 partner
Primjena inovativnih metoda u praćenju proteolitičkih, lipolitičkih i oksidativnih procesa tijekom proizvodnje pršuta Croatian science foundation 2018/03/01 - 2022/02/28 partner
Building the cooperation network in phenotyping towards crop optimization CASEE 2021/03/18 - 2022/02/18 coordinator
Stanje degradacije šumskih fragmenata u poljoprivrednoj ravnici rijeke Drave od Maribora do Čakovca MZOS 2020/01/30 - 2021/12/31 coordinator
Grazing for wildfire prevention, ecosystem, service provision, nature conservation and landscape management LIFE+ 2019/04/01 - 2021/12/31 partner
In vitro razmnožavanje, krioprezervacija i kvantifikacija biološke aktivnosti plodova jagodastih vrsta voćaka i vinove loze MZO 2019/05/01 - 2021/04/30 coordinator
Stanje raznolikosti potočne pastrve u vodama dunavskog sliva i ribarsko-konzervacijske implikacije MZO 2019/05/01 - 2021/04/30 partner
Genetska osnova insekticidnog potencijala dalmatinskog buhača (Tanacetum cinerariifolium /Trevir./ Sch. Bip.) Croatian science foundation 2017/04/01 - 2021/03/31 coordinator
EuroXanth: Integrating science on Xanthomonadaceae for integrated plant disease management in Europe COST 2017/03/16 - 2021/03/15 partner
Ekstrakcije bioaktivnih spojeva iz mediteranskog bilja sa “zelenim otapalima” primjenom visokonaponskog pražnjenja Croatian science foundation 2017/03/01 - 2021/02/28 partner
Genetsko poboljšanje i optimizacija potencijala rodnosti pšenice Croatian science foundation 2017/03/01 - 2021/02/28 partner
Inovativne tehnike u minimalnoj preradi krumpira (Solanum tuberosum) i njegova zdravstvena ispravnost nakon pripreme Croatian science foundation 2017/03/01 - 2021/02/28 partner
Klimatske promjene i invazivne vrste – utvrđivanje utjecaja na bioraznoliost nativnih slatkovodnih rakova i pastrva i njihova konzervacija Croatian science foundation 2017/03/01 - 2021/02/28 partner
Monitoring rezistentnosti štetnika: nove metode detekcije i učinkovite strategije upravljanja rezistentnošću Croatian science foundation 2017/03/01 - 2021/02/28 coordinator
Napredni senzorski sustavi za precizno navodnjavanje u krškom krajobrazu Croatian science foundation 2017/03/01 - 2021/02/28 partner
Utjecaj prehrambenih vlakana na bioraspoloživost polifenola istraživanjem adsorpcije i simuliranih probavnih procesa, in vitro Croatian science foundation 2017/03/01 - 2021/02/28 partner
Sustainable food chains through public policies: the cases of the EU quality policy and of public sector food procurement Horizon 2020 2016/03/01 - 2021/02/28 partner
NATO - Science for Peace and Security (SPS Programme) "New Phytotechnology for Cleaning Contaminated Military Sites" NATO - Science for Peace and Security (SPS Programme) 2016/10/06 - 2021/02/01 partner
Primjena pepela iz biomase radi unaprjeđenja poljoprivredne proizvodnje i plodnosti tala National 2019/11/30 - 2020/11/30 coordinator
Monitoring rezistentnosti štetnih organizama na sredstva za zaštitu bilja u Republici Hrvatskoj (2018-2020.) Ministarstvo poljoprivrede 2018/01/01 - 2020/12/31 coordinator
Scientific practical base of microencapsulation of bioactive substances and principally new stimulators of plant development with the purpose of agricultural production intensification National Center of Science and Technology, The Ministry of Education and Science of the Republic of Kazakhstan 2018/01/01 - 2020/12/31 partner
Uspostava laboratorija za arheogenetiku Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu EU programi 2018/11/01 - 2020/11/01 coordinator
Identifying causes and solutions of keel bone damage in laying hens COST 2016/10/18 - 2020/10/17 partner
Innovative approaches in pork production with entire males COST 2016/10/06 - 2020/10/05 partner
Potvrđivanje autentičnosti i bioraznolikosti propolisa primjenom plinske kromatografije sa spektrometrijom masa i infracrvene spektroskopije Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (sredstva Europske unije za potporu pčelarstvu) 2020/01/16 - 2020/07/31 coordinator
Networking, partnerships and tools to enhance in situ conservation of European plant genetic resources Horizon 2020 2017/11/01 - 2020/07/10 partner
Subsector analyses of Croatian Agriculture World bank, Svjetska banka 2019/09/12 - 2020/06/30 coordinator
European network to advance carotenoid research and applications in agro-food and health COST 2016/04/18 - 2020/04/17 partner
DNA kao dokaz o distribuciji i vitalnosti ugrožene Balkanske divokoze Croatian science foundation 2017/03/01 - 2020/03/01 coordinator
Paleookolišne značajke područja rijeke Krke u vrijeme poslijednjeg interglacijala Javna ustanova "Nacionalni park Krka" 2019/02/26 - 2020/02/26 coordinator
Simultaneously research of cultivation possibilities for strawberry in China and Croatia MZO 2018/02/01 - 2020/02/01 coordinator
Gastrointestinal microbiota composition of topmouth gudgeon Pseudorasbora parva (Temminck & Schlegel, 1846) in native (China) and non-native (Croatia) environment MZO 2018/01/31 - 2020/02/01 coordinator
Profiliranje različitih sorti vina temeljem određivanja pojedinačnih tiola MZO 2018/01/01 - 2019/12/31 partner
Paper-based printed sensing technology and quality detection method for perishable food cold chain management and traceability MZO 2017/01/01 - 2019/12/31 partner
Mjesto i uloga informatike u razvitku poljodjelskih sustava: primjer Hrvatske MZOS 2017/01/01 - 2019/12/31 coordinator
Razvoj germplazme pšenice (Triticum aestivum L.) otporne na sušu MZOS 2017/01/01 - 2019/12/31 coordinator
International network for studying the mycorrhiza, boron and phosphorus tripartite interaction in Solanaceae crops: an opportunity for improving food production Other international 2017/01/01 - 2019/12/31 partner
Quality traits and fruit yield in Hazelnut (Corylus avellana L.) associated with boron and zinc levels and phonological stage of application in plantations of southern Chile Other international 2017/01/01 - 2019/12/31 partner
Mikrobna ekologija voda kao pokazatelj zdravstvenog stanja okoliša Croatian science foundation 2015/11/25 - 2019/11/24 partner
Northern Dinaric paleoclimate reconstruction based on high-resolution speleothem d18O analysis UKF i HRZZ 2019/08/03 - 2019/10/02 coordinator
Environmental and hydrological implications of innovative sprayable biodegradable polymer membrane UKF i HRZZ 2019/05/22 - 2019/09/22 coordinator
Utjecaj botaničkog i zemljopisnog podrijetla na fizikalno-kemijska svojstva pčelinje peludi Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (sredstva Europske unije za potporu pčelarstvu) 2018/12/21 - 2019/07/31 coordinator
Vinogradarstvo i klimatske promjene na području Hrvatske Croatian science foundation 2017/04/03 - 2019/04/02 partner
Procjena genetske adaptabilnosti hrvatskog sortimenta kukuruza i soje u funkciji oplemenjivanja prema tolerantnosti na sušu Croatian science foundation 2017/04/01 - 2019/04/01 coordinator
Smanjenje emisija stakleničkih plinova upotrebom gradskog i poljoprivrednog otpada u proizvodnji bilja Croatian science foundation 2017/04/01 - 2019/03/31 partner
Diversity of local big breeds and production systems for high quality traditional products and sustainable pork chains Horizon 2020 2015/04/01 - 2019/03/31 partner
Application of next generation sequencing for the study and diagnosis of plant viral diseases in agriculture COST 2015/03/09 - 2019/03/08 partner
Smart Integration of Genetics with Sciences of the Past in Croatia: Minding and Mending the Gap Horizon 2020 2016/02/01 - 2019/01/31 coordinator
Managing the effects of multiple stressors on aquatic ecosystems under water scarcity FP7 2014/02/01 - 2019/01/31 partner
Next-generation systematics of the south-eastern European genus Aurinia (Brassicaceae): evolution and phylogeography of an intricate plant group” MZO 2017/10/16 - 2019/01/19 partner
Impact of long-term compost addition on trace metal behaviour in agricultural soils MZO 2017/01/01 - 2018/12/31 coordinator
Zaboravljene šumske voćkarice MZO 2017/01/01 - 2018/12/31 partner
Innovative Real-time Monitoring and Pest control for Insects LIFE+ 2014/06/01 - 2018/12/31 partner
The EU Aquaponics Hub: Realising Sustainable Integrated Fish and Vegetable Production in the EU 2014-2018 EU 2014/01/01 - 2018/12/31 partner
Analiza postojećih podatka o stranim vrstama organizama štetnih za bilje na poljoprivrednim površinama EU programi 2018/04/26 - 2018/10/26 partner
Pretvorba ostataka poljoprivredne proizvodnje i energetskih kultura u energiju i proizvode dodane vrijednosti – proizvodnja bioulja i biougljena Croatian science foundation 2014/10/15 - 2018/10/14 coordinator
Nove biopolimerne mikrokapsule za kontrolirano otpuštanje tvari za zaštitu/ishranu bilja Croatian science foundation 2015/09/01 - 2018/08/31 coordinator
Ekonomski, statistički i politički aspekti tržišta državnih obveznica Croatian science foundation 2014/09/01 - 2018/08/31 partner
Kemijska karakterizacija kontaminiranog pčelinjeg voska i utvrđivanje pozadinskih mehanizama negativnih učinaka kontaminacije primjenom fizikalno-kemijskih i spektroskopskih (NMR, FTIR-ATR, GC-MS) metoda Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (sredstva Europske unije za potporu pčelarstvu) 2018/01/15 - 2018/07/31 coordinator
Taksonomija, ekologija i upotreba rogača (Ceratonia siliqua L.) i lovora (Laurus nobilis L.) u Hrvatskoj Croatian science foundation 2014/07/07 - 2018/07/07 partner
Upotreba cijelog genoma mitohondrijske DNA u oplemenjivanju i konzervacijskoj genetici goveda Croatian science foundation 2014/07/01 - 2018/06/30 coordinator
Razvoj sintetskih kimera vinove loze (Vitis vinifera L.) Croatian science foundation 2015/06/15 - 2018/06/14 coordinator
Research of natural products and favours: chemical fingerprinting and unlocking the potential Croatian science foundation 2014/02/01 - 2018/06/01 partner
CLIMMANI - „Climate Change Manipulation Experiments in Terrestrial Ecosystems: Networking and Outreach“ COST 2014/04/24 - 2018/04/23 partner
Sustainable pollination in Europe - joint research on bees and other pollinators (SUPER-B) COST 2014/02/12 - 2018/04/20 coordinator
Connecting European connectivity research COST 2014/04/10 - 2018/04/09 partner
Mikrobiota buraga i fecesa divljih preživača: longitudinalni odnos dobrobiti životinje i širenja patogenih bakterija MZO 2016/01/01 - 2017/12/31 partner
Biodiverzitet i uporedna analiza morfoloških i molekularnih karakteristika gerplazme voćaka i vinove loze MZO 2016/01/01 - 2017/12/31 coordinator
Impacts of soil water repellency on hydraulic characteristics under variable climate conditions: Experimental and modeling approach MZO 2016/01/01 - 2017/12/31 partner
Kvantificiranje lateralnog i vertikalnog preferencijalnog toka na erozijom zahvaćenim brdskim obradivim površinama MZO 2016/01/01 - 2017/12/31 coordinator
Molekularna i fitokemijska karakterizacija RAMAN spektroskopijom gospodarski važnih autohtonih ljekovitih biljaka MZO 2016/01/01 - 2017/12/31 coordinator
Obilježja izravnih kanala prodaje poljoprivredno-prehrambenih proizvoda - rizici i potrebne investicije za njihovo uspješno funkcioniranje MZO 2016/01/01 - 2017/12/31 coordinator
Runs of homozygosity: detecting selection signatures in livestock populations MZO 2016/01/01 - 2017/12/31 coordinator
Utjecaj hidrofobnosti tla na hidrauličke karakteristike pri promjenjivim klimatskim uvjetima: eksperimentalni i simulacijski pristup MZO 2016/01/01 - 2017/12/31 coordinator
Biodiversity management in sustainable production of strawberries and cherries MZOS 2015/07/01 - 2017/12/31 coordinator
Rast i zdravstveni status riba pri zamjeni ribljeg brašna različitim izvorima proteina u ribljoj hrani MZO 2015/01/01 - 2017/12/31 coordinator
Role of soil properties and environmental conditions in elemental and isotopic composition of the olive: basis for oil geographic traceability UKF i HRZZ 2015/12/15 - 2017/12/14 partner
Low pesticide IPM in sustainable and safe fruit production LIFE+ 2014/06/16 - 2017/12/06 coordinator
Sustainable control of grapevine trunk diseases COST 2013/10/22 - 2017/10/21 partner
Očuvanje mikrobne raznolikosti povezane s proizvodnjom tradicionalnih hrvatskih kobasica od mesa divljači: biotehnološka i sigurnosna karakterizacija Croatian science foundation 2014/10/01 - 2017/09/30 coordinator
Genetska osnova količne bioaktivnih hranivih tvari hrvatskih populacija graha Croatian science foundation 2014/06/16 - 2017/06/15 coordinator
Ecology of an emerging grapevine virus in Croatia and California FP7 2015/09/01 - 2017/01/31 partner
Naseljavanje, migracije, kondicija i prehrana ugrožene jegulje (Anguilla anguilla) u mediteranskim ekosustavima Hrvatske i Crne Gore Bilateralni, MZOS - Crna Gora 2015/03/01 - 2016/12/31 partner
Genetics, Genomics and Evoluiton of prolific breeds of domestic sheep (Ovis aries) MZO 2015/01/01 - 2016/12/31 coordinator
Scaling preferential flow processes in agricultural soils due to tillage and trafficking at the field scale Bilateralni, Program Hubert Curien; Cogito 2015/01/01 - 2016/12/31 coordinator
Sustainable management of Ambrosia artemisiifolia in Europe COST 2012/11/19 - 2016/11/18 partner
A collaborative European Network on Rabbit Genome Biology COST 2011/11/18 - 2016/11/17 partner
Unaprjeđenje ljudskog kapitala profesionalnim razvojem kroz istraživački program u fitomedicini Europski socijalni fond 2015/06/29 - 2016/09/29 coordinator
Primjena plinske kromatografije u analizi kakvoće meda prije i nakon zagrijavanja Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (sredstva Europske unije za potporu pčelarstvu) 2016/01/19 - 2016/07/31 partner
Inovativno oplemenjivanje pšenice - brza fenotipizacija i selekcija potpomognuta DNA biljezima Europski socijalni fond 2015/07/01 - 2016/07/01 coordinator
Organics-Metals-Salts Interactions in Food Safety and Environment Protection: Combined Experimental and Modelling Approach FP7 2013/10/10 - 2016/02/09 coordinator
Prenamjena pulpe buče kao onečišćivača okoliša u sirovinu za proizvodnju zelene energije MZO 2014/01/01 - 2015/12/31 coordinator
The Comparative Study of Genus Cobitis from Croatia and China based on Morphological and Genetic Analysis Bilateralni, MZOS - Kina 2014/01/01 - 2015/12/31 partner
Tracking of pathogenic and beneficial microflora from fresh wild boar meat and fermented wild boar meat sausages produced by traditional procedures in Croatia and Austria MZO 2014/01/01 - 2015/12/31 partner
Enhancement of Collaboration between Science, Industry and Farmers: Technology Transfer for Integrated Pest Management (IPM) in Sugar Beet as the Way to Improve Farmer Income and Reduce Pesticide Use IPA 2013/03/15 - 2015/12/15 coordinator
Utvrđivanje genskih skupova i divergentnost lokalnih populacija crvene djeteline u odnosu na komercijalne kultivare Croatian science foundation 2012/12/01 - 2015/11/30 coordinator
Utjecaj patvorenja satnih osnova na sigurnost, sastav i kakvoću meda i pčelinjeg voska Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (sredstva Europske unije za potporu pčelarstvu) 2015/05/04 - 2015/07/31 coordinator
BISTEC - Building Innovation Support Through Efficient Cooperation Network IPA 2013/04/01 - 2015/03/31 coordinator
Epigenetička vs. genetička raznolikost prirodnih biljnih populacija: Studija slučaja hrvatskih endemičnih kadulja Croatian science foundation 2012/12/01 - 2015/01/12 coordinator
Unaprjeđenja u tehnologiji uzgoja šećerne repe sukladno načelima integrirane zaštite od štetnika Croatian science foundation 2012/01/01 - 2015/01/01 coordinator
Zadružno organiziranje mladih poljoprivrednika u jačanju konkurentnosti poljoprivrede MZO 2014/01/01 - 2014/12/31 coordinator
Kreiranje regionalne strategije očuvanja genetske raznolikosti u animalnoj proizvodnji MZOS 2013/01/01 - 2014/12/31 coordinator
Primjena autohtonih bakterija mliječne kiseline u proizvodnji tradicionalnih sireva u Crnoj Gori MZO 2013/01/01 - 2014/12/31 coordinator
Standardizacija tradicionalnih sireva Hrvatske i Crne Gore MZOS 2013/01/01 - 2014/12/31 coordinator
Zaštita voda za održivi razvoj poljoprivrede pri gospodarenju hidromelioracijskim sustavima MZO 2013/01/01 - 2014/12/31 coordinator
Utjecaj epidemiologije bolesti i vanjskih čimbenika na biološko-uzgojno stanje pčelinjih zajednica Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju 2014/04/18 - 2014/07/31 partner
Advances in Farm Animal Genomic Resources (GENOMIC RESOURCES) Croatian science foundation 2010/01/01 - 2014/01/01 coordinator
Risk Identification and Land-use Planning for Disaster Mitigation of Landslides and Floods in Croatia SATREPS Program FY2008 (JICA and JST, Japan) 2009/01/01 - 2014/01/01 partner
Uloga višekratne primjene smanjenih dozacija herbicida u integriranoj zaštiti kukuruza od korova MZOS 2012/12/31 - 2013/12/31 coordinator
Abundance and diversity of bacteria of the genus Enterococcus in cheese products with multiple resistance against antibiotics MZO 2012/01/01 - 2013/12/31 partner
Comparison of organic fish production in China and Croatia MZO 2012/01/01 - 2013/12/31 coordinator
Estimation of effective population size and inbreeding from high-throughput genomic information MZO 2012/01/01 - 2013/12/31 partner
Biljno-uzgojne mjere za poboljšanje kakvoće proizvoda iz ekološke poljoprivrede MZOS 2007/01/01 - 2013/12/31 coordinator
Biološki aspekti u slatkovodnom ribarstvu i lovstvu MZOS 2007/01/01 - 2013/12/31 coordinator
Bioraznolikost ljekovitog i aromatičnog bilja MZOS 2007/01/01 - 2013/12/31 coordinator
Bioraznolikost populacija samoniklog voća u Hrvatskoj MZOS 2007/01/01 - 2013/12/31 coordinator
Efikasnost korištenja dušika i pekarska kakvoća kod pšenice MZOS 2007/01/01 - 2013/12/31 coordinator
Ekološki prihvatljiva zaštita od korova u sustavu integrirane biljne proizvodnje MZOS 2007/01/01 - 2013/12/31 coordinator
Ekološki prihvatljivo gospodarenje organskim gnojivima u proizvodnji krme MZOS 2007/01/01 - 2013/12/31 coordinator
Ekološki, ekonomski i energetski efekti reducirane obrade tla u ratarstvu MZOS 2007/01/01 - 2013/12/31 coordinator
Elementi ekološke proizvodnje i analitičke metode za dokazivanje izvornosti sira MZOS 2007/01/01 - 2013/12/31 coordinator
Evaluacija i rajonizacija sorata šećerne repe u R. Hrvatskoj MOZS 2007/01/01 - 2013/12/31 coordinator
Evaluacija uzgajanih trešanja i višnje Maraske u mediteranskom dijelu Hrvatske MZOS 2007/01/01 - 2013/12/31 coordinator
Fenotipska i genetska povezanost za svojstva kakvoće trupa i tkiva kod svinja MZOS 2007/01/01 - 2013/12/31 coordinator
Funkcionalni mliječni proizvodi od ovčjeg mlijeka MZOS 2007/01/01 - 2013/12/31 coordinator
Genetička identifikacija i genetska varijabilnost sorti vinove loze i voćaka MZOS 2007/01/01 - 2013/12/31 coordinator
Genetika, hranidba i uvođenje novih vrsta u akvakulturi Other 2007/01/01 - 2013/12/31 coordinator
Genetska varijabilnost crvene djeteline i tolerantnost na abiotske stresove MZOS 2007/01/01 - 2013/12/31 coordinator
Genetske i fenotipske odlike izvornih hrvatskih pasmina ovaca MZOS 2007/01/01 - 2013/12/31 coordinator
Genetski i okolišni utjecaji na muznost i morfologiju vimena ovaca MZOS 2007/01/01 - 2013/12/31 coordinator
Gnojidba dušikom prihvatljiva za okoliš MZOS 2007/01/01 - 2013/12/31 coordinator
Horologija fitopatogenih gljiva na vrstama od posebne važnosti u flori Hrvatske MZOS 2007/01/01 - 2013/12/31 coordinator
Hortikultura u odgoju i obrazovanju MZOS 2007/01/01 - 2013/12/31 coordinator
Hranidbena, antioksidativna i prebiotička svojstva kukuruza za domaće životinje MZOS 2007/01/01 - 2013/12/31 coordinator
Hranidbeni potencijal krmnih kultura za prehranu divljači MZOS 2007/01/01 - 2013/12/31 coordinator
Hrvatska banka biljnih gena (HBBG) MZOS 2007/01/01 - 2013/12/31 coordinator
Identifikacija fitopatogena molekularnim i drugim metodama MZOS 2007/01/01 - 2013/12/31 coordinator
Identifikacija samooporavljivih procesa u biološkim materijalima MZOS 2007/01/01 - 2013/12/31 coordinator
Integrirana zaštita uljane repice za proizvodnju biodizela od štetnika MZOS 2007/01/01 - 2013/12/31 coordinator
Integrirane mjere zaštite od tehnoloških štetnika jabuke MZOS 2007/01/01 - 2013/12/31 coordinator
Integrirani uzgoj krumpira na kiselim tlima Hrvatske MZOS 2007/01/01 - 2013/12/31 coordinator
Konzervacijsko gospodarenje na tlima izloženim djelovanju erozije vodom MZOS 2007/01/01 - 2013/12/31 coordinator
Korelacija tla Hrvatske sa Svjetskom referentnom osnovom za tlo MZOS 2007/01/01 - 2013/12/31 coordinator
Korisne mikrobne zajednice u održivom uzgoju leguminoza MZOS 2007/01/01 - 2013/12/31 coordinator
Mesne odlike hrvatskih pasmina ovaca MZOS 2007/01/01 - 2013/12/31 coordinator
Mikrobiološka kontrola kvalitete autohonih mekih i tvrdih ovčijih sireva MZOS 2007/01/01 - 2013/12/31 coordinator
Mogućnost uzgoja alternativnih žitarica u Republici Hrvatskoj MZOS 2007/01/01 - 2013/12/31 coordinator
Molekulsko prepoznavanje biljnih regulatora rasta MZOS 2007/01/01 - 2013/12/31 coordinator
Nove tehnologije u proizvodnji graška i grahorice za potrebe stočarstva MZOS 2007/01/01 - 2013/12/31 coordinator
Nutritivna vrijednost plodovitog i suptropskog povrća MZOS 2007/01/01 - 2013/12/31 coordinator
Održivi sustavi proizvodnje ratarskih kultura MZOS 2007/01/01 - 2013/12/31 coordinator
Optimizacija čuvanja breskve i nektarine tretmanima poslije berbe MZOS 2007/01/01 - 2013/12/31 coordinator
Palinološke odlike nektara i meda od ljekovite kadulje (Salvia officinalis) MZOS 2007/01/01 - 2013/12/31 coordinator
Poduzetnički model ocjene konkurentnosti obiteljskih gospodarstava Other 2007/01/01 - 2013/12/31 coordinator
Potencijal polifenolnih spojeva sorti vinove loze MZOS 2007/01/01 - 2013/12/31 coordinator
Povećanje učinkovitosti istraživanja primjenom naprednih biometrijskih modela MZOS 2007/01/01 - 2013/12/31 coordinator
Prag odluke za presijavanje kukuruza MZOS 2007/01/01 - 2013/12/31 coordinator
Prostorna varijabilnost toksičnih metala u poljoprivrednim tlima Hrvatske MZOS 2007/01/01 - 2013/12/31 coordinator
Razvoj metoda mikrorazmnožavanja i uvođenje u hortikulturu endemičnih perunika MZOS 2007/01/01 - 2013/12/31 coordinator
Razvoj modela za ocjenu državne intervencije u hrvatskoj poljoprivredi Other 2007/01/01 - 2013/12/31 coordinator
Reakcija kultivara plodovitog povrća na sastav hranjive otopine MZOS 2007/01/01 - 2013/12/31 coordinator
Rekurentna selekcija kukuruza na korištenje dušika i otpornost na antraknozu MZOS 2007/01/01 - 2013/12/31 coordinator
Saniranje tehnoloških nusproizvoda iz proizvodnje biodizela do energije MZOS 2007/01/01 - 2013/12/31 coordinator
Smjernice za kontroliranu ishranu vinove loze i proizvodnju vina MZOS 2007/01/01 - 2013/12/31 coordinator
Sociodemografska reprodukcija obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava MZOS 2007/01/01 - 2013/12/31 coordinator
Sredozemni krajobraz kao čimbenik identiteta Hrvatske: njegova zaštita i razvoj MZOS 2007/01/01 - 2013/12/31 coordinator
Strategije eliminacije genetskih defekata u selekcioniranim populacijama Other 2007/01/01 - 2013/12/31 coordinator
Sustav procjene rizika-temelj integrirane zaštite kukuruza od štetnika Other 2007/01/01 - 2013/12/31 coordinator
Tehnološki parametri proizvodnje tradicijskih sireva u funkciji njihove zaštite MZOS 2007/01/01 - 2013/12/31 coordinator
Tipizacija i inventarizacija genetskih obilježja goveda u Hrvatskoj MZOS 2007/01/01 - 2013/12/31 coordinator
Uloga organskih gnojiva u ishrani vinove loze MZOS 2007/01/01 - 2013/12/31 coordinator
Unutarsortna raznolikost vinove loze i unaprjeđenje klonske selekcije MZOS 2007/01/01 - 2013/12/31 coordinator
Uporaba višekriterijske analize u poslovnom odlučivanju obiteljskog gospodarstva MZOS 2007/01/01 - 2013/12/31 coordinator
Utjecaj herbicida i gnojiva na kakvoću voda i tla u hidromelioriranim površinama MZO 2007/01/01 - 2013/12/31 coordinator
Utjecaj poljoprivrede na onečišćenje tla i voda MZOS 2007/01/01 - 2013/12/31 coordinator
Utjecaj reakcije tla na dinamiku teških metala u sustavu tlo-voda-vinova loza MZOS 2007/01/01 - 2013/12/31 coordinator
Utvrđivanje prostorne distribucije gospodarski važnih štetnika primjenom GIS-a MZOS 2007/01/01 - 2013/12/31 coordinator
Uzroci netipične arome starenja u vinu MZOS 2007/01/01 - 2013/12/31 coordinator
Vrednovanje održivih sustava proizvodnje krme u brdsko-planinskim područjima MZOS 2007/01/01 - 2013/12/31 coordinator
Zadružno organiziranje u jačanju konkurentnosti obiteljske poljoprivrede MZOS 2007/01/01 - 2013/12/31 coordinator
Zaslanjivanje tla - dijagnostika, procesi i utjecaj na biljku MZOS 2007/01/01 - 2013/12/31 coordinator
Zaštita kvaliteta krajobraza u politici ruralnog razvoja RH MZOS 2007/01/01 - 2013/12/31 coordinator
Povijest poljoprivrede-prilozi za povijest gospodarstva Hrvatske MZOS 2007/01/01 - 2013/12/31 coordinator
ClimMani Climate Change Manipulation Experiments in Terrestrial Ecosystems: Networking and Outreach ESF - The European Science Foundation 2008/06/01 - 2013/05/31 partner
Utilisation of high throughput genomic information in conservation genetics related to cattle populations MZO 2012/01/01 - 2013/01/31 partner
Prototypical Policy Impacts on Multifunctional Activities in Rural Municipalities EU programi 2008/01/01 - 2011/12/31 partner
Biljna raznolikost i hranidbena vrijednosti ovčjih pašnjaka jadranskog područja MZOS 2007/01/01 - 2011/12/01 coordinator
Data Flow System and Indicators to Enhance Integrated Management of Global Environmental Issues in Croatia Other 2009/01/01 - 2011/01/01 partner
Impact of Tillage and Fertilization on Probable Climate Threats in Hungary and Croatia, Soil Vulnerability and Protection Mađarski nacionalni ured za istraživanje I tehnologiju 2009/01/01 - 2011/01/01 partner
Determinante cijena nekretnina u tranzicijskim zemljama Other 2009/01/01 - 2010/07/01 partner
Brokula kao funkcionalna hrana MZO 2007/01/01 - 2009/12/31 coordinator
Korištenje granjevine i rozgve iz trajnih nasada kao energija za sušenje voća MZO 2007/01/01 - 2009/12/31 coordinator
LIFE Third Countries 2005 Project “Development of the Croatian Soil Monitoring Programme with a Pilot Project” LIFE+ 2006/01/01 - 2008/12/31 partner
RECOAL "Reintegration of Coal Ash Disposal Sites and Mitigation of Pollution in the West Balkan Area" EU 6th Framework Program, Project Number: INCO-WBC-1-509173 2005/01/01 - 2007/12/31 partner
Agro-economic policy analysis of the new member states, the candidate states and the Countries of Western Balkan EU programi 2005/05/01 - 2007/04/30 partner
Reduciran način održavanja plodnosti tla u nasadu šljive i jabuke MZO 2002/08/22 - 2005/12/13 coordinator

Please sign in to your account

This site uses cookies and other tracking technologies to assist with navigation and your ability to provide feedback, analyse your use of our products and services, assist with our promotional and marketing efforts, and provide content from third parties. Cookie Policy.