Print

Suvremena proizvodnja povrća (251048)

Course coordinator

Course description

Program predmeta Suvremena proizvodnja povrća omogućuje studentima stjecanje znanja o suvremenim tehnikama u proizvodnji povrća prikladnim za mediteransko područje. Studenti se upoznaju s odgovarajućim suvremenim tehnikama u proizvodnji kvalitetnih presadnica povrća, kao i odgovarajućim agrotehničkim mjerama za postizanje ranije i ujednačene berbe, dužeg razdoblja plodonošenja, većeg prinosa i kvalitete povrća u uzgoju na otvorenom i u zaštićenom prostoru.

Type of course

ECTS: 3.00

English language: L1

E-learning: L1

Teaching hours: 40
Lectures: 34
Seminar: 6

Lecturer
Associate teacher for seminars
Grading

Sufficient (2): 60-70 %
Good (3): 71-80 %
Very good (4): 81-90 %
Excellent (5): 91-100 %

Conditions for obtaining signature

Opravdan je izostanak s najviše 20 % predavanja.

General competencies

Stjecanje znanja o suvremenim tehnikama u proizvodnji povrća u mediteranskom području, na otvorenom i u zaštićenom prostoru.

Types of instruction

 • Predavanja
  Na predavanjima se koriste Power Point prezentacije.
 • Provjere znanja
  Provjera znanja provodi se kroz 2 testa i izradu seminarskog rada.
 • Seminari
  Studenti samostalno izrađuju seminarski rad – program proizvodnje ekonomski važnih vrsta povrća (po izboru studenta) u mediteranskom području.

Learning outcomes

Learning outcome Evaluation methods
Preporučiti odgovarajuće tehnike u uzgoju kvalitetnih presadnica povrća Test znanja
Kritički vrednovati suvremene tehnike uzgoja koje mogu produžiti razdoblje proizvodnje pojedinih povrtnih vrsta u mediteranskom području Test znanja, seminarski rad
Analizirati učinak agrotehničkih mjera na prinos i kvalitetu povrća Test znanja
Planirati i izraditi program proizvodnje povrća u mediteranskom području Seminarski rad
Predložiti prikladne metode navodnjavanja u proizvodnji povrća Test znanja

Working methods

Teachers' obligations

Planiranje, organiziranje i redovito održavanje svih oblika nastave predviđenih nastavnim planom. Informiranje studenata o nastavnom planu predmeta, obvezama koje trebaju ispuniti, načinu formiranja ocjene i kriterijima ocjenjivanja. Održavanje konzultacija, testova znanja i završnih ispita, ocjenjivanje seminarskih radova. Priprema nastavnih materijala i njihova objava putem sustava Merlin.

Students' obligations

Redovito pohađanje nastave (predavanja, seminari) predviđene nastavnim planom. Aktivno sudjelovanje na nastavi, samostalna izrada seminarskog rada, polaganje testova znanja, odnosno, završnog ispita.

Methods of grading

Evaluation elements Maximum points or Share in evaluation Grade rating scale Grade Direct teaching hours Total number of average student workload ECTS
Seminarski rad (S) 30 % <60%
60-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
4 25 1
Test znanja 1 (TZ1) 30 % <60%
60-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
1 25 1
Test znanja 2 (TZ2) 40 % <60%
60-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
1 36 1,8
Pohađanje nastave 34 34 0,2
Ukupno 100 % 40 120 4

Studenti koji tijekom semestra ne polože testove znanja predviđene nastavnim planom, u ispitnim rokovima pristupaju polaganju završnog ispita koji obuhvaća nepoložene dionice predmeta.
Završna ocjena iz predmeta izračunava se prema formuli: [(S×30)+(TZ1×30)+(TZ2×40)]/100

Evaluation elements Description Deadline Recoupment
Seminarski rad (S) Ocjenjuje se sadržaj, sposobnost sinteze, analize i zaključivanja tijekom izrade seminarskog rada. Posljednji tjedan nastave Tijekom ispitnih rokova
Test znanja 1 (TZ1) Test znanja 1 obuhvaća: navodnjavanje u proizvodnji povrća u mediteranskom području - pozitivni učinci i moguće neželjene posljedice, izvor i zahvat te raspodjela vode pri navodnjavanju, kakvoća vode, metode i načini navodnjavanja Posljednji tjedan nastave Tijekom ispitnih rokova
Test znanja 2 (TZ2) Test znanja 2 obuhvaća: suvremene tehnike u proizvodnji presadnica povrća u mediteranskom području, specifičnosti uzgoja ekonomski važnih povrtnih vrsta i mogućnosti produžetka razdoblja uzgoja, utjecaj agrotehničkih mjera na prinos i kvalitetu povrća Posljednji tjedan nastave Tijekom ispitnih rokova
Pohađanje nastave Evidentiranje nazočnosti studenata na predavanjima. Izostanci su dopušteni sukladno Pravilniku o studiranju na Agronomskom fakultetu. - -

Weekly class schedule

 1. 1 - P4 - Suvremene tehnike u proizvodnji presadnica povrća u mediteranskom području - proizvodnja presadnica s grudom supstrata, kontroliranje rasta i kondicioniranje presadnica, … 2 - P5 - Suvremene tehnike u proizvodnji presadnica povrća u mediteranskom području - cijepljenje i mikoriza u proizvodnji presadnica, hidroponski uzgoj presadnica, ... 3 - P5 - Navodnjavanje u proizvodnji povrća u mediteranskom području - važnost, pozitivni učinci i moguće neželjene posljedice, izvor i zahvat te raspodjela vode pri navodnjavanju, kakvoća vode 4 - P5 - Metode i načini navodnjavanja - navodnjavanje kišenjem, podzemno i lokalizirano navodnjavanje, S1 - test znanja 1 (TZ1)
 2. 5 - P5 - Specifičnosti uzgoja ekonomski važnih povrtnih vrsta i mogućnosti produžetka razdoblja njihovog uzgoja izravnim prekrivanjem i malčiranjem 6 - P5 - Specifičnosti uzgoja ekonomski važnih povrtnih vrsta i mogućnosti produžetka razdoblja njihovog uzgoja rezidbom, pospješivanjem, primjenom biostimulatora, … 7 - P5 - Utjecaj agrotehničkih mjera na prinos i kvalitetu proizvedenog povrća 8 - S4 - Izrada programa proizvodnje povrća - kalkulacija materijala i radova u proizvodnji ekonomski važnih povrtnih vrsta, S1 - test znanja 2 (TZ2)

Obligatory literature

 1. Lešić R., Borošić J., Buturac I., Herak Ćustić M., Poljak M., Romić D. (2016). Povrćarstvo. 3. dopunjeno izdanje, Zrinski, Čakovec
 2. Power Point prezentacije – predavanja (Merlin-sustav za e-učenje)

Recommended literature

 1. Welbaum G.E. (2015). Vegetable production and practices. CAB International. Croydon, UK.
 2. Sinha N., Hui Y.H., Evranuz E.Ö., Siddiq M., Ahmed J. (2010). Handbook of vegetables and vegetable processing. John Wiley & Sons Ltd.

Similar course at related universities

 • Modeli proizvodnje povrća, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Fakultet agrobiotehničkih znanosti
 • Vegetable Crops, University of Bologna, Agricultural and Food Sciences

Please sign in to your account

This site uses cookies and other tracking technologies to assist with navigation and your ability to provide feedback, analyse your use of our products and services, assist with our promotional and marketing efforts, and provide content from third parties. Cookie Policy.