Print

Agro-industrijski ostaci kao hrana za životinje (197998)

Course coordinator

Course description

Gospodarenje otpadom i kvaliteta voda postali su ključni okolišni i ekonomski problem u svim agro-industrijskim proizvodnjama. Današnja agro-industrija suočava se s povećanim troškovima gospodarenja otpadom i udovoljavanju propisanim normama značajno više nego što je to bilo u prošlosti. Učinkoviti načini gospodarenja otpadom treba osigurati održanje kvaliteta voda, osiguranje sigurnosti hrane i zaštite okoliša uz zadržavanje profitabilnosti proizvodnje. Korištenje otpada, odnosno, ostataka kao hrane za životinje ekonomičan je i ekološki prihvatljiv način za smanjenje količina otpadnog materijala i smanjiti troškove gospodarenja otpadom. Proizvođači animalnih proizvoda mogu uštedjeti novac, ukoliko ti ostaci predstavljaju jeftiniji izvor hranjivih tvari od tradicionalnih krmiva, te ako oni osiguravaju zadovoljavajuću proizvodnju. Općenito, ostaci koji će se koristiti kao hrana za životinje trebaju biti ekonomični, hranjivi, te bez prisutnosti otrovnih ili nekih drugih tvari koje mogu biti nezdrave za životinje, njihove proizvode, ili zdravlje ljudi. Studenti će se u okviru ovog Modula upoznati s važnošću hrane za životinje u animalnoj proizvodnji, proizvodnji dovoljnih količina jeftine, kvalitetne i zdravstveno ispravne hrane za ljude, zaštiti okoline i unapređenju zdravlja ljudi. Upoznati se sa svojstvima hrane za životinje koja određuju njenu hranjivost za glavne vrste domaćih životinja - kemijski sastav, energetska vrijednost, antinutritivne tvari, fizikalno svojstva, obujam i brzina probavljivosti, palatabilnost i preradbena svojstva. Štetne tvari u hrani za životinje. Prepoznavanje i grupiranje hrane za životinje prema njenim hranidbenim svojstvima. Hranjivost glavnih grupa ostataka, te zakonska regulativa o sigurnosti hrane, zaštiti okoline, željenoj kakvoći animalnog proizvoda i dobrobiti životinja.

Type of course

ECTS: 3.00

English language: L1

Lecturer
Associate teacher for exercises
Associate teacher for seminars
Grading

Sufficient (2):
Good (3):
Very good (4):
Excellent (5):

General competencies

Student će naučiti samostalno procijeniti i donijeti odluku o načinu zbrinjavanje ostataka iz primarne poljoprivredne proizvodnje, prerađivačke industrije ili proizvodnje biogoriva. Utvrditi potencijal agro-industrijskih ostataka, njegovu hranjivu vrijednost, te mogućnosti primjene kao hrane za životinje, a sve s ciljem optimiziranje njihovog zbrinjavanja ili smanjivanja troškova animalne proizvodnje korištenjem ovih ostataka kako izvora hranjivih tvari, odnosno, hrane za životinje.

Learning outcomes

Learning outcome Evaluation methods
Ishod učenja i doprinos predmeta u okviru programa su saznanja o mogućnostima iskorištavanja i primjena agro-industrijskih ostataka u procesu gospodarenja otpadnim tvarima iz poljoprivredi kao hrane za životinje, a bez ikakvih nepovoljnih utjecaja takve hrane na zdravlje životinja, kvalitetu animalnih proizvoda i zdravlja ljudi. Seminarski rad Usmeno

Weekly class schedule

 1. Anatomske i fiziološke specifičnosti životinja
 2. Hranjive tvari u hranidbi životinja
 3. Metode procjene hranjivosti i iskorištenja hrane za životinje - osnove
 4. Metode procjene hranjivosti i iskorištenja hrane za životinje-primjena
 5. Ostaci primarne poljoprivredne proizvodnje kao hrana za životinje
 6. Ostaci prerade poljoprivrednih proizvoda kao hrana za životinje
 7. Ostaci prerađivačke industrije kao hrana za životinje
 8. Ostaci proizvodnje biogoriva kao hrana za životinje
 9. Otpad ljudske prehrane kao hrana za životinje
 10. Sigurnost hrane
 11. Zakonska regulativa
 12. Terenska nastava
 13. Seminarski rad

Obligatory literature

 1. Domaćinović, M., 2006.Hranidba domaćih životinja, Poljoprivredni fakultet Osijek Harinder P.S. Makkar. 2012. Biofuel co-products as livestock feed. FAO, Rome Italy Interna skripta i PowerPoint prezentacije

Recommended literature

 1. Pond,W.G., Church, D.C., K.K. Pond. 2004. Basic Animal Nutrition and Feeding. 5th edition, John Wiley & Sons, New York, USA Grbeša D., 2004.: Metode procjene i tablice kemijskog sastava i hranjivosti krepkih krmiva. HAD, Zagreb Adel R. Y. El Boushy, Antonius F. B. van der Poel, 2000. Handbook of Poultry Feed from Waste, Kluwer Academic Publisher, The Netherlands

Please sign in to your account

This site uses cookies and other tracking technologies to assist with navigation and your ability to provide feedback, analyse your use of our products and services, assist with our promotional and marketing efforts, and provide content from third parties. Cookie Policy.