Print

Genetske modifikacije energetskih kultura (198004)

Course coordinator

Course description

Prema direktivi za obnovljivu energiju EU, cilj je povećati proizvodnju biogoriva na 20 % ukupnog udjela energije iz obnovljivih izvora do 2020. godine. Ova tehnologija se ubrzano razvija, a mnogi znanstveni projekti nastoje razviti idealnu energetsku kulturu.
Cilj predmeta je dati pregled trenutnih dostignuća u genetičkim modifikacijama energetskih kultura. Obradit će se neke od trenutno najperspektivnijih genetički modificiranih (GM) energetskih kultura. Posebno će se naglasiti svojstva svake od spomenutih kultura koja je moguće genetički modificirati s ciljem proizvodnje biogoriva. Izabrana predavanja iz genetike i biotehnologije bit će praćena laboratorijskim vježbama radi što zornijeg predočavanja i razumijevanja teorijske osnove u procesu nastanka novog energetskog kultivara.

Type of course

ECTS: 3.00

Lecturer
Grading

Sufficient (2):
Good (3):
Very good (4):
Excellent (5):

Types of instruction

 • Predavanja
 • Provjere znanja
 • Laboratorijske vježbe
 • Vježbe u praktikumu
 • Pokusi na predavanjima

Learning outcomes

Learning outcome Evaluation methods
Nakon uspješno savladanog modula očekuje se da će student/ica moći: 1. Povezati spoznaje o nasljeđivanju sa znanjima o strukturi gena i DNA Pohađanje nastave Eksperimentalni rad Praktični rad Pismeni ispit
2. Primjeniti teorijsko i praktično znanje o regeneraciji biljaka Pohađanje nastave Eksperimentalni rad Praktični rad Pismeni ispit
3. Opisati, povezati i kritički analizirati osnovne principe genetičkih modifikacija energetske kulture Pohađanje nastave Eksperimentalni rad Praktični rad Pismeni ispit
4. Zaključiti o potrebi povezivanja praktičnog rada s učenjem teorijske osnove Pohađanje nastave Eksperimentalni rad Praktični rad Pismeni ispit

Weekly class schedule

 1. Osnove molekularne genetike
 2. Izolacija DNA
 3. Osnove citogenetike
 4. Izrada preparata za istraživanje mitoze
 5. Osnovne zakonitosti nasljeđivanja svojstava
 6. Osnove biljne biotehnologije
 7. Tehnike genetičkih modifikacija
 8. Izvođenje genetičke modifikacije u zatvorenom sustavu
 9. Genetičke modifikacije za učinkovitiju proizvodnju biogoriva
 10. Genetsko poboljšanje šećerne trske u svrhu proizvodnje biomase za biogoriva
 11. Oplemenjivanje višegodišnjih trava roda Mischantus
 12. Genetsko poboljšanje trave Panicum virgatum L. za proizvodnju biogoriva
 13. Genetičke modifikacije topole za uzgoj u kulturi kratkih ophodnji
 14. Genetičke modifikacije algi
 15. Razvoj i primjena energije iz genetički modificiranih energetskih kultura

Preconditions

Recommended literature

 1. Chawla H. S. (2002) Introduction to Plant Biotechnology (second edition). Science Publishers, Inc.
 2. Slater A., Scott N. W., Fowler M. R. (2008) Plant Biotechnology: the genetic manipulation of plants (second edition). Oxford University Press.
 3. Tamarin R. H. (1999) Principles of Genetics (sixth edition). WCB McGraw-Hill.

Similar course at related universities

 • Wageningen University: Genetic Analysis, Tools and Concepts
 • Wageningen University: Microalgae Biotechnology

Please sign in to your account

This site uses cookies and other tracking technologies to assist with navigation and your ability to provide feedback, analyse your use of our products and services, assist with our promotional and marketing efforts, and provide content from third parties. Cookie Policy.