Print

Kružna ekonomija u održivom gospodarenju resursima (198005)

Course coordinator

Course description

Ciljevi predmeta su omogućiti razumijevanje koncepta i principa kružne ekonomije. Opisati ulogu kružne ekonomije u gospodarskom rastu i razvoju. Razviti svijest o potrebi uključivanja postavki kružne ekonomiju u nacionalne i lokalne razvojne planove te poslovnu svakodnevnicu poduzetnika. Ustanoviti pojedinačnu ulogu i međudjelovanje okolišne, energetske i poljoprivredne politike u održivom gospodarenju resursima. Utvrditi zakonski i institucijski okvir povezan s održivim gospodarenjem resursima. Razviti vještine u identificiranju i rješavanju problema ili konflikata u realnim okolnostima.

Type of course

ECTS: 3.00

English language: L1

E-learning: L1

Lecturer
Associate teacher for exercises
Associate teacher for seminars
Grading

Sufficient (2):
Good (3):
Very good (4):
Excellent (5):

Types of instruction

  • Predavanja
  • Provjere znanja
  • Auditorne vježbe
  • Seminari

Learning outcomes

Learning outcome Evaluation methods
Objasniti pojam „kružna ekonomija“ u kontekstu održivog gospodarskog razvoja.
Razlikovati koncept kružne ekonomije od koncepta klasične linearne ekonomije
Prepoznati mogućnosti primjene koncepta kružne ekonomije u agrobiznisu s ciljem stvaranja ekonomskih i financijskih koristi
Usporediti efikasnost i održivost korištenje prirodnih resursa u pojedinim zemljama svijeta
Protumačiti održivi ruralni razvoj nekog područja opisno i temeljem brojčanih indikatora
Komentirati dodirne i konfliktne uloge politika u domeni održivog gospodarenja resursima
Raspraviti moguće zakonske i institucionalne promjene u kontekstu ponude inovativnih rješenja za postojeće manjkavosti
Komentirati postojeće nacionalne i druge instrumente potpore poboljšanju održivog gospodarenja resursima
Kritički se odnositi prema zbivanjima u domeni održivog gospodarenja resursima

Obligatory literature

  1. Interna skripta
  2. Odabrani znanstveni i stručni radovi

Recommended literature

  1. Črnjar, M.: Ekonomika i politika zaštite okoliša, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci, Rijeka, 2002, 187

Please sign in to your account

This site uses cookies and other tracking technologies to assist with navigation and your ability to provide feedback, analyse your use of our products and services, assist with our promotional and marketing efforts, and provide content from third parties. Cookie Policy.