Print

Cvjećarstvo 2 (238593)

Course coordinator

Course description

Program predmeta omogućuje studentima stjecanje znanja o sustavima proizvodnje cvjećarskih kultura u zaštićenom i na otvorenom prostoru, te razumijevanje interakcijskih odnosa biljke i ekoloških uvjeta u različitim fazama uzgoja. Obrađuju se metode uzgoja jednogodišnjih i dvogodišnjih cvjetnih vrsta u “plug” sistemu kao glavnom načinu proizvodnje presadnica. Suvremena je cvjećarska proizvodnja strogo vremenski određena datumima pojedinih praznika kao što su blagdan Svih svetih, Božić, Uskrs, Valentinovo ili Majčin dan pa je od presudnog značaja plasirati na tržište cvatuće vrste točno u to vrijeme. Stoga je potrebno upoznati studente s principima i tehnikama pospješivanja cvjetnih vrsta za raniji ili kasniji plasman na tržište od prirodnog termina cvatnje. Pri tome, kao i u ostalim segmentima tehnologije uzgoja cvjetnih vrsta, značajni su i biljni regulatori rasta te poznavanje njihove pravilne primjene u tehnologiji proizvodnje odabranih cvjećarskih kultura. Osim metoda uzgoja glavnih rodova rezanog cvijeća i lončanica u zaštićenom prostoru i na otvorenom, studenti se upoznaju i s održavanjem kvalitete rezanog cvijeća nakon berbe te skladištenjem, kao i sa specifičnostima prodaje cvjetnih vrsta i značajnim aukcijama u svijetu.

Type of course

 • Diplomski studij / Hortikultura / Ukrasno bilje (Compulsory course, 2 semester, 1 year)

ECTS: 6.00

English language: L1

E-learning: L1

Teaching hours: 60
Lectures: 32
Auditory exercises: 6
Seminar: 14
Design exercises: 8

Lecturer
Associate teacher for exercises
Associate teacher for seminars
Grading

Sufficient (2): 60%
Good (3): 71%
Very good (4): 81%
Excellent (5): 91%

General competencies

Nakon odslušanog i položenog predmeta studenti su osposobljeni za razumijevanje osnovnih fizioloških i tehnoloških principa uzgoja cvjećarskih kultura u zaštićenom i na otvorenom prostoru te su sposobni u složenim uvjetima voditi cvjećarsku proizvodnju. Osposobljeni su provoditi znanstvena istraživanja iz područja cvjećarstva, interpretirati i prezentirati činjenice i zaključke u pisanom i usmenom obliku, te za argumentirano raspravljanje.

Types of instruction

 • Predavanja
 • Provjere znanja
 • Vježbe u praktikumu
 • Seminari

Learning outcomes

Learning outcome Evaluation methods
Definirati parametre tehnologije proizvodnje cvjećarskih kultura na otvorenom i u zaštićenom prostoru. Pisani ispit
Prepoznati važnost interakcijskih odnosa biljaka i okolišnih čimbenika u različitim fazama uzgoja. Pisani ispit
Analizirati kritične momente u tehnološkom procesu proizvodnje cvjećarskih kultura. Seminarski rad
Objasniti i primijeniti principe pospješivanja cvjetnih vrsta za raniji ili kasniji plasman na tržište od prirodnog termina cvatnje. Pisani ispit
Identificirati ulogu i značaj primjene biljnih regulatora rasta u cvjećarskoj proizvodnji. Pisani ispit
Izraditi prijedlog tehnologije proizvodnje glavnih cvjećarskih kultura na otvorenom i u zaštićenom prostoru za rez i za uzgoj kao lončanica. Seminarski rad
Provesti istraživanja iz područja proizvodnje cvjećarskih kultura na otvorenom i u zaštićenom prostoru. Seminarski rad

Working methods

Teachers' obligations

Održavanje predavanja, izvođenje terenskih vježbi, vježbi u praktikumu i seminara, ocjenjivanje seminara, provođenje parcijalnih ispita tijekom semestra, provođenje usmenog ispita.

Students' obligations

Uredno pohađanje predavanja, terenskih vježbi i vježbi u praktikumu, izrada seminara, aktivno sudjelovanje u nastavi, polaganje parcijalnih ispita tijekom semestra, polaganje usmenog ispita.

Methods of grading

Evaluation elements Maximum points or Share in evaluation Grade rating scale Grade Direct teaching hours Total number of average student workload ECTS
Parcijalni ispit (P1) 30% 60 - 70%
71 – 80%
81 – 90%
91 – 100%
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
Parcijalni ispit (P2) 30% 60 - 70%
71 – 80%
81 – 90%
91 – 100%
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
Parcijalni ispit (P3) 30% 60 - 70%
71 – 80%
81 – 90%
91 – 100%
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
Seminar (S) 10% 60-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
UKUPNO 100% (P1+P2+P3+S)/100 60 180 6
Evaluation elements Description Deadline Recoupment
Seminar Individualna izrada i prezentacija rada iz zadane nastavne tematike. Na ispitnim rokovima
Parcijalni ispiti (P1 - P3) 5. tjedan, 10. tjedan, 15. tjedan

Weekly class schedule

 1. Sustavi proizvodnje cvjećarskih kultura u zaštićenom i na otvorenom prostoru
 2. Interakcijski odnosi biljke i ekoloških uvjeta u različitim fazama uzgoja
 3. Supstrati u cvjećarskoj proizvodnji. Uzgoj presadnica jednogodišnjih i dvogodišnjih cvjetnih vrsta u „plug“ sistemu
 4. Metode uzgoja jednogodišnjih i dvogodišnjih cvjetnih vrsta (rast i razvoj u ranim stadijima u „plug” sistemu)
 5. Postupci pripreme jednogodišnjih i dvogodišnjih cvjetnih vrsta za prodaju
 6. Principi pospješivanja cvjetnih vrsta za raniji ili kasniji plasman na tržište od prirodnog termina cvatnje. Pospješivanje geofita
 7. Pospješivanje geofita. Rod: Tulipa, Iris, Hyacinthus, Crocus, Narcissus, Gladiolus
 8. Pospješivanje trajnica. Rodovi: Astilbe, Aster, Solidago, Dicentra, Helleborus
 9. Značaj primjene biljnih regulatora rasta u cvjećarskoj proizvodnji
 10. Primjena biljnih regulatora rasta u tehnologiji proizvodnje odabranih cvjećarskih kultura
 11. Metode uzgoja glavnih rodova rezanog cvijeća u zaštićenom prostoru
 12. Metode uzgoja glavnih rodova lončanica u zaštićenom prostoru
 13. Uzgoj glavnih rodova rezanog cvijeća na otvorenom prostoru
 14. Kvaliteta rezanog cvijeća nakon berbe: skladištenje u hladnjači u sustavu mokrog i suhog čuvanja
 15. Prodaja rezanog cvijeća, lončanica, geofita, trajnica, jednogodišnjih i dvogodišnjih vrsta na tržištu. Priprema za tržište. Aukcijska prodaja

Obligatory literature

 1. Armitage, A.,M. (2017) Ornamental Bedding Plants. CAB International, Wallingford, Oxon.
 2. Lazarević, B., Poljak, M. (2019) Fiziologija bilja. Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet, Zagreb.

Recommended literature

 1. Nelson, P. V, (2014). Greenhouse Operation and Management.7th Edition. Pearson Education Limited, Harlow, Essex.
 2. Larson, R. A. (1992). Introduction to Floriculture. San Diego: Accademic Press.

Similar course at related universities

 • Physiologische Aspekte der Zierpflanzenproduktion, Leibniz Universitaet Hannover
 • Wechselwirkungen von Phytohormonen bei Zierpflanze, Universitaet Hannover
 • Besonderheiten der Gärtnerischen Pflanzenproduktion, Universitaet Hannover
 • Floriculture, Part II: Physiological Aspects of Ornamental Crop Production, MSc International Horticulture Universitaet Hannover
 • Protected cultivation of ornamentals, Universität für Bodenkultur Wien

Please sign in to your account

This site uses cookies and other tracking technologies to assist with navigation and your ability to provide feedback, analyse your use of our products and services, assist with our promotional and marketing efforts, and provide content from third parties. Cookie Policy.