Print

Projektni menadžment energetskih kultura i gospodarenja otpadom u poljoprivredi (198013)

Course coordinator

Course description

Za uspješno poslovanje poljoprivrednih subjekata je jako važno poznavati načela izrade projektnih planova, apliciranja projekata za izvore financiranja, kao i izradu lokalnih planova održivog razvoja, u kojima značajno mjesto zauzima gospodarenje otpadom te proizvodnja energetskih usjeva. Za uspješnu pripremu projekata i njihovo izvođenje potrebna je dobra projektna organizacija koja ovladava projektnim procesom u svim fazama od strategijske pripreme projekata do konačnog cilja. Namjena modula je upoznati studente s teoretskim osnovama projektnog menadžmenta, financijama i investiranjem agrobiznisa,s posebnim naglaskom na energetske nasade i gospodarenje otpadom, te razvojnim projektima i investicijama u domaćoj teoriji i praksi.

Type of course

ECTS: 3.00

English language: L1

E-learning: L1

Lecturer
Associate teacher for exercises
Associate teacher for seminars
Grading

Sufficient (2): 60-70%
Good (3): 71-80%
Very good (4): 81-90%
Excellent (5): 91-100%

General competencies

Studenti će ovladati osnovama projektnog menadžmenta, znati će strukturu projekata proizvodnje energetskih kultura i gospodarenja otpadom u poljoprivredi.

Types of instruction

 • Predavanja
  Kroz predavanja će se studentima prilbližiti načela izrade projektnih planova, apliciranja projekata za izvore financiranja, kao i izradu lokalnih planova održivog razvoja, u kojima značajno mjesto zauzima gospodarenje otpadom te proizvodnja energetskih usjeva.
 • Auditorne vježbe
  Vježbe pripremaju studente za uspješno planiranje projekata i njihovo izvođenje, ovladavanje projektnim procesom u svim fazama - od strategijske pripreme projekata do konačnog cilja.
 • Seminari
  Seminarima se potiče studente na osmišljavanje projekata u području proizvodnje energetskih kultura i gospodarenja otpadom u poljoprivredi.

Learning outcomes

Learning outcome Evaluation methods
Definirati i objasniti pojmove projektnog menadžmenta Pismeni, seminar
Izračunati osnovne ekonomske pokazatelje Pismeni, seminar
Poslovno odlučivati prema ekonomskim pokazateljima Pismeni, seminar
Ekonomski ocjeniti projekt s proizvodnjom energetskih kultura i korištenjem otpada iz poljoprivrede Pismeni, seminar

Working methods

Teachers' obligations

Održavanje auditornih vježbi i predavanja
Pomoć pri izradi seminara

Students' obligations

Aktivno sudjelovanje u nastavi
Izrada seminarskog rada

Methods of grading

Evaluation elements Maximum points or Share in evaluation Grade rating scale Grade Direct teaching hours Total number of average student workload ECTS
Usvojenost programskog sadržaja - završni pismeni ispit 60% manje od 60%
60-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
20 100 1
Aktivnost na seminarskoj nastavi 40% 6 30 1
Kontinuirano pohađanje i aktivno sudjelovanje na nastavi 0% 30 150

Weekly class schedule

 1. Projektni menadžment - pojam, obilježja i organizacijska struktura u bioekonomiji
 2. Područja bioekonomskih znanja i vještina projekt menadžera u etapama projekta
 3. Projektni menadžment i financiranje projekata proizvodnje energetskih kultura
 4. Projektni menadžment i financiranje projekata gospodarenja otpadom (biomasom) u poljoprivredi
 5. Mogući izvori financiranja proizvodnje energetskih kultura i gospodarenja otpadom u poljoprivredi
 6. Metodologija planiranja i upravljanja projektima na načelima bioekonomije i održivog razvoja
 7. Tehničko-tehnološka i ekonomska analiza investicija i projekata gospodarenja otpadom (biomasom)
 8. Računalni alati projektnog menadžmenta za investiranje u projekte energetskih kultura i gospodarenja otpadom (biomasom) u poljoprivredi
 9. Financiranje i izvori financiranja projekata u poljoprivredi i gospodarenju otpadom
 10. Načini organizacije projekata u poljoprivredi
 11. Izrada i stručna ocjena investicijskih programa u poljoprivredi i gospodarenju otpadom (biomasom)
 12. Investicijski projekti - praktični primjeri u gospodarenju otpadom (biomasom) u poljoprivredi
 13. Investicijski projekti - praktični primjeri u proizvodnji energetskih kultura
 14. Seminarski radovi
 15. Seminarski radovi

Obligatory literature

 1. Omazić M.A., Baljkas S. (2005): Projektni menadžment, Sinergija
 2. Grgić, Z., Očić, V., Šakić Bobić, B. (2010): Upravljanje troškovima u agrobiznisu: interna skripta za studente ABRR studija, Agronomski fakultet u Zagrebu
 3. Buble, M. (2010): Projektni menadžment, VPŠ Minerva, Dugopolje
 4. Barry, P.J., Ellinger, P.N., Hopkin, J.A., Baker ,C.B. (2000): Financial Management in Agriculture, Interstate Publishers, Inc., Danville, Illinois
 5. Šegon, V., Šimek, T. (2014): Priručnik za učinkovito korištenje biomase, Hrvatski šumarski institut
 6. Sartori D. i sur. (2014): Vodič kroz analizu troškova i koristi investicijskih projekata, Alat za ekonomsku procjenu kohezijske politike 2014-2020, Europska komisija – Opća uprava za regionalne i urbane politike

Recommended literature

 1. Babić, M. (1999): Mikroekonomska analiza, 4. izd., Mate, Zagreb
 2. Pindyck, R. S., Rubinfeld, D. L. (2001): Microeconomics, Prentice Hall, New Jersy
 3. Grgić, Z., Očić, V., Šakić Bobić, B. (2015): Osnove računovodstva i financijske analize poljoprivrednog gospodarstva, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet
 4. OECD (2009): The bioeconomy to 2030: designing a policy agenda. Paris: OECD Publishing
 5. European Commission (2012): Innovating for Sustainable Growth: A Bioeconomy for Europe. Brussels: European Commission
 6. Swanson, R.M. (2009): Techno-economic analysis of biomass-to-liquids production based on gasification, Iowa State University, USA

Similar course at related universities

 • Vođenje i ocjena razvojnih projekata (Fakultet agrobiotehničkih znanosti, Osijek)
 • Project Management (University of Hohenheim, Germany)

Please sign in to your account

This site uses cookies and other tracking technologies to assist with navigation and your ability to provide feedback, analyse your use of our products and services, assist with our promotional and marketing efforts, and provide content from third parties. Cookie Policy.