Print

Biljna patologija - odabrana poglavlja (201056)

Course coordinator

Course description

Upoznati studente PDS-a s odabranim temama i problematikom iz područja biljne patologije koja nije bila u programima kolegija na dosadašnjim redovnim studijima, niti se obrađuje u drugim kolegijima na PDS-u, a koja im je bitna tijekom znanstveno-istraživačkog i stručnog rada, te prilikom pisanja doktorske disertacije i znanstvenih radova

Type of course

ECTS: 6.00

English language: L1

Teaching hours: 30
Lectures: 15
Seminar: 15

Lecturer
Associate teacher for seminars
Grading

Sufficient (2):
Good (3):
Very good (4):
Excellent (5):

General competencies

Završeni studij iz područja poljoprivrede ili srodnih studija iz područja područja biotehnoloških (Šumarstvo) i prirodoslovnih znanosti (Biologija).

Types of instruction

 • Predavanja
 • Provjere znanja
 • Konzultacije
 • Seminari

Learning outcomes

Learning outcome Evaluation methods
1. Poznavati dosadašnja fitopatološka istraživanja te imati uvid u do sada opisane biljne patogene i bolesti u Hrvatskoj Usmeno i pismeno
2. Poznavati i koristiti pravilnu nomenklaturu (fitopatonimiju) za biljne bolesti Usmeno i pismeno
3. Poznavati biološke interakcije između patogena i biljaka domaćina
4. Poznavati i znati koristiti dostupne i međunarodno prihvaćene internet resurse i baze podataka iz područja fitopatologije Usmeno i pismeno

Working methods

Teachers' obligations

Održati predavanja u slučaju većeg broja studenata (više od 3) i održavati redovite konzultacije i ispite

Students' obligations

Biti an predavanjima, izraditi seminarski rad i pristupiti ispitu

Weekly class schedule

 1. Uvodno predavanje Syllabus predmeta – ciljevi, ishodi, značenje, raspored nastave, literatura i dr.
 2. Etiologija biljni bolesti Upoznavanje s novim spoznajama s područja etiologije biljnih bolesti, odnosno biljnih patogena (promjene ili revizije u taksonomiji, nove vrste i dr.)
 3. Interakcije biljka -patogen Zanimljivosti vezane za fitopatologiju iz područja ibioloških interakcija i asocijacija biljaka domaćina s patogenima (endofiti i dr.)
 4. Fitopatonimija Problematika nomenklature biljnih bolesti ili nazivlja biljnih bolesti u hrvatskom jeziku
 5. Povijest fitopatologije u Hrvatskoj Povijesni razvoj fitopatologije kao znanstvene discipline u Hrvatskoj s pregledom fitopatološke literature
 6. Novi nalazi biljnih patogena u Hrvatskoj Pregled novih nalaza biljnih patogena (first reports) kao uzročnika bolesti novih za Hrvatsku
 7. Pregled biljnih patogena opisanih do sada u Hrvatskoj Pregled patogena po skupina opisanih do sada u Hrvatskoj
 8. Fitopatološki internet resursi i i on-line baze podataka Pregled fitopatoloških (mikoloških, bakterioloških i viroloških) on-line baza podataka o biljnim patogenima i bolestima (Index fungorum, Mycobank i dr.)
 9. Obrada seminarskih tema
 10. Obrada seminarskih tema
 11. Obrada seminarskih tema
 12. Obrada seminarskih tema
 13. Obrada seminarskih tema
 14. Obrada semnarskih tema
 15. Obrada seminarskih tema

Obligatory literature

 1. Hollliday, P. (1998): A Dictionary of Plant Pathology. Cambridge University Press.
 2. Agrios, G. ((2005): Plant pathology. Elsevier Academic Press

Recommended literature

 1. Trkulja, V.,i sur. (2012). Atlas karantenskih štetnih organizama. Uprava BiH za zaštitu zdravlja bilja.
 2. Brown, J.F., Ogle, H.J. (1997.): Plant pathogens and plant diseases. APPS.

Please sign in to your account

This site uses cookies and other tracking technologies to assist with navigation and your ability to provide feedback, analyse your use of our products and services, assist with our promotional and marketing efforts, and provide content from third parties. Cookie Policy.