Print

Financijski menadžment (201090)

Course coordinator

Course description

Cilj modula je ovladati osnovnim i naprednim znanjima i tehnikama financijskog menadžmenta u agrobiznisu.

Type of course

ECTS: 6.00

English language: L1

E-learning: L1

Teaching hours: 30
Lectures: 17
Seminar: 13

Lecturer
Associate teacher for seminars
Grading

Sufficient (2): 60%
Good (3): 70%
Very good (4): 80%
Excellent (5): 93%

General competencies

Položeni ispiti iz Menadžmenta na MS studiju.

Types of instruction

 • Predavanja
  Prezentacija osnovnih vještina i tehnika financijskog menadžmenta
 • Provjere znanja
  Seminarska provjera primjene stečenog znanja na konkretnim primjerima
 • Konzultacije
  Po dogovoru

Learning outcomes

Learning outcome Evaluation methods
1.Izdvojiti financijski sustav unutar poslovnog sustava u agrobiznisu pismeno
2.Ustanoviti bonitet financijskog poslovanja poslovnog sustava u agrobiznisu pismeno-seminar
3. Usporediti poslovanje dva ili više poslovna sustava na temelju ekonomsko-financijskih metoda poslovne analize pismeno-seminar

Working methods

Students' obligations

Uspješno izrađen i prezentiran seminarski rad

Weekly class schedule

 1. P: Definicija i uloga financijskog menadžmenta, Ciljevi financijskog menadžmenta
 2. P: Financijski menadžment i financijski menadžer
 3. P: Organizacija funkcije financijskog menadžmenta , Financijski menadžment i tijek gotovine
 4. P: Financijski menadžment i stvaranje konkurentnih prednosti,Efikasnost i stabilnost financijskog sustava
 5. P: Menadžment radnog kapitala, Ulaganje u radni kapital (kapitalnu imovinu) u poljoprivredi
 6. P: Kratkoročni izvori financiranja, Menadžment gotovine, potraživanja i zaliha, Politika naplate
 7. P: Upravljanje projektima, Investicijsko planiranje
 8. P: Investiranje u mala i srednja poduzeća
 9. P: Primjeri financijske analize poslovnih subjekata u agrobiznisu
 10. Izbor primjera za studentske seminare
 11. P: Rizik i financijski menadžment, Metode mjerenja rizika
 12. S: Poredbeni financijski izvještaj i postupak horizontalne financijske analize, Strukturni financijski izvještaj i postupak vertikalne financijske analize
 13. S: Pokazatelji i sustavi pokazatelja financijske analize poslovanja
 14. S: Planiranje i izbor financiranja
 15. S: Metode određivanja financijske krize poduzeća analizom bilance, te računa dobitka i gubitka i računa novčanih tijekova

Obligatory literature

 1. Grgić, Z.; Očić, V.; Šakić Bobić, B. (2015): Osnove računovodstva i financijske analize poljoprivrednog gospodarstva, Agronomski fakultet, Zagreb
 2. Vidučić, LJ.; Pepur, S.; Šimić Šarić, M. (2015): Financijski menadžment, RRiF, Zagreb

Recommended literature

 1. E. Copeland, T.; Weston, J.F.; Shastri, K. (2005): Financial Theory and Corporate Policy,Addison-Wesley
 2. E. Copeland, T.; Weston, J.F.; Shastri, K. (2005): Financial Theory and Corporate Policy,Addison-Wesley Van Horne, J.C.; Wachowicz, J.M. (2005): Fundamentals of Financial Management, Pearson Education
 3. E. Copeland, T.; Weston, J.F.; Shastri, K. (2005): Financial Theory and Corporate Policy,Addison-Wesley Van Horne, J.C.; Wachowicz, J.M. (2005): Fundamentals of Financial Management, Pearson Education Brigham, E.F.; Houston, J.F. (2015): Fundamentals of Financial Management, Cengage Learning

Please sign in to your account

This site uses cookies and other tracking technologies to assist with navigation and your ability to provide feedback, analyse your use of our products and services, assist with our promotional and marketing efforts, and provide content from third parties. Cookie Policy.