Print

Kvantitativne metode za ekonomske analize (173777)

Course coordinator

Course description

Cilj predmeta je stjecanje znanja iz primjene matematičkih teorija u ekonomskim analizama. Nakon svladavanja tehnika diferencijalnog računa proučavat će se homogenost, elastičnost i parcijalna elastičnost funkcija s ekonomskim značenjem te metode optimiziranja funkcija s ekonomskim značenjem. Naglasak će biti stavljen na razvijanje vještine formuliranja matematičkih modela, primjenu metoda optimizacije, regresije i analize vremenskih nizova u rješavanju problema iz područja ekonometrijske analize te ekonomskoj interpretaciji rezultata.

Type of course

ECTS: 6.00

Teaching hours: 30
Lectures: 18
Auditory exercises: 10
Seminar: 2

Lecturer
Associate teacher for exercises
Grading

Sufficient (2):
Good (3):
Very good (4):
Excellent (5):

General competencies

Sposobnost primjene matematičkih znanja, uvida i metoda ii područja ekonomike poljoprivrede.

Learning outcomes

Learning outcome Evaluation methods
Poznavati osnovna svojstva elementarnih funkcija i znati kakve pojave je pomoću njih moguće modelirati kviz pitanja
Za zadanu funkciju odrediti derivaciju i optimizirati je pismena provjera, rješavanje konkretnog primjera
Provesti ekonometrijsku analizu funkcija: troška, prihoda, dobiti, produktivnosti (utvrditi im homogenost, ispitati elastičnost, optimizirati ih) pismena provjera
Upoznati i koristiti s pouzdanjem matematički software u modeliranju, linearnoj regresiji i analizi vremenskih nizova. samostalno rješavanje problemskog zadatka
Interpretirati rezultate analiza u terminima problema koji je modeliran seminarski rad

Please sign in to your account

This site uses cookies and other tracking technologies to assist with navigation and your ability to provide feedback, analyse your use of our products and services, assist with our promotional and marketing efforts, and provide content from third parties. Cookie Policy.