Print

Teorija troškova (173849)

Course coordinator

Course description

Predmet želi ponuditi studentima naprednije tehnike i metode determiniranja i upravljanja troškovima u agrobiznisu te naučiti studente da primjenjuju naučene tehnike i metode u poslovnom odlučivanju. Neke od cjelina koje predmet obuhvaća su: metode i modeli upravljanja troškovima, analiza odnosa "troškovi – obujam proizvodnje – dobit", inkrementalna ili diferencijalna analiza.

Type of course

ECTS: 6.00

English language: L1

E-learning: L1

Teaching hours: 30
Lectures: 11
Auditory exercises: 9
Seminar: 10

Lecturer
Associate teacher for exercises
Associate teacher for seminars
Grading

Sufficient (2): 60-70%
Good (3): 71-80%
Very good (4): 81-90%
Excellent (5): 91-100%

General competencies

Studenti će moći primijeniti apsorpcijski i marginalni pristup analizi troškova te model kontribucijske marže, donositi poslovne odluke na temelju odnosa troškova i prihoda, kao i primjenjivati teoriju troškova u politici cijena u različitim tržišnim situacijama.

Types of instruction

 • Predavanja
  Predavanjima će se omogućiti razumijevanje metodološkog okvira za upravljanje troškovima u poljoprivrednom gospodarstvu, obrtu, zadruzi i poduzeću. Naglasak će se staviti na prepoznavanje i svrstavanje troškova u strukturi kalkulacije.
 • Auditorne vježbe
  Ocjena primjerenosti visine i strukture troškova u poljoprivrednom subjektu. Upravljanje troškovima radi zadržavanja cijene koštanja u zoni profita poslovnog subjekta.
 • Seminari
  Preporuka promjene proizvodnje u pravcu efikasnijeg poslovanja na bazi niže cijene koštanja i povećanja profita. Provedba analize visine i strukture, te opravdanosti troškova u poslovnim subjektima. Ocijeniti i unaprijediti efikasnost poslovnog subjekta u agrobiznisu prema upravljanju troškovima.

Learning outcomes

Learning outcome Evaluation methods
Razvrstavanje troškova u strukturi kalkulacije i upravljanje troškovima radi zadržavanja cijene koštanja u zoni profita poslovnog subjekta. Usmeni ispit, Seminar
Provedba analize visine i strukture, te opravdanosti troškova u poslovnim subjektima. Usmeni ispit, Seminar
Ocijeniti efikasnost poslovnog subjekta u agrobiznisu prema upravljanju troškovima. Usmeni ispit, Seminar

Working methods

Teachers' obligations

Održavanje auditornih vježbi i predavanja
Pomoć pri izradi seminara

Students' obligations

Aktivno sudjelovanje u nastavi
Izrada seminarskog rada

Methods of grading

Evaluation elements Maximum points or Share in evaluation Grade rating scale Grade Direct teaching hours Total number of average student workload ECTS
Usvojenost programskog sadržaja - završni ispit 50% manje od 60%
60-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
11 55 3
Aktivnost na seminarskoj nastavi 50% 10 50 3

Weekly class schedule

 1. Teorija troškova i upravljanje troškovima
 2. Model tradicionalnog upravljanja proizvodnim troškovima
 3. Modeli upravljanja troškovima temeljeni na procesu
 4. Modeli upravljanja troškovima temeljeni na aktivnostima
 5. Modeli upravljanja troškovima utemeljeni na integraciji pristupa proces/aktivnosti
 6. Poslovno odlučivanje kod upravljanja troškovima i dobiti
 7. Primjena teorije troškova u politici cijena u različitim tržišnim situacijama
 8. Upravljanje troškovima i model kontribucijske marže
 9. Utvrđivanje donje granice prodajne cijene, Problemi rješavanja određenih alternativa
 10. Donošenje poslovnih odluka na temelju odnosa troškova i prihoda
 11. Primjeri analitike i preporuke kod poslovnih odluka u agrobiznisu
 12. Preporuke poslovnih odluka radi maksimizacije dobiti
 13. Metode razvrstavanja troškova, Praktični primjeri u agrobiznisu
 14. Seminarski rad
 15. Seminarski rad

Obligatory literature

 1. Grgić, Z., Očić, V., Šakić Bobić, B. (2011): Upravljanje troškovima u agrobiznisu, fakultetski udžbenik za studente ABRRR studija Agronomskog fakulteta u Zagrebu (pdf)
 2. Ćejvanović F., Cvijanović D., Grgić, Z., Hodžić K., Subić J. (2010): Teorija troškova i kalkulacija u poljoprivredi, udžbenik za studente na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Tuzli i Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, Tang art, Brčko
 3. Deželjin, J. i sur. (2002): Poduzetnički menadžment: izazov, rizik, zadovoljstvo, M.E.P.Consult, Zagreb
 4. Santini, I. (2002): Troškovi u poslovnom odlučivanju, HIBIS, Zagreb

Recommended literature

 1. Babić, M. (1999): Mikroekonomska analiza, četvrto izdanje, Mate, Zagreb
 2. Pindyck, R. S., Rubinfeld, D. L. (2001): Microeconomics, Prentice Hall, New Jersy
 3. Koutsoyiannis, A. (1996): Moderna mikroekonomika, drugo izdanje, prijevod A. Puljić i suradnici, Mate, Zagreb

Similar course at related universities

 • Advanced Development Economics - Micro Aspects (PhD programme in Economics, University of Copenhagen, Denmark)
 • Advanced Research Training in Microeconomics (Economics PhD, University of Birmingham, UK)

Please sign in to your account

This site uses cookies and other tracking technologies to assist with navigation and your ability to provide feedback, analyse your use of our products and services, assist with our promotional and marketing efforts, and provide content from third parties. Cookie Policy.