Print

Analiza vremenskih serija, prostornih i prostorno-vremenskih podataka (216152)

Course coordinators

Course description

Glavni cilj modula je na konkretnim primjerima iz tema doktorata ili publikacijama s otvorenim setovima istraživačkih podataka približiti studentima metode za statističku analizu i prikaz vremenskih serija, prostornih i prostorno-vremenskih podataka, sa svim ograničenjima i pretpostavkama, te omogućiti doktorandima metodološki okvir za ispravnu postavku i provedbu pokusa, statističku analizu, vizualizaciju i interpretaciju rezultata.
Dati pregled analiza za skupove georeferenciranih podataka, opisivanje prostornog rasporeda različitih pojava (resursi, zagađenje, bioraznolikost i sl.) i modeliranje uzroka takvog rasporeda.
Sistematizirati metode za statističku analizu uz objašnjenje pristupa uzorkovanju vremenskih serija, prostornih i prostorno-vremenskih podataka kroz konkretne primjere primjena različitih metoda.
Upoznati studente s dostupnim resursima za usmjeren samostalan rad i samostalnu analizu, vizualizaciju i interpretaciju vremenskih serija, prostornih i prostorno-vremenskih podataka putem otvorenog sustava R i njegovih mogućnosti interoperabilnosti sa specijaliziranim programima, a u skladu s njihovim istraživačkim potrebama.
Upoznati studente sa mogućnošću korištenja i doprinosa izvorima otvorenih podataka (istraživački, prostorni, podaci o okolišu i ekosustavu, podaci o prometu, statistički podaci, otvoreni podaci sektora prirode, agronomije, ekonomije i dr.).
Potaknuti studente na razmjenu ideja i mišljenja moderiranim grupnim radom uz odabranu znanstvenu literaturu

Type of course

Types of instruction

 • Predavanja
 • Provjere znanja
 • Konzultacije
 • Seminari
 • Vježbe

Working methods

Students' obligations

- Prisustvovati na tri predavanja i tri vježbe,
- Samostalno obraditi teorijsku jedinicu putem on-line platforme za učenje.
- Samostalno riješiti praktične zadatke putem on-line platformi za učenje.
- Sudjelovati u grupnom radu dvije seminarske radionice sa obradom znanstvenih radova
- Predati tri seminarska rada nastala temeljem mentorskih seminara ili jedan svoj znanstveni rad/prisustvovanje na kongresu s temom analize prostornih podataka

Obligatory literature

 1. Malvić T. (2013). Rječnik osnovnih geostatističkih pojmova.
 2. Bivand RS., Pebesma EJ., Gómez-RubioV. (2013). Applied Spatial Data Analysis with R (Use R). Springer.
 3. Radović A. (2015). Programski jezik R u vizualizaciji i analizi prostornih podataka (S730). Priručnik za polaznike. Srce
 4. Hijmans (2019). Spatial data science with R (https://www.rspatial.org/spatial/rst/intr/index.html)
 5. Spatial statistics; Bryan Ripley (http://www.people.fas.harvard.edu/~zhukov/spatial.html)

Recommended literature

 1. Otvoreni podaci: Što su i kako mi mogu koristiti, besplatni MOOC tečaj dostupan na: http://science.geof.unizg.hr/todo-platform/

Please sign in to your account

This site uses cookies and other tracking technologies to assist with navigation and your ability to provide feedback, analyse your use of our products and services, assist with our promotional and marketing efforts, and provide content from third parties. Cookie Policy.