Print

Tehnički aspekti bio-sustava u ekološkoj održivoj poljoprivredi (216298)

Course coordinator

Course description

Cilj predmeta je omogućiti studentima tehnički pristup upoznavanja, analize djelovanja, racionalnog i ekološki prihvatljivog upravljanja i iskorištavanje bio-sustava.

Type of course

ECTS: 6.00

English language: L1

Teaching hours: 30
Lectures: 15
Seminar: 15

Lecturer
Associate teacher for seminars
Grading

Sufficient (2):
Good (3):
Very good (4):
Excellent (5):

Types of instruction

 • Predavanja
 • Provjere znanja
 • Konzultacije
 • Seminari

Learning outcomes

Learning outcome Evaluation methods
Definirati, primijeniti i vrednovati suvremene metode i postupke pri istraživanju u tehničkim sustavima u poljoprivredi.
Opisati kvalitativne i kvantitativne metode te uređaje za testiranje kvalitete rada poljoprivrednih strojeva.
Definirati ciljanu funkciju tehničkog sustava na temelju agrotehničkih zahtjeva bio-sustava.
Stvoriti modele racionalnog korištenja tehničkih sustava u ekološki održivoj poljoprivredi.
Definirati utjecaj tehničkih sustava u poljoprivrednoj proizvodnji na moguće posljedice na agroekološko okruženje.
Analizirati postojeće stanje mehaniziranosti poljoprivredne proizvodnje i predložiti načine unapređenja sukladno ekološkoj održivosti bio-sustava.
Analizirati energetsku bilancu biomase energetskih kultura sukladno načelima ekološke održivosti bio-sustava.

Weekly class schedule

 1. Fizikalne značajke bio-materijala, Mjerna tehnika u bio-sustavima
 2. Napredne značajke poljoprivrednih strojeva i opreme
 3. Tehničke značajke strojeva i opreme prihvatljivih u ekološkom stočarstvu
 4. Utjecaj novih tehničkih sustava u stočarskoj proizvodnji na agroekološko okruženje
 5. Napredne značajke poljoprivrednih strojeva i opreme u uzgoju i žetvi energetskih kultura
 6. Bilanca energije i višekriterijska tehnička analiza potencijala biomase energetskih kultura

Obligatory literature

 1. CIGR (1999.-2006.) Handbook of Agricultural Engineering. Vol. I-VI, ASAE/ASABE, St. Joseph, Michigan.
 2. Heege H. J. (2013). Precision in Crop Farming. Springer, Dordrecht Heidelberg, New York, London.
 3. Renius K. T. (2019.) Fundamentals of Tractor Design. Springer, New York, London.
 4. Smith D.W., Sims B.G., O’Neill D.H. (2001). Testing and evaluation of agricultural machinery and equipment – Principle and practice. FAO Agricultural services, Bull. 110.
 5. Uremović Z., Uremović M., Filipović D., Konjačić M. (2008). Ekološko stočarstvo. Udžbenik Sveučilišta u Zagrebu Agronomskog fakulteta.

Please sign in to your account

This site uses cookies and other tracking technologies to assist with navigation and your ability to provide feedback, analyse your use of our products and services, assist with our promotional and marketing efforts, and provide content from third parties. Cookie Policy.