Print

Duhan i hmelj (26601)

Course coordinator

Course description

Modul Duhan i hmelj obuhvaća najznačajnije predstavnike aromatično-alkaloidne skupine biljaka koje se uzgajaju u Hrvatskoj. Ovaj modul omogućuje studentima stjecanje znanja o porijeklu i proizvodnji u svijetu i u nas, važnosti i upotrebi, podjeli duhana na tipove, kvaliteti lista i šišarica hmelja, suvremenoj tehnologiji uzgoja i preradi ovih kultura, uz poznavanje njihove morfologije i razvojnih ciklusa, te utjecaja okolišnih (klima i tlo) i tehnoloških čimbenika (sortiment, agrotehničke mjere, zaštita). Naglasak će biti na duhanu tipa flue-cured (virginia) i air-cured (burley), kao jedinim tipovima duhana koji se uzgajaju u Hrvatskoj, ali će se obraditi i ostali tipovi duhana (air-cured, sun-cured, fire-cured).

Type of course

ECTS: 6.00

English language: L1

E-learning: L1

Teaching hours: 60
Lectures: 28
Practicum: 10
Seminar: 10
Field exercises: 12

Lecturer
Associate teacher for exercises
Associate teacher for seminars
Grading

Sufficient (2): 60-70%
Good (3): 71-80%
Very good (4): 81-90%
Excellent (5): 91-100%

General competencies

Predmet osposobljava za samostalnu proizvodnju i preradu duhana i hmelja u različitim proizvodnim uvjetima

Types of instruction

 • Predavanja
 • Vježbe u praktikumu
  u sklopu vježbi u praktikumu opisuju se morfološka i biološka obilježja, razvojni ciklusi duhana i hmelja, te pojam kvalitete i načini određivanja kvalitete, vježbe se provode u skupinama do 10 studenata
 • Terenske vježbe
  u sklopu terenskih vježbi na pokušalištu AF u Maksimiru i na lokacijama uzgoja duhana i hmelja na egzaktnim sortnim pokusima vrši se berba i određivanje prinosa i komponenata prinosa
 • Seminari
  u sklopu seminara studenti samostalno izrađuju i prezentiraju predavanje vezano za pojedine agrotehničke mjere duhana koji se ne uzgajaju u Hrvatskoj

Learning outcomes

Learning outcome Evaluation methods
Opisati stanje, potrebe i trendove u proizvodnji duhana i hmelja u zemlji i u svijetu Parcijalni ispit. Usmeni ispit.
Opisati i prepoznati tipove duhana koji se uzgajaju u zemlji i u svijetu Seminar. Usmeni ispit.
Procijeniti utjecaj okolišnih i tehnoloških čimbenika na prinos i sastavnice prinosa i kvalitetu listova duhana i šišarica hmelja, te sjemena duhana Parcijalni ispit. Usmeni ispit.
Definirati osnovne i specifične tehnologije proizvodnje i prerade, te samostalno kreirati i voditi tehnološki zahtjevne procese u proizvodnji i preradi različitih tipova duhana, te hmelja Seminar. Parcijalni ispit. Usmeni ispit.
Odabrati i za uzgoj preporučiti tipove duhana, kultivare duhana i hmelja koji odgovaraju specifičnim agroekološkim uvjetima s ciljem smanjenja učinka različitih biotskih i abiotskih stresova i donošenje preporuka za proizvodnju i poslovanje Usmeni ispit.
Opisati i procijeniti kvalitetu listova duhana i šišarica hmelja Parcijalni ispit. Usmeni ispit
Procijeniti pouzdanost, pristranost i korisnost dobivenih informacija, ideja i koncepata u proizvodnji duhana i hmelja Usmeni ispit.

Working methods

Teachers' obligations

Održavanje predavanja, izvođenje terenskih vježbi, vježbi u praktikumu i seminara, ocjenjivanje seminara, provođenje parcijalnih ispita tijekom semestra, provođenje pismenog i usmenog ispita.

Students' obligations

Uredno pohađanje predavanja, terenskih vježbi i vježbi u praktikumu, izrada seminara, aktivno sudjelovanje u nastavi, polaganje parcijalnih ispita tijekom semestra, polaganje pismenog i usmenog ispita.

Methods of grading

Evaluation elements Maximum points or Share in evaluation Grade rating scale Grade Direct teaching hours Total number of average student workload ECTS
Parcijani ispit 1. (P1) 20% 60 – 70%
71 – 80%
81 – 90%
91 – 100%
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
20 30 1
Parcijalni ispit 2. (P2) 20% 60 – 70%
71 – 80%
81 – 90%
91 – 100%
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
14 30 1
Parcijalni ispit 3. (P3) 20% 60 – 70%
71 – 80%
81 – 90%
91 – 100%
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
16 30 1
Seminar (S) 20% 10 30 1
Usmeni ispit UI 20% 60 – 70%
71 – 80%
81 – 90%
91 – 100%
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
60 2
UKUPNO 100% P1+P2+P3+S+UI)/5 60 180 6
Evaluation elements Maximum points or Share in evaluation Grade rating scale Grade Direct teaching hours Total number of average student workload ECTS
Završni usmeni ispit (ukoliko nisu položeni parcijalni ispiti) 80% 60-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
50 150 5
Ukupno 100% ZUI + S 60 180 6
Evaluation elements Description Deadline Recoupment
Završni usmeni ispit (ukoliko nisu položeni parcijalni ispiti) Usmeni ispit sastoji se od pet pitanja. Testira se sposobnost studenta da poveže usvojene činjenice i sposobnost zaključivanja. Seminar se polaže tijekom nastave Ispitni rokovi.

Weekly class schedule

 1. Porijeklo i botanička pripadnost duhana i hmelja; proizvodnja, površine i prinosi u svijetu i u nas; podjela duhana na tipove; njihova osnovna obilježja. Važnost i upotreba duhana i hmelja; glavna morfološka, biološka obilježja i razvojni ciklusi duhana tipa flue-cured (virginia) i air –cured (burley)
 2. Utjecaj okolišnih i tehnoloških čimbenika na formiranje prinosa i kvalitete lista i sjemena duhana tipa flue-cured (virginia) i air –cured (burley)- (klima, tlo, sortiment)
 3. Utjecaj tehnoloških čimbenika na formiranje prinosa i kvalitete lista i sjemena duhana tipa flue-cured (virginia) i air –cured (burley) - (plodored, obrada tla, sjetva, gnojidba)
 4. Utjecaj tehnoloških čimbenika na formiranje prinosa i kvalitete lista i sjemena duhana tipa flue-cured (virginia) i air –cured (burley) - (njega usjeva, zaštita od bolesti, štetnika i korova)
 5. Tehnologija berbe- načini berbe duhana tipa virginia i burley; mehanizacija potrebna za berbu duhana tipa flue-cured (virginia) i air –cured (burley); prednosti i nedostaci dostupne mehanizacije
 6. Tehnologija sušenja duhana tipa flue-cured (virginia) - (sušenje u posebno izgrađenim sušarama uz zagrijavanje gorivom) i air –cured (burley)- (sušenje na zraku u posebno izgrađenim sušarama); prednosti i nedostaci sušenja. Skladištenje duhana (I međuispit – pismeni)
 7. Pojam kvalitete duhana i načini određivanja kvalitete (organoleptička procjena, fizikalna svojstva, kemijska svojstva, pušačka svojstva)
 8. Pojam kvalitete duhana i načini određivanja kvalitete (organoleptička procjena, fizikalna svojstva, kemijska svojstva, pušačka svojstva). Osnovne agrotehničke mjere uzgoja (plodored, obrada tla, sjetva, gnojidba, njega usjeva, zaštita od bolesti, štetnika i korova) air-cured duhana (svjetli i tamni, cigarni, perique)
 9. Osnovne agrotehničke mjere uzgoja (plodored, obrada tla, sjetva, gnojidba, njega usjeva, zaštita od bolesti, štetnika i korova) sun-cured (svjetli i tamni) i fire cured duhana (tamni)
 10. Određivanje glavnih komponenata prinosa na egzaktnim sortnim pokusima duhana tipa flue-cured (virginia) i air –cured (burley) - (sklop, visina biljaka, broj listova, dužina i širina listova, površina listova) (II međuispit – pismeni)
 11. Glavna morfološka i biološka obilježja hmelja u svijetu i u nas; razvojni ciklusi hmelja. Utjecaj okolišnih i tehnoloških čimbenika na formiranje prinosa i kvalitete šišarica hmelja (klima, tlo, sortiment)
 12. Utjecaj tehnoloških čimbenika na formiranje prinosa i kvalitete šišarica hmelja (plodored, obrada tla, sadnja, gnojidba)
 13. Utjecaj tehnoloških čimbenika na formiranje prinosa i kvalitete šišarica hmelja (njega , zaštita od bolesti, štetnika i korova)
 14. Tehnologija berbe hmelja; mehanizacija potrebna za berbu hmelja; prednosti i nedostaci dostupne mehanizacije. Tehnologija sušenja hmelja; prednosti i nedostaci sušenja. Skladištenje hmelja. Pojam kvalitete hmelja i načini određivanja kvalitete hmelja (kemijski sastav šišarica - α-kiseline, ekstrakti α-kiselina, β- kiseline, aromatske tvari)
 15. III međuispit – pismeni. Ispitni rok – Završni ispit – usmeni

Obligatory literature

 1. Butorac, Jasminka. (2009). Duhan. Zagreb: Kugler d.o.o.
 2. Srečec, S. (2004). Hmeljarstvo. Križevci: Visoko gospodarsko učilište.

Recommended literature

 1. Hawks Jr., S. N., Collins, W. K. (1994). Načela proizvodnje Virginijskog duhana. Zagreb: Ceres.
 2. Akehurst, B. C. (1981). Tobacco. London , New York: Longmans.
 3. Tso, T. C. (1990). Production, physiology and biochemistry of obacco plant. Ideals, Inc. USA
 4. Beljo, J., Vuletić, N. (1990). Duhanski terminologijski rječnik. Mostar: Istraživačko razvojni institut, Zagreb: Duhanski institut.
 5. Davis, D.L., Nielsen, M.T. (1999). Tobacco – production, chemistry and technology. Oxford: Blackwell Science Ltd.

Please sign in to your account

This site uses cookies and other tracking technologies to assist with navigation and your ability to provide feedback, analyse your use of our products and services, assist with our promotional and marketing efforts, and provide content from third parties. Cookie Policy.