Print

Izrada i prezentacija specijalističkog rada (246707)

Course coordinator

Course description

Predmet Izrada i prezentacija specijalističkog rada obrađuje sadržaj specijalističkog rada s posebnim naglaskom na stočarstvo i teme kojima se studenti namjeravaju baviti tijekom studija. Studenti se detaljno upoznaju s uočavanjem problema i postavljanjem zadatka, pripremom rukopisa i oblikovanjem, opsegom rukopisa, prikupljanjem i organiziranjem podataka i dokumentacije, rasporedom poglavlja, kreiranjem sažetka, izradom tablica, grafičkih priloga i slika, ali i tumačenjem grafova/vremenskih serija/dijagrama rasipanja/dijagrama s više od jedne krivulje. Studente se upućuje na korištenje referenci u tekstu i navoda te upoznaje sa formatima izrade popisa literature. Studente se uvodi i u tehnički dio multimedijske prezentacije, daju smjernice za uspješnu izradu i prezentaciju specijalističkog rada.

Type of course

  • Poslijediplomski studij / Specijalistički studij / Stočarstvo (Compulsory course, 1 semester, 1 year)

ECTS: 3.00

Teaching hours: 15
Lectures: 5
Auditory exercises: 3
Seminar: 7

Grading

Sufficient (2):
Good (3):
Very good (4):
Excellent (5):

Types of instruction

  • Predavanja
  • Konzultacije
  • Seminari

Obligatory literature

  1. Šakić Bobić, B. (2021): Izrada i prezentacija specijalističkog rada. Materijali predavanja (pdf)

Please sign in to your account

This site uses cookies and other tracking technologies to assist with navigation and your ability to provide feedback, analyse your use of our products and services, assist with our promotional and marketing efforts, and provide content from third parties. Cookie Policy.