Print

Uzgoj koza (246710)

Course coordinator

Course description

Cilj modula je upoznati studente sa suvremenim biotehnologijama i modelima njihove primjene u kozarskoj proizvodnji. Važnost bioloških, kemijskih i fizikalnih metoda u kozarstvu. In situ i ex situ metode konzervacije gena. Metode određivanja fenotipskih i genotipskih odlika koza. Biološke, anatomske i fiziološke osobitosti koza. Pojava i nasljeđivanje boje vlakna, resica, rogova, brade, te nasljeđivanje spola, hermafroditizam i druge nasljedne mane.
Nasljeđivanje i selekcija koza. Osnovne metode i sustavi uzgoja koza. Uzgojni ciljevi. Prilagodba uzgojnog cilja i genotipa zahtjevima potrošača. Modeli procjene uzgojne vrijednosti (BLUP postupak, Animal model, neovisna selekcija, performance test, progeni test), organizacija, prilagodba, provedba i primjena u našim uvjetima. Selekcija koza za mlijeko. Selekcija koza za meso. Selekcija koza na otpornost na bolesti. Metode odabira majki i očeva rasplodnih jarčeva.
Klasifikacija i standardizacija jarećih trupova i metode procjene kakvoće jarećih i kozjih trupova. Klaonički pokazatelji i kemijski sastav mesa. Metode procjena hranidbene i energetske vrijednosti mesa.
Morfologija vimena i fiziologija sekrecije mlijeka.
Građa vlakna, rast, vrste i osobine vlakana.
Metode označavanja životinja i sljedivost (traceability) kozjih proizvoda od farme do potrošača. Mjesto i uloga koza u očuvanju okoliša, osobito mediteranskih poljoprivrednih resursa. Evidentiranje proizvodnih pokazatelja i praćenje ekonomičnosti kozarske proizvodnje.

Type of course

  • Poslijediplomski studij / Specijalistički studij / Stočarstvo (Elective course, 2 semester, 1 year)

ECTS: 3.00

Teaching hours: 15
Lectures: 8
Auditory exercises: 5
Seminar: 2

Lecturer
Associate teacher for exercises
Associate teacher for seminars
Grading

Sufficient (2):
Good (3):
Very good (4):
Excellent (5):

Types of instruction

  • Predavanja
  • Konzultacije
  • Vježbe u praktikumu
  • Seminari

Obligatory literature

  1. Mioč, B. (2022). Uzgoj koza. Hrvatska mljekarska udruga, Zagreb.

Please sign in to your account

This site uses cookies and other tracking technologies to assist with navigation and your ability to provide feedback, analyse your use of our products and services, assist with our promotional and marketing efforts, and provide content from third parties. Cookie Policy.