Print

Ekonomika ribarstva (246762)

Course coordinator

Course description

Poznavanje sustava i podsustava odnosno njihovih elemenata i međusobnih veza u sustavu, vrlo su važna važna opća teoretska i praktička spoznaja funkcioniranja složenih cjelina. Takvi su složeni sustavi i gospodarski sustavi, s pojedinim podsustavima odnosno pojedinim granama i proizvodnjama u njima. Oni su i dinamičke cjeline. Ta dinamičnost ih još više usložnjava pa izučavanje i razumijevanje pojedinih interakcija u kojem je ribarstvo jedan elementu tom sustavu biva važnom pretpostavkom za učinkovito kreiranje i upravljanje takvim sustavom.
Cilj je upoznati studente, na teoretskoj i praktično-spoznajnoj razini, s organizacijskom strukturom gospodarskog sustava i podsustava te mjestom i oblikom interaktivne veze koje ribarstvo u tom sustavu ima prema ostalim dijelovima podsustava i sustava. Zadatak je usvojiti osnovne mjere i tehnike za upravljanje (management) u ribarstvu kao dijelu sustava.
Teoretski aspekti i podjela sustava. Gospodarski sustavi i podsustavi. Vanjske i unutarnje veze i oblici interakcije u ribarstvu i gospodarskom sustavu. Ribarstvo kao element podsustava poljoprivrede i nacionalnog gospodarskog sustava. Ekonomika i organizacija korištenja resursa općenito i posebitosti u ribarstvu. Mjere i instrumenti u upravljanju rastom i razvitkom ribarstva. Elementi kvantitativne i kvalitativne makroekonomske analize u ribarstvu. Mikroekonomika u ribarstvu.

Type of course

 • Poslijediplomski studij / Specijalistički studij / Ribarstvo (Elective course, 2 semester, 1 year)

ECTS: 3.00

Teaching hours: 15
Lectures: 6
Seminar: 7
Field exercises: 2

Grading

Sufficient (2):
Good (3):
Very good (4):
Excellent (5):

Types of instruction

 • Predavanja
 • Seminari
 • Vježbe

Obligatory literature

 1. Tito Žimbrek: Predavanja iz Ekonomike poljoprivrede – interni materijal
 2. Skupina autora: „Stanje hrvatske poljoprivrede – ocjena mogućih promjena“ (urednik: Tito Žimbrek)
 3. Samuelson P. i sur.: Makroekonomija. Mate, Zagreb (novija izdanja)
 4. Seijo J. C., Defeo O., Salas S.: Bioekonomija ribarstva. Teorija modeliranja i upravljanje, FAO
 5. Norton G. W., Alwang J. (1993): Introduction to Economics of Agricultural Development. McGraw Hill
 6. Babić M. (1977): Makroekonomski modeli. NN, Zagreb

Recommended literature

 1. Ott A. F., Yoo J. H. (1977): Macro-economic Theory. McGraw Hill 1977

Please sign in to your account

This site uses cookies and other tracking technologies to assist with navigation and your ability to provide feedback, analyse your use of our products and services, assist with our promotional and marketing efforts, and provide content from third parties. Cookie Policy.