Print

Uređenje ribarskih krajobraza (246772)

Course coordinator

Course description

Pojam uređenje krajobraza. Sadržaj i predmet interesa uređenja krajobraza kao znanosti i područja djelovanja. Sustavi okoline: prirodni, kulturni i socijalni. Djelatnost ribarstva kao jedan od sustava poljoprivrede. Prirodni potencijali i primjerenost za namjenu: ribarstva i rekreacije. Odnos između djelatnosti ribarstva (gospodarska funkcija) i kulturno oblikovanih značajki krajobraznih struktura. Krajobrazno oblikovanje kao integralni strukturni element tehničkog uređenja.

Type of course

  • Poslijediplomski studij / Specijalistički studij / Ribarstvo (Elective course, 2 semester, 1 year)

ECTS: 3.00

Teaching hours: 15
Lectures: 5
Seminar: 5
Field exercises: 5

Grading

Sufficient (2):
Good (3):
Very good (4):
Excellent (5):

Types of instruction

  • Predavanja
  • Seminari
  • Vježbe

Obligatory literature

  1. Lovejoy D. (1979): Land use and Landscape Planning. Leonard Hill
  2. McHarg I. L. (1996): Design with nature. New York
  3. Wildermuth H. (1994): Priroda kao zadaća. Državna uprava za zaštitu kulturne i prirodne baštine, Zagreb

Recommended literature

  1. Tompson F., Steiner F.R. – Editors (1997): Ecological Design and Planning. New York

Please sign in to your account

This site uses cookies and other tracking technologies to assist with navigation and your ability to provide feedback, analyse your use of our products and services, assist with our promotional and marketing efforts, and provide content from third parties. Cookie Policy.