Print

Mikroekonomika mediteranske poljoprivrede (228262)

Course coordinator

Course description

Cilj predmeta je upoznati studente s mikroekonomskim pojmovima i pojmovima tržišne ekonomije. U modulu će studenti, na praktičnim primjerima mediteranske poljoprivrede, ispitati vezu proizvodnje i troškova proizvodnje, uz sastavljanje obračunskih kalkulacija. Izučavati će se mjerila uspješnosti poslovanja kako bi studenti mogli ocjenjivati investicijske projekte u mediteranskoj poljoprivredi.

Type of course

ECTS: 3.00

Teaching hours: 30
Lectures: 30

Lecturer
Associate teacher for exercises
Grading

Sufficient (2): 60%
Good (3): 70%
Very good (4): 80%
Excellent (5): 93%

Types of instruction

  • Predavanja
  • Provjere znanja

Learning outcomes

Learning outcome Evaluation methods
pravilno interpretirati temeljne mikroekonomske pojmove pismeni
razlikovati pojedine troškove proizvodnje i njihov utjecaj na isplativost pismeni
sastaviti obračunske kalkulacije za pojedine mediteranske poljoprivredne proizvodne sustave pismeni
analizirati temeljna financijska izvješća s ciljem upravljanja proizvodnim sustavima u mediteranskoj poljoprivredi pismeni
ocjenjivati investicijske projekte u mediteranskoj poljoprivredi pomoću mjerila uspješnosti poslovanja pismeni

Obligatory literature

  1. Grgić Zoran; Šakić Bobić,Branka; Očić, Vesna (2013): Osnove troškova i kalkulacija u agrobiznisu, interna skripta Agronomskog fakulteta u Zagrebu
  2. Par, Vjekoslav; Šakić Bobić, Branka (2016): Uvod u mikroekonomiju, priručnik Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
  3. Grgić, Zoran; Očić, Vesna; Šakić Bobić, Branka (2015): Osnove računovodstva i financijske analize poljoprivrednog gospodarstva, Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet

Recommended literature

  1. Pavić, Ivan (2015): Mikroekonomija - teorija i praksa, udžbenik ekonomskog fakulteta
  2. Robert S. Pindyck, Daniel L. Rubinfeld (2005): Mikroekonomija (5. izd.), Mate, Zagreb

Similar course at related universities

  • Microeconomics: An Introduction, University of Oxford, UK

Please sign in to your account

This site uses cookies and other tracking technologies to assist with navigation and your ability to provide feedback, analyse your use of our products and services, assist with our promotional and marketing efforts, and provide content from third parties. Cookie Policy.