Print

Održivi razvoj mediteranske poljoprivrede (228310)

Course coordinator

Course description

Predmet osposobljava studente za razumijevanje društvenih, ekonomskih i ekoloških procesa karakterističnih za mediteransku poljoprivredu. Studenti se upoznaju s ulogom globalne, nadnacionalne (ZPP), nacionalne i regionalne/lokalne poljoprivredne politike u održivom razvoju mediteranske poljoprivrede i turizma. Također se osposobljavaju za uočavanje razvojnih mogućnosti i određivanje fondova EU odgovarajućih za mediteransku poljoprivredu. Objasnit će se važnost i uloga lokalnih inicijativa i partnerstva za održivi razvoj mediteranske poljoprivrede.

Type of course

ECTS: 3.00

Teaching hours: 30
Lectures: 30

Lecturer
Grading

Sufficient (2): >60%
Good (3): 60-70%
Very good (4): 70-80%
Excellent (5): <90%

Conditions for obtaining signature

Dolazak na nastavu, aktivno sudjelovanje u nastavi, samostalni zadaci.

Types of instruction

 • Predavanja

Learning outcomes

Learning outcome Evaluation methods
1. Obrazložiti koncept održivog razvoja i povezanost s ruralnim razvojem i mediteranskom poljoprivredom Pismeni
2. Argumentirati važnost i ulogu poljoprivredne politike u održivom razvoju mediteranske poljoprivrede i turizma Pismeni
3. Predložiti aktivnosti i instrumente (fondove) za provođenje održivog razvoja mediteranske poljoprivrede i turizma Pismeni
4. Razviti plan koordiniranog djelovanja lokalnih aktera u provođenju održivog razvoja mediteranske poljoprivrede Prezentacija

Weekly class schedule

 1. Uvodni pojmovi i definicije koncept održivog razvoja
 2. Koncept održivog razvoja
 3. Povezanost koncepta održivog razvoja s ruralnim razvojem, mediteranskom poljoprivredom i turizmom
 4. Proces kreiranja i elementi poljoprivredne politike, uloga poljoprivredne politike u održivom razvoju ruralnih područja i poljoprivrede
 5. Mjere i instrumenti poljoprivredne politike za mediteransku poljoprivredu i turizam
 6. Zakonodavni okvir u poljoprivredi i turizmu
 7. Zakonodavni okvir u poljoprivredi i turizmu
 8. Zakonodavni okvir u poljoprivredi i turizmu
 9. Lokalne inicijative i održivi razvoj
 10. Lokalne inicijative i održivi razvoj
 11. Lokalne inicijative i održivi razvoj
 12. Fondovi i mogućnosti za mediteransku poljoprivredu i povezane djelatnosti
 13. Fondovi i mogućnosti za mediteransku poljoprivredu i povezane djelatnosti
 14. Fondovi i mogućnosti za mediteransku poljoprivredu i povezane djelatnosti
 15. Fondovi i mogućnosti za mediteransku poljoprivredu i povezane djelatnosti

Obligatory literature

 1. Agrarna i ruralna politika 1 - interni materijal za pripremu ispita
 2. Revitalizacija ruralnih područja iz perspektive lokalnih akcijskih grupa
 3. Odgovarajući važeći zakonodavni okvir

Please sign in to your account

This site uses cookies and other tracking technologies to assist with navigation and your ability to provide feedback, analyse your use of our products and services, assist with our promotional and marketing efforts, and provide content from third parties. Cookie Policy.