Print

Koštičavo voće (228326)

Course coordinator

Course description

Predmet osposobljava studente ekološkim čimbenicima za uzgoj koštičavih voćnih vrsta, biološkim svojstvima vrsta, sorata i podloga kao i osnove fiziologije rasta i rodnosti voćaka.
U svakom od programskog dijela obrađuje se slijedeće cjeline: proizvodnja u Svijetu i Hrvatskoj s naglaskom na Mediteranski dio, botanička pripadnost, ekološki čimbenici proizvodnje, cvatnja i oplodnja, tehnologija uzgoja, podloge i sortiment ( izvorne vrste koje sudjeluju u stvaranju podloga i sorata) kao i uzgojni oblici.

Type of course

ECTS: 2.00

English language: L1

E-learning: L1

Teaching hours: 20
Lectures: 14
Auditory exercises: 4
Seminar: 2

Lecturer
Grading

Sufficient (2): 60%
Good (3): 70%
Very good (4): 80%
Excellent (5): 90%

Conditions for obtaining signature

Prisutstvo na nastavi kao i odrađene vježe.

General competencies

Studenti dobivaju neophodna teorijska i praktična znanja iz tehnologije uzgoja koštičavih voćnih vrsta-sorte i podloge u određenim ekološkim - mediteranskim uvjetima uzgoja.

Types of instruction

 • Predavanja
 • Provjere znanja
 • Auditorne vježbe

Learning outcomes

Learning outcome Evaluation methods
objasniti i navesti okolišne čimbenike na Mediteranu za uzgoj određene koštičave voćne vrste seminar, pismeni i usmeni ispit
razumijeti i objasniti fiziologiju cvatnje, oplodnje i plodonošenja najvažnijih koštičavih voćnih vrsta seminar, pismeni i usmeni ispit
opisati pomološka svojstva košičavih voćnih vrsta kao i njihov vodeći sortiment u proizvodnji seminar, pismeni i usmeni ispit
opisati osobine podloga za koštičave voćne vrste seminar, pismeni i usmeni ispit
znati isplanirati tehnologiju uzgoja za koštičave voćne vrste seminar, pismeni i usmeni ispit

Working methods

Teachers' obligations

Održavanje nastave u skladu s definiranim tjednim planom. Dostupnosti nastavnih materijala, obavijesti vezane za kolegij kao i redovita komunikacija sa studentima pomoću elektroničkih medija te predviđenih tjednih konzultacija. Održavanje kolokvija i ispita u objavljenim terminima, ocjenjivanje u skladu s definiranim kriterijima. Izvođenje predavanja, vježbi i seminara.

Students' obligations

Redovito prisustvovanje na predavanjima, vježbama i seminarima. Uvjeti za pristupanje ispitu su redovno pohađanje nastave te izrada seminara.

Methods of grading

Evaluation elements Maximum points or Share in evaluation Grade rating scale Grade Direct teaching hours Total number of average student workload ECTS
Pohađanje nastave i aktivnost na nastavi 5% 0-60
61-70
71-80
81-90
91-100
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
20 20 0,2
Seminar 25% 0-60
61-70
71-80
81-90
91-100
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
10 0,5
Završni ispit (pismeni/usmeni) 70% 0-60
61-70
71-80
81-90
91-100
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
30 1,3

Weekly class schedule

 1. Korištenje i uzgoj koštičavih voćnih vrsta u Svijetu i Hrvatskoj s naglaskom na mediteranski dio/2 P
 2. Šljiva-biološka svojstva, tehnologija uzgoja, podloge i sorte u proizvodnji/2P
 3. Breskva i nektarina - biološka svojstva, tehnologija uzgoja, podloge i sorte u proizvodnji/3P
 4. Marelica -biološka svojstva, tehnologija uzgoja, podloge i sorte u proizvodnji/2P
 5. Trešnja - biološka svojstva, tehnologija uzgoja, podloge i sorte u proizvodnji/2P
 6. Trešnja-cvatnja i oplodnja/1P
 7. Višnja - biološka svojstva, tehnologija uzgoja, podloge i sorte u proizvodnji/2P
 8. Tehnologija uzgoja određene koštičave voćne vrste/2S
 9. Praćenje cvatnje koštičavih voćnih vrsta/2V
 10. Zametanje, razvoja i morfologija ploda koštičavih voćnih vrsta/2V

Obligatory literature

 1. Predavanja i Power Point-prezentacija (Merlin-sustav e-učenje)
 2. Miljković, I. (1991.) Suvremeno voćarstvo, Znanje, Zagreb (odabrana poglavlja)
 3. Miljković, I. (2011). Trešnja, Hrvatsko agronomsko društvo, Zagreb

Please sign in to your account

This site uses cookies and other tracking technologies to assist with navigation and your ability to provide feedback, analyse your use of our products and services, assist with our promotional and marketing efforts, and provide content from third parties. Cookie Policy.