Print

Poduzetnički projekti u mediteranskoj poljoprivredi (228322)

Course coordinator

Course description

Cilj predmeta je upoznati studente s obilježjima poduzetničkih projekata i izvorima financiranja u mediteranskoj poljoprivredi te vođenjem projekata. Upravljanje investicijskim ciklusom biti će obrađeno kroz konkretne primjere projekata mediteranske poljoprivrede. Studenti će se upoznati s upravljanjem poslovnim sustavima u mediteranskoj poljoprivredi i poslovnim odlučivanjem na poljoprivrednom gospodarstvu, pomoću studija slučaja.

Type of course

ECTS: 3.00

Teaching hours: 30
Lectures: 30

Lecturer
Grading

Sufficient (2): 60%
Good (3): 70%
Very good (4): 80%
Excellent (5): 90%

Conditions for obtaining signature

Nazočnost na 85% predavanja, obveza izrađenog seminara

Types of instruction

 • Predavanja
  Predavanjima će se pokriti tri tematske cjeline: 1. Poduzetnički projekti, njihovo financiranje i vođenje (10 sati) 2. Upravljanje investicijskim ciklusom u mediteranskoj poljoprivredi (10 sati) 3. Upravljanje poslovnim sustavima i poslovno odlučivanje (10 sati)
 • Provjere znanja
  Pismeni ispit i seminari po završetku predavanja

Learning outcomes

Learning outcome Evaluation methods
Izdvojiti dijelove životnog ciklusa projekta s ciljem mobilizacije odgovarajućih resursa. Pismeni ispit
Diferencirati osnovna obilježja poduzetničkih projekata u mediteranskoj poljoprivredi s ciljem stvaranja konkurentske prednosti te iskorištavanja posebnosti područja. Seminarski rad
Prezentirati poslovnu ideju koja objedinjuje primjenu financijskih, operativnih i organizacijskih znanja potrebnih za stvaranje vrijednosti. Seminarski rad
Predlagati različite modele upravljanja poslovnim sustavima kako bi se uspješno riješili specifični problemi mediteranske poljoprivrede. Seminarski rad
Povezati stečena znanja i vještine koristeći metodu studija slučaja u analizi investicija. Seminarski rad

Working methods

Teachers' obligations

Održano 30 sati predavanja, održan pismeni ispit

Students' obligations

Nazočnost na 85% predavanja, obveza izrađenog seminara

Weekly class schedule

 1. Poduzetnički projekti, njihovo financiranje i vođenje
 2. Upravljanje investicijskim ciklusom u mediteranskoj poljoprivredi
 3. Upravljanje poslovnim sustavima i poslovno odlučivanje

Obligatory literature

 1. Omazić M.A., Baljkas S.(2005):Projektni menadžment; Sinergija
 2. Buble, M. (2010). Projektni menadžment. Dugopolje, VPŠ Minerva
 3. Grgić ,Z., Očić, Vesna, Šakić Bobić, Branka (2015). Osnove računovodstva i financijske analize poljoprivrednog gospodarstva, Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet

Recommended literature

 1. Barry/Ellinger/Hopkin/Baker (2000). Financial Management in Agriculture. Danville, Illinis: Interstate Pulishers
 2. Babić, M. (1999). Mikroekonomska analiza, 4. izd., Zagreb: Mate
 3. Cingula M. (2001): Kako izraditi poslovni plan i investicijski elaborat : priručnik za poduzetnike i menadžere, Zagreb, RRiF-plus
 4. Tipurić D.i suradnici (1998): Povratak na hrvatske otoke, Ministarstvo povratka i useljeništva Republike Hrvatske

Please sign in to your account

This site uses cookies and other tracking technologies to assist with navigation and your ability to provide feedback, analyse your use of our products and services, assist with our promotional and marketing efforts, and provide content from third parties. Cookie Policy.