Print

Dendroflora u ukrasnoj hortikulturi (238594)

Course coordinator

Course description

Predmet daje pregled najvažnijih porodica ukrasnih drvenastih vrsta s odabranim rodovima. Obrađuju se morfologija, uzgojni uvjeti i primjena najvažnijih vrsta s ekonomski najznačajnijim kultivarima.

Type of course

 • Diplomski studij / Hortikultura / Ukrasno bilje (Compulsory course, 2 semester, 1 year)

ECTS: 6.00

English language: L1

E-learning: L1

Teaching hours: 60
Lectures: 15
Practicum: 5
Seminar: 20
Field exercises: 20

Lecturer
Associate teacher for exercises
Associate teacher for seminars
Grading

Sufficient (2): 60-70%
Good (3): 71-80%
Very good (4): 81-90%
Excellent (5): 91-100%

Conditions for obtaining signature

Redovito pohađanje predavanja, seminara i vježbi. Izrada i izlaganje seminarskog rada.

General competencies

Studenti stječu temeljna znanja o najvažnijim ukrasnim drvenastim vrstama te njihovim morfološkim, fenološkim, uzgojnim i upotrebnim svojstvima.

Types of instruction

 • Predavanja
 • Provjere znanja
 • Vježbe u praktikumu
 • Terenske vježbe
 • Seminari

Learning outcomes

Learning outcome Evaluation methods
Argumentirano iznijeti mišljenje o morfološkim i fenološkim svojstvima te uzgojnim i krajobraznim problemima na primjeru odabranih svojti. Kolokviji, pisani ispit, seminarski rad
Identificirati odabrane ukrasne drvenaste golosjemenjače i kritosjemenjače. Kolokviji, pisani ispit, seminarski rad
Preporučiti biljne svojte za različita staništa i različite načine upotrebe. Kolokviji, pisani ispit
Preporučiti na osnovu ekoloških datosti svojte za pojedine klimatske zone. Kolokviji, pisani ispit

Working methods

Teachers' obligations

Izvođenje predavanja, seminara i vježbi. Održavanje konzultacija te praćenje rada i ocjenjivanje studenata.

Students' obligations

Redovito pohađanje predavanja, seminara i vježbi. Izrada i izlaganje seminarskog rada.

Methods of grading

Evaluation elements Maximum points or Share in evaluation Grade rating scale Grade Direct teaching hours Total number of average student workload ECTS
1. kolokvij 40% 0-59%
60-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
22 66 2,5
2. kolokvij 40% 0-59%
60-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
23 69 2,5
Seminarski rad 20% 15 45 1

Weekly class schedule

 1. Botanička nomenklatura. Pravila nomenklature (P).
 2. Uvod u golosjemenjače I. Morfološka, fenološka, uzgojna i krajobrazna svojstva ukrasnih vrsta iz porodica Cycadaceae, Ginkgoaceae, Cupressaceae (P).
 3. Uvod u golosjemenjače II. Morfološka, fenološka, uzgojna i krajobrazna svojstva ukrasnih vrsta iz porodica Pinacaeae, Taxaceae, Taxodiaceae (P).
 4. Golosjemenjače I (V).
 5. Golosjemenjače II (V). Morfološka, fenološka, uzgojna i krajobrazna opažanja na terenu (S).
 6. Identifikacija odabrane ukrasne dendroflore iz porodica Magnoliaceae i Rosaceae (V).
 7. 1. kolokvij; Morfološka, fenološka, uzgojna i krajobrazna opažanja na terenu (S).
 8. Identifikacija odabrane ukrasne dendroflore iz porodica Caprifoliaceae, Fagaceae, Bignoniaceae, Caesalpiniaceae, Fabaceae (V).
 9. Identifikacija odabrane ukrasne dendroflore iz porodica Elaeagnaceae, Cornaceae, Hamamelidaceae, Betulaceae, Aceraceae (V); Morfološka, fenološka, uzgojna i krajobrazna opažanja na terenu (S).
 10. Identifikacija odabrane ukrasne dendroflore iz porodica Celastraceae, Oleaceae, Ericaceae, Aquifoliaceae, Platanaceae (V).
 11. Identifikacija odabrane ukrasne dendroflore iz porodica Tamaricaceae, Juglandaceae, Hydrangeaceae, Ulmaceae, Aquifoliaceae (V). Morfološka, fenološka, uzgojna i krajobrazna opažanja na terenu (S)
 12. Identifikacija odabrane ukrasne dendroflore iz porodica Moraceae, Sapindaceae, Anacardiaceae, Salicaceae, Tiliaceae (V).
 13. Mediteranska dendroflora (P); Morfološka, fenološka, uzgojna i krajobrazna opažanja na terenu (S).
 14. Prezentacije seminarskih radova.
 15. 2. kolokvij.

Obligatory literature

 1. Idžojtić, M. (2009) Dendrologija - List. Sveučilište u Zagrebu, Šumarski fakultet, Zagreb.
 2. Idžojtić, M. (2013) Dendrologija – Cvijet, češer, plod, sjeme. Sveučilište u Zagrebu, Šumarski fakultet, Zagreb.
 3. Šilić, Č. (1990) Ukrasno drveće i grmlje. Sarajevo : Svjetlost : Zavod za udžbenike i nastavna sredstva ; Beograd : Zavod za udžbenike i nastavna sredstva

Recommended literature

 1. Vidaković, M. (1982) Četinjače, morfologija i varijabilnost, Sveučilišna naklada Liber, Zagreb.
 2. Vlahović, S. (2019) Primijenjena dendrologija. Svezak I i II. Školska knjiga, Zagreb.

Please sign in to your account

This site uses cookies and other tracking technologies to assist with navigation and your ability to provide feedback, analyse your use of our products and services, assist with our promotional and marketing efforts, and provide content from third parties. Cookie Policy.