Print

Dendroflora u krajobraznoj arhitekturi (238754)

Course coordinator

Course description

Predmet daje pregled drvenastih vrsta koje se koriste u uređenju javnih i privatnih zelenih površina. Studenti se upoznaju s oblikovnim i ukrasnim karakteristikama vrsta (habitus, boja i tekstura listova, vrijeme cvatnje, dekorativna vrijednost cvjetova i plodova) te osnovnim ekološkim uvjetima koji su potrebni za njihovu uspješnu primjenu.

Type of course

ECTS: 6.00

English language: L1

E-learning: L1

Teaching hours: 60
Lectures: 20
Practicum: 5
Seminar: 15
Field exercises: 20

Lecturer
Associate teacher for exercises
Associate teacher for seminars
Grading

Sufficient (2): 60-70%
Good (3): 71-80%
Very good (4): 81-90%
Excellent (5): 91-100%

Conditions for obtaining signature

Redovito pohađanje predavanja, seminara i vježbi. Izrada i izlaganje seminarskog rada.

General competencies

Predmet omogućuje stjecanje temeljnih znanja o drvenastim vrstama koje se koriste u uređenju javnih i privatnih zelenih površina.

Types of instruction

 • Predavanja
 • Provjere znanja
 • Vježbe u praktikumu
 • Terenske vježbe
 • Seminari

Learning outcomes

Learning outcome Evaluation methods
Identificirati odabrane ukrasne drvenaste golosjemenjače i kritosjemenjače. Kolokviji, pisani ispit, seminarski rad
Opisati morfološka i fenološka svojstva važna za primjenu na otvorenim prostorima. Kolokviji, pisani ispit, seminarski rad
Argumentirano iznijeti mišljenje o uzgojnim i krajobraznim problemima prilikom primjene u urbanim sredinama. Kolokviji, pisani ispit, seminarski rad
Preporučiti drvenaste biljne svojte za specifična staništa, pojedine klimatske zone i različite načine upotrebe. Kolokviji, pisani ispit

Working methods

Teachers' obligations

Izvođenje predavanja, seminara i vježbi. Održavanje konzultacija te praćenje rada i ocjenjivanje studenata.

Students' obligations

Redovito pohađanje predavanja, seminara i vježbi. Izrada i izlaganje seminarskog rada.

Methods of grading

Evaluation elements Maximum points or Share in evaluation Grade rating scale Grade Direct teaching hours Total number of average student workload ECTS
1. kolokvij 40% 0-59%
60-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
25 75 2,5
2. kolokvij 40% 0-59%
60-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
25 75 2,5
Seminarski rad 20% 10 30 1

Weekly class schedule

 1. Dekorativna svojstva i uporabna vrijednost dendroloških vrsta (P+V).
 2. Pravila botaničke nomenklature (P+V).
 3. Golosjemenjače I (P).
 4. Golosjemenjače II (P).
 5. Principi determinacije golosjemenjača. Morfološka, fenološka, uzgojna i krajobrazna opažanja na terenu (S+V).
 6. Drvoredne vrste (P).
 7. Identifikacija odabrane drvoredne dendroflore I. Morfološka, fenološka, uzgojna i krajobrazna opažanja na terenu (S+V).
 8. Identifikacija odabrane drvoredne dendroflore II. Morfološka, fenološka, uzgojna i krajobrazna opažanja na terenu (S+V).
 9. Drvenaste vrste za žive ograde (P).
 10. Identifikacija odabranih drvenastih vrsta za žive ograde. Morfološka, fenološka, uzgojna i krajobrazna opažanja na terenu (S+V).
 11. Drvenaste penjačice i pokrivači tla (P).
 12. Identifikacija odabranih drvenastih penjačica i pokrivača tla. Morfološka, fenološka, uzgojna i krajobrazna opažanja na terenu (S+V).
 13. Drvenaste vrste za podstojne etaže i stabilizaciju terena (P).
 14. Identifikacija odabranih drvenastih vrsta za podstojne etaže i stabilizaciju terena. Morfološka, fenološka, uzgojna i krajobrazna opažanja na terenu (S+V).
 15. Izlaganje seminarskih radova.

Preconditions

Obligatory literature

 1. Idžojtić, M. (2009) Dendrologija - List. Sveučilište u Zagrebu, Šumarski fakultet, Zagreb.
 2. Idžojtić, M. (2013) Dendrologija – Cvijet, češer, plod, sjeme. Sveučilište u Zagrebu, Šumarski fakultet, Zagreb.
 3. Šilić, Č. (1990) Ukrasno drveće i grmlje. Sarajevo : Svjetlost : Zavod za udžbenike i nastavna sredstva ; Beograd : Zavod za udžbenike i nastavna sredstva

Recommended literature

 1. Vidaković, M. (1982) Četinjače - morfologija i varijabilnost. Sveučilišna naklada Liber, Zagreb Vlahović, S. (2019) Primijenjena dendrologija - Drveće i grmlje: bogatstvo našeg okoliša, I. i II. svezak. Školska knjiga, Zagreb

Please sign in to your account

This site uses cookies and other tracking technologies to assist with navigation and your ability to provide feedback, analyse your use of our products and services, assist with our promotional and marketing efforts, and provide content from third parties. Cookie Policy.