Print

Reprodukcija u proizvodnji ovčjeg i kozjeg mesa i mlijeka (246894)

Course coordinator

Course description

U uzgojno-tehnološkim procesima stočarske proizvodnje reprodukcija predstavlja temelj jer bez uspješne i učinkovite reprodukcije nema proizvodnje mesa i mlijeka. Uspješnost reprodukcije odrđenog stada uvelike određuje profitabilnost proizvodnje mesa i mlijeka. U proizvodnji ovčjeg i kozjeg mesa i mlijeka poznavanje reprodukcijskih specifičnosti još je više naglašeno jer su ovce i koze na područjima umjerenog klimatskog pojasa sezonski poliestrične vrste domaćih životinja. Navedenim vrstama fotoperiod uvelike određuje početak i trajanje pripusne sezone što za posljedicu ima sezonska tjeranja i partus te izraženu sezonalnost ponude ovčjih i kozjih proizvoda na tržištu.
Cilj predmeta je upoznati studente sa ključnim aspektima reprodukcije ovaca i koza kao što su: pubertet i spolna zrelost, spolni ciklus, priprema za pripust, organizacija i način pripusta, indukcija i snikronizacija estrusa, gravidnost, partus i post porođajno razdoblje s naglaskom na primjenu suvremenih metoda kontrole spolnog ciklusa. S obzirom na važnost reprodukcije u proizvodnji ovčjeg i kozjeg mesa i mlijeka cilj ovoga predmeta je upoznavanje studenata s načinima i metodama upravljanja reprodukcijim u okvirima dobrobiti životinja kako bi se omogućila kontinuirani plasman ovčjih i kozjih proizvoda na tržištu.
Poznavanje, razumjevanje i provođenje suvremenih reprodukcijskih metoda omogućuje postizanje optimalne plodnosti stada, a posljedično i profitabline proizvodnje ovčjeg i kozjeg mesa i mlijeka.

Type of course

  • Poslijediplomski studij / Specijalistički studij / Stočarstvo (Elective course, 2 semester, 1 year)

ECTS: 3.00

English language: L1

E-learning: L1

Teaching hours: 15
Lectures: 10
Auditory exercises: 2
Seminar: 3

Lecturer
Associate teacher for exercises
Associate teacher for seminars
Grading

Sufficient (2): 60%
Good (3): 70%
Very good (4): 80%
Excellent (5): 90%

Types of instruction

  • Predavanja
  • Konzultacije
  • Vježbe u praktikumu
  • Seminari

Obligatory literature

  1. Mioč, B. (2022). Uzgoj koza. Hrvatska mljekarska udruga, Zagreb.
  2. Mioč, B., Pavić, V., Sušić, V. (2007). Ovčarstvo. Hrvatska mljekarska udruga, Zagreb.
  3. Rupić, V. (2015). Reprodukcija domaćih životinja. Zrinski d.d., Čakovec.
  4. Samardžija, M., Đuričić, D., Dobranić, T., Herak, M., Vince, S. (2010). Rasplođivanje ovaca i koza. Intergrafika d.o.o., Zagreb.
  5. Gordon, I. (1997). Controlled reproduction in sheep and goats. CABI, UK, USA.

Please sign in to your account

This site uses cookies and other tracking technologies to assist with navigation and your ability to provide feedback, analyse your use of our products and services, assist with our promotional and marketing efforts, and provide content from third parties. Cookie Policy.