Print

Agrobiodivergentnost u oplemenjivanju bilja (173282)

Course coordinator

Course description

Cilj predmeta je upoznati studente (1) o agrobiodivergentnosti i njenoj važnosti u poljoprivrednoj proizvodnji i utjecaja oplemenjivanja bilja na agrobiodivergentnost, te (2) o važnosti biološke raznolikosti kultiviranog bilja u oplemenjivanju bilja, jedne od važnih komponenata agrobiodivergentnosti, u svrhu kreiranja kultivara za uzgoj u određenim agroekološkim uvjetima konvencionalne i ekološke/organske poljoprivredne proizvodnje, te u uvjetima abiotskog stresa uz mogućnost korištenja potencijala agrobiodivergentnosti određenog poljoprivrednog područja, ujedno vodeći računa i o očuvanju agrobiodivergentnosti navedenog područja.

Type of course

ECTS: 6.00

English language: L1

Teaching hours: 30
Lectures: 18
Auditory exercises: 6
Seminar: 6

Lecturer
Grading

Sufficient (2): 60%
Good (3): 71%
Very good (4): 81%
Excellent (5): 91%

Conditions for obtaining signature

Uredno pohađanje nastave.

Types of instruction

 • Predavanja
 • Auditorne vježbe
 • Konzultacije
 • Seminari

Learning outcomes

Learning outcome Evaluation methods
Usporediti praktičnu uporabljivost biljnih genetskih izvora kultiviranih vrsta u uvjetima, konvencionalne i ekološke poljoprivredne proizvodnje, te poljoprivredne proizvodnje u uvjetima stresa;
Primijeniti adekvatne oplemenjivačke metode i njihove modifikacije u razvoju kultivara za uvjete konvencionalne i ekološke poljoprivredne proizvodnje i u uvjetima abiotskog stresa;
Osmisliti oplemenjivački program na određenoj kultiviranoj vrsti za određene uvjete uzgoja vodeći računa o očuvanju agrobiodivergentnosti određenog poljoprivrednog područja;
U oplemenjivačkom programu pravilno izabrati postojeće raspoložive adekvatne biljne genetske izvore unutar ili izvan određenog poljoprivrednog područja u svrhu unapređenja poljoprivredne proizvodnje, uz očuvanje postojeće agrobiodivergentnosti.
Preispitati koristi i rizike utjecaja na agrobiodivergentnost određenog poljoprivrednog područja koje proizlaze iz konvencionalnih i suvremenih oplemenjivačkih metoda u razvoju kultivara

Working methods

Teachers' obligations

Redovno izvoditi nastavu. Pratiti prisustvo studenata na nastavi. Održavati konzultacije sa studentima prema potrebi studenata. Organizirati cjelovite ispite u redovitim ispitnim rokovima. Svi nastavni materijali su organizirani i prema nastavnim cjelinama dostupni u MOODLE sustavu.

Students' obligations

Uredno pohađati nastavu. Studenti imaju obavezu da se u roku prva dva tjedna prijave u sustav za e-učenje Moodle u okviru kojeg mogu koristiti prezentacije sa predavanja i ostale materijale. Izraditi i prezentirati seminarski rad. Polagati ispit na kraju semestra.

Methods of grading

Evaluation elements Maximum points or Share in evaluation Grade rating scale Grade Direct teaching hours Total number of average student workload ECTS
Ispit 100% 0-59%
60-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
Ukupno 100%

Weekly class schedule

 1. -
 2. -
 3. -
 4. -
 5. -
 6. -
 7. -
 8. -
 9. -
 10. -
 11. -
 12. -
 13. -
 14. -
 15. -

Obligatory literature

 1. Cooper, H.D., C. Spillane, and T.Hodgkin. 2001. Broadening the Genetic Base of Crop Production. CABI Publishing in association with FAO and IPGRI.
 2. Wood, D. and J.M. Lenne. 1999. Agrobiodiversity: characterisation, utilization, and management. CABI Publishing, New York, USA.
 3. Fehr, W.R. 1987. Principles of Cultivar Development: Theory and Technique (Volume 1). Macmillian Publishing Company

Recommended literature

 1. Lammerts van Bueren and T.E., Myers J.R. 2012. Organic Crop Breeding. Wiley-Blackwell publication, Oxford, UK
 2. Roberto Fritsche-Neto R., Borém A. (eds.). 2012. Plant Breeding for Abiotic Stress Tolerance: Springer-Verlag publication, Berlin Heidelberg.

Please sign in to your account

This site uses cookies and other tracking technologies to assist with navigation and your ability to provide feedback, analyse your use of our products and services, assist with our promotional and marketing efforts, and provide content from third parties. Cookie Policy.