Print

Biljna virologija (173291)

Course coordinator

Course description

Biljna virologija je disciplina fitopatologije, koja proučava viruse i subviralne patogene kao biljne patogene (sateleitne RNA, viroide), te bolesti (viroze i viroidoze) koje oni uzrokuju na biljkama domaćinima

Type of course

ECTS: 6.00

English language: L1

Teaching hours: 30
Lectures: 10
Laboratory exercises: 10
Seminar: 10

Lecturer
Associate teacher for exercises
Associate teacher for seminars
Grading

Sufficient (2): 60-69.9%
Good (3): 7o-79.9%
Very good (4): 80-89.9%
Excellent (5): > 90%

Conditions for obtaining signature

Redovno pohađanje nastave

Types of instruction

 • Predavanja
 • Laboratorijske vježbe
 • Terenske vježbe
 • Seminari

Learning outcomes

Learning outcome Evaluation methods
Poznavati morfologiju ili građu virusa i subviralnih patogena Sudjelovanje u raspravama, radni zadaci tijekom nastave, vježbe, pismeni ispit, usmeni ispit
Poznavati ekologiju vriusa i subviralnih patogena Sudjelovanje u raspravama, radni zadaci tijekom nastave, vježbe, pismeni ispit, usmeni ispit
Poznavati fiziologiju virusa i subviralnih patogena Sudjelovanje u raspravama, radni zadaci tijekom nastave, vježbe, pismeni ispit, usmeni ispit
Poznavati interakciju biljaka sa virusima i subviralnim patogenima Sudjelovanje u raspravama, radni zadaci tijekom nastave, vježbe, pismeni ispit, usmeni ispit
Poznavanje sistematike virusa Pismeni ispit, usmeni ispit

Working methods

Teachers' obligations

Izvođenje nastave prema planu, praćenje, vrednovanje i ocjenjivanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu, praćenje kvalitete koju osiguravaju ishodi učenja i stečene kompeticije studenata, omogućuje kontaktiranje studenata s predmetnim nastavnicima i suradnicima.

Students' obligations

Redovito pohađanje nastave (predavanja, vježbi i seminara) te izrada i izlaganje seminarskog rada.

Methods of grading

Evaluation elements Maximum points or Share in evaluation Grade rating scale Grade Direct teaching hours Total number of average student workload ECTS
Pismeni ispit 3 do 59%
60-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
10 90 3
Evaluation elements Maximum points or Share in evaluation Grade rating scale Grade Direct teaching hours Total number of average student workload ECTS
Seminar 3 do 59 %
60%-70%
71%-80%
81%-90%
91%-100%
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
10 90 3
Ukupno 6 do 59 61-70 71-80 81-90 91-100 do 59% - nedovoljan 1 61-70% - dovoljan 2 71-80% - dobar 3 81-90 % - vrlodobar 4 91-100 % - odličan 5 30 180 6

Weekly class schedule

 1. Silabus modula - Ciljevi kolegija, ishodi učenja, načini i struktura izvođenje nastave, spremanje ispita, literatura
 2. Morfologija ili građa virusa i subviralnih patogena
 3. Ekologija virusa i subviralnih patogena
 4. Fiziologija virusa i subviralnih patogena te njihova interakcija s biljkama domaćinima
 5. Sistematika virusa, najvažnije i najčešće viroze i viroidoze biljaka
 6. Seminari
 7. Seminari
 8. Seminari
 9. Seminari
 10. Seminari
 11. Laboratorijske vježbe
 12. Laboratorijske vježbe
 13. Laboratorijske vježbe-
 14. Laboratorijske vježbe
 15. Laboratorijske vježbe

Obligatory literature

 1. Juretić, N. (2002): Osnove biljne virologije. Školska knjiga d.d. Zagreb

Similar course at related universities

 • Fitopatogeni virusi i viroidi (Poljoprivredni fakultet Sveučilišta u Beogradu, Srbija)

Please sign in to your account

This site uses cookies and other tracking technologies to assist with navigation and your ability to provide feedback, analyse your use of our products and services, assist with our promotional and marketing efforts, and provide content from third parties. Cookie Policy.