Print

Biotehnologija u oplemenjivanju bilja (173302)

Course coordinator

Course description

Cilj predmeta je upoznati studente s in vitro metodama uspostavljanja nove genetske varijabilnosti posebice genetičkim modifikacijama i somaklonskom varijabilnošću, metodama ubrzavanja selekcijskog procesa, mikrorazmnožavanjem i ozdravljenjem od patogena kulturom meristema.

Type of course

ECTS: 6.00

English language: L1

E-learning: L2

Teaching hours: 30
Lectures: 12
Practicum: 10
Seminar: 8

Lecturer
Associate teacher for exercises
Associate teacher for seminars
Grading

Sufficient (2):
Good (3):
Very good (4):
Excellent (5):

Conditions for obtaining signature

Pohađanje predavanja, vježbi i obavljen seminar

General competencies

Nakon položenog modula studenti će imati sposobnost kritičke analize i primjene različitih in vitro metoda kulture biljnog tkiva u naprednim istraživanjima iz područja oplemenjivanja bilja i proizvodnje zdravog sadnog materijala

Learning outcomes

Learning outcome Evaluation methods
Nakon uspješno savladanog modula Biotehnologija u oplemenjivanju bilja studenti će moći: 1. Usporediti praktičnu uporabljivost različitih in vitro tehnika postizanja genetičke varijabilnosti kod različitih biljnih vrsta; 2. Voditi laboratorijske postupke mikropropagacije biljaka; 3. Osmisliti laboratorijska istraživanja vezana za proizvodnju haploida i dihaploidizaciju iz kulture antera; 4. Preispitati koristi i rizike kod biljaka genetički modificiranih za različita svojstva; 5. Preporučiti upotrebu odgovarajućih biotehnoloških metoda u rješavanju konkretnih zahtjeva u oplemenjivanju bilja. Završni usmeni ispit

Weekly class schedule

 1. P - Načini regeneracije in vitro; somaklonska varijabilnost i njezina primjena u oplemenjivanju bilja - 2 h
 2. V - Laboratorijske vježbe u kulturi biljnog tkiva - mikropropagacija, izolacija meristema u svrhu ozdravljenja biljaka od virus, regeneracija in vitro - 3 h
 3. V - Laboratorijske vježbe - regeneracija somaklonova otpornih na abiotičke stresove - 2 h
 4. P - Izolacija, kloniranje i analiza gena kojeg se želi unijeti u neku biljnu vrstu - 2 h
 5. V - Laboratorijske vježbe - izolacija poželjnog gena iz genomske DNA PCR metodom - 2 h
 6. P - Metode genetičkih transformacije biljnih stanica; metode za provjeru integracije transgena u biljnom genomu - 2 h
 7. P - Genetičke modifikacije za otpornost na biotičke stresove, abiotičke stresove, poboljšano usvajanje hranjiva i efikasniju fotosintezu, poboljšanje kvalitete proizvoda, poboljšanje nutritivne vrijednosti - 3 h
 8. P - Metode ubrzavanja selekcijskog procesa proizvodnjom haploida s naknadnom dihaploidizacijom - 2 h
 9. V - Laboratorijske vježbe -izolacija i postavljanje u in vitro kulturu antera u svrhu dobivanja haploida - 3 h
 10. P - Identifikacija poželjnih genotipova u ranim generacijama molekularnim markerima - 1 h
 11. S - Konzultacije i priprema za seminare - 5 h
 12. S - Izlaganje seminara - 3 h
 13. -
 14. -
 15. -

Obligatory literature

 1. Slater A., Scott N. W., Fowler M. R. (2008) Plant Biotechnology: the genetic manipulation of plants (second edition). Oxford University Press
 2. Plant Propagation by Tissue Culture (2008). George E. F., Hall M. A., G-J De Klerk (editors). Springer.

Recommended literature

 1. Plant Biotechnology and Agriculture. Prospects for the 21st century (2013). Altman A., Hasegawa P. M. (editors). Elsevier

Please sign in to your account

This site uses cookies and other tracking technologies to assist with navigation and your ability to provide feedback, analyse your use of our products and services, assist with our promotional and marketing efforts, and provide content from third parties. Cookie Policy.