Print

Napredni sustavi suzbijanja korova (173809)

Course coordinator

Course description

Cilj predmeta je savladavanjem tematskih cjelina (principi podjele korova i ključeva za determinaciju; odnos kultura-korov; ekološki prihvatljivi sustavi suzbijanja korova; racionalna primjena herbicida; metode znanstvenog istraživanja korova i herbicida u laboratorijskim i poljskim uvjetima; metode istraživanja banke sjemena korova u tlu; uvođenje biologije i ekologije korova u sustav suzbijanja; prognozni modeli nicanja korova u usjevu) steći vještine i kompetencije u području održive uporabe herbicida.

Type of course

ECTS: 6.00

English language: L1

E-learning: L1

Teaching hours: 30
Lectures: 10
Auditory exercises: 10
Seminar: 10

Lecturer
Associate teacher for exercises
Associate teacher for seminars
Grading

Sufficient (2): 60-70 bodova
Good (3): 71-80 bodova
Very good (4): 81-90 bodova
Excellent (5): više od 90 bodova

Conditions for obtaining signature

Obavljene sve nastavne aktivnosti (predavanja, seminarski radovi i vježbe).

Description

Sudjelovanje na predavanja. Izrada dva seminarska rada. Obavljene vježbe i samostalni zadaci na vježbama.

General competencies

Nakon obavljenih nastavnih aktivnosti na predmetu student će steći kompetencije i vještine ekološki prihvatljivog načina suzbijanja korova različitim metodama i mjerama u skladu sa zahtjevima današnje razine biljne proizvodnje (integrirana biljna proizvodnja).

Types of instruction

 • Predavanja
 • Vježbe u praktikumu
 • Terenske vježbe
 • Seminari

Learning outcomes

Learning outcome Evaluation methods
1. Definirati glavne termine u području korova i herbicida i obrazložiti važnost i interakciju. 2. Razlikovati i argumentirati prednosti i nedostatke kemijskih i nekemijskih načina suzbijanja korova. 3. analizirati i kritički procijeniti aktualna svjetska dostignuća i trendove u suzbijanju korova. 4. Postaviti hipoteze i ciljeve te odabrati prikladne metode znanstvenog istraživanja u području herbologije. 5. Kreirati strategiju, studiju ili dokument u području održive uporabe herbicida. Usmeni ispit i seminarski radovi.

Working methods

Teachers' obligations

-upoznavanje studenta s ciljevima i ishodima učenja (ukupno za predmet i za pojedine nastavne cjeline), kriterijima i načinima ocjenjivanja,
-planiranje nastave na temelju ciljeva i ishoda učenja,
-priprema:predavanja, zadataka za grupni i individualni samostalni rad, testova,
-dostavljanje nastavnih materijala putem Merlina
-održavanje ispita
-evidencija studenata prema:
-pohađanju nastave
-aktivnosti na nastavi
-održavanje konzultacija (usmeno i putem e-maila)

Students' obligations

-redovito pohađanje nastave
-aktivno sudjelovanje na nastavi,
-redovito obavljanje samostalnih zadataka,
-polaganje završnog ispita,
-etično ponašanje.

Methods of grading

Evaluation elements Maximum points or Share in evaluation Grade rating scale Grade Direct teaching hours Total number of average student workload ECTS
Prisustvovanje svim oblicima nastave 10 (0 izost.); 8 (1 izost); 5 (2 izost.); -
-
-
-
-
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
30 30 1
Vježbe - samostalni zadaci 10 (naglašena); 8 (umjerena); 5 (slaba); -
-
-
-
-
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
12 20 0,5
Seminarski rad - pisani dio 30 < 18
18-20
21-23
24-27
27-30
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
4 50 2,5
Seminarski rad - izlaganje 20 < 12
12-13
14-15
16-17
18-20
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
- 0 0,5
Završni usmeni ispit 30 < 18
18-20
21-23
24-27
27-30
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
- 60 1,5
Evaluation elements Description Deadline Recoupment
Prisustvovanje svim oblicima nastave Evidentira se pohađanje nastave. prema rasporedu nastave nema
Vježbe - samostalni zadaci Evidentira se vještina izrade praktičnih zadataka i rasprava. tijekom semestra nema
Seminarski rad - pisani dio Ocjenjuje se cjelovitost teme, razumijevanje, struktura, relevantnost literature, ispravnost citiranja, gramatička i pravopisna ispravnost. do kraja semestra nema
Seminarski rad - izlaganje Ocjenjuje se jasnoća u izražavanju, stručna terminologija, raspolaganje predviđenim vremenom. tijekom izravne nastave nema
Završni usmeni ispit Testiraju vještine se i kompetencije u skladu s ishodima učenja pojedinih nastavnih jedinica. Ocjenjuje se teorijsko i funkcionalno znanje. u redovnim ispitnim rokovima nema

Weekly class schedule

 1. P - principi podjele korova i glavne značajke pojedine podjele.
 2. V - ključevi za determinaciju korovnih vrsta.
 3. P - ekološki prihvatljivi sustavi suzbijanja korova.
 4. S - principi integriranog pristupa suzbijanja. Pojedini seminarski rad će obrađivati jednu ili skup mjera (iz istog područja) nekemijskih mjera suzbijanja.
 5. P - mogućnosti racionalne primjene herbicida.
 6. S - pisanje izvješća na osnovi podataka provedenog istraživanja.
 7. P - biologija i ekologija korova.
 8. P - uvođenje ekologije korova u sustav suzbijanja.
 9. V - poznavanja banke sjemena korova korova u tlu i metode istraživanja banke sjemena korova.
 10. V - prognozni modeli nicanja korova.
 11. P - odnos kultura - korov (kompeticijski odnosi, kritično razdoblje zakorovljenosti, štete od korova).
 12. V - metode utvrđivanja kritičnog razdoblja zakorovljenosti.
 13. P - uvjeti primjene kemijskih mjera suzbijanja korova u sustavu integrirane biljne proizvodnje..
 14. V - metode znanstvenog istraživanja korova i herbicida u laboratorijskim i poljskim uvjetima.
 15. T - terenske vježbe na fakultetskom pokušalištu Šašinovec

Obligatory literature

 1. Aldrich, R. I., Kremer, R. J. (1997): Principles in Weed Management
 2. Booth, B. D., Murphy, S. D., Swanton, C.I (2003).: Weed Ecology in Natural and Agricultural Systems, CAB Publishing, King’s Lynn
 3. Hance, R. I. (1980): Interaction Between Herbicides and the Soil, Academic Press Inc., London
 4. Kropff, M. J., van Laor, H. H.(1993): Modelling, Crops – Weed interactions, CAB, Wallingford
 5. Singh, H.P., Batish, D.R., Kohli, R.K. 2006): Handbook of Sustainable Weed Management. Food Product Press, New York, London, Oxford
 6. Zimdahl, R. L. (1999): Fundamentals of Weed Science. Academic Press. San Diego, Col.

Recommended literature

 1. Pimentel, D. (1997): Techniques for Reducing Pesticide Use. Wieley, West Susex. 2. McWhorter, C. G., Gebhardt, M.R. (1997): Methods of Applying Herbicides, Champaign, USA

Please sign in to your account

This site uses cookies and other tracking technologies to assist with navigation and your ability to provide feedback, analyse your use of our products and services, assist with our promotional and marketing efforts, and provide content from third parties. Cookie Policy.