Print

Primjena ishrane bilja u hortikulturi i krajobraznoj arhitekturi (173835)

Course coordinator

Course description

Cilj modula je upoznati studente s ulogom ishrane bilja u znanstvenim istraživanjima vezanim za hortikulturu (voćarstvo, vinogradarstvo i vinarstvo, povrćarstvo i ukrasno bilje) te krajobraznu arhitekturu. Zajednička uloga modula u oba navedena segmenta bazirana je na upoznavanju kandidata sa spoznajama o tlu i biljci te osobito njihovoj interakciji. To uključuje afinitete određenih biljnih vrsta prema reakciji tla, potrebe za hranivima, osjetljivosti na manjak ili višak hraniva, što sve utječe na prinos i kvalitetu namirnica s nutritivnog aspekta kao i vizualnog doživljaja u krajobrazu. Modul će stoga dati smjernice za izradu održivog modela optimalne ishrane hortikulturnih biljaka s ciljem povećanja kvalitete i količine uroda prateći potrebe biljaka, plodnost tla i brigu za okoliš koristeći suvremene tehnologije uz istovemeno njihovo unapređivanje u datim proizvodnim agroekološkim uvjetima.

Type of course

ECTS: 6.00

English language: L2

E-learning: L2

Teaching hours: 30
Lectures: 20
Auditory exercises: 4
Seminar: 6

Lecturer
Associate teacher for exercises
Associate teacher for seminars
Grading

Sufficient (2): 60-70%
Good (3): 71-80%
Very good (4): 81-90%
Excellent (5): 91-100%

Conditions for obtaining signature

Redovito pohađanje nastave i /ili konzulatcija, odrađen seminar.

General competencies

Kandidati moraju završiti diplomski studija i područja poljoprivrede ili srodnih znanosti.

Types of instruction

 • Predavanja
 • Provjere znanja
 • Konzultacije
 • Laboratorijske vježbe
 • Terenske vježbe
 • Seminari

Learning outcomes

Learning outcome Evaluation methods
Samostalno uzorkovati tlo i biljni materijal te povezati i prokomentirati rezultate analize za pojedine biljne vrste. Raspravljati i zaključivati uz davanje kritičkog mišljenja.
Pratiti nutiritivni, toksikološki i ekološki aspekt eventualne gnojidbe ili polucije. Raspravljati i zaključivati uz davanje kritičkog mišljenja.
Diskutirati o važnosti rekacije tla i statusa biogenih elemenata u tlu za projektom predviđene hortikulturne vrste. Raspravljati i zaključivati uz davanje kritičkog mišljenja.
Organizirati monitoring terena te uzorkovanje i analiziranje tla i biljke kao dio metoda vezanih za izradu troškovnika i krajobraznih projektata u cjelini. Raspravljati i zaključivati uz davanje kritičkog mišljenja.
Argumentirati odabir biljaka obzirom na zahtjeve biljaka i stanište. Raspravljati i zaključivati uz davanje kritičkog mišljenja.

Working methods

Teachers' obligations

Redovito održavanje predavanja i /ili konzultacija, vježbi, seminara i terenskih vježbi, te provjere znanja.

Students' obligations

Redovito pohađanje predavanja i /ili konzultacija, vježbi, seminara i terenskih vježbi, te davanje kritičkog mišljenja pri elaboriranju seminara na zadanu temu.

Methods of grading

Evaluation elements Maximum points or Share in evaluation Grade rating scale Grade Direct teaching hours Total number of average student workload ECTS
Pohađanje nastave (predavanja + vježbe) (N) 30 30 1
Seminar (S) < 60 %
60-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
Završni ispit (pisani i usmeni dio) (ZI) <60%
60-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
Ukupno 100% < 60%, 60 - 70 %, 71 - 80 %, 81 -90 %, 91 -100 % Nedovoljan (1), Dovoljan (2), Dobar (3), Vrlo dobar (4), Izvrstan (5) 30 180 6

Weekly class schedule

 1. Održiva ishrana bilja
 2. Funkcionalni odnosi tla, biljke i okoline
 3. Specifičnosti staništa
 4. Mediji u kojima biljke rastu
 5. Potrebe za hranivima
 6. Potrošnja hraniva
 7. Mineralna ishrana i prinos
 8. Uloga ishrane u kvaliteti prinosa
 9. Uloga ishrane u kvaliteti i ljepoti življenja
 10. Elementi s toksičnim djelovanjem
 11. Uzorkovanje tla i biljnog materijala, kemijska analiza tla i biljnog materijala
 12. Seminarski rad
 13. -
 14. -
 15. -

Obligatory literature

 1. Herak Ćustić M. (2005): Smjernice ishrane bilja u hortikulturi i Značaj ishrane bilja u krajobraznoj arhitekturi, interna skripta, Zagreb.
 2. Lešić R., Borošić, J., Buturac I., Herak Ćustić M., Poljak M., Romić D. (2004): Povrćarstvo, Ishrana povrća i gnojidba, Zrinski, Čakovec.
 3. Herak Ćustić M., Čoga L., Petek M., Bronić J., Palčić I., Jeromel A., Pasković I. (2015): VIP Projekt: Učinak terrorira i biogenih elemenata na kvalitetu i konkurentonst Malvazije istareske, Priručnik s rezultatima projekta.
 4. Herak Ćustić M.: 'Preporuke za gnojidbu ukrasnog bilja', Savjetovanje HAD 'Njega gradskog prostora - vještina uređenja cvjetnjaka, Zadar (2003); 'Gnojidba travnjaka', Savjetovanje HAD 'Podizanje i uzgoj ukrasnih travnjaka' Poreč (2004); 'Reakcija tla - bitan preduvjet za odabir bilja u hortikulturi', Savjetovanje HAD, Poreč (2005); interni materijali sa simpozija i skupova.
 5. Herak Ćustić M., Čoga L., Ćosić T., Poljak M., Petek M., Jurkić V., Mlinarić I. (2006): Stanje ishranjenosti ukrasnog bilja na lokaciji HNK Zagreb, Savjetovanje HAD Osijek.
 6. Ćustić M. (1998): Kemijska sredstva u poljoprivredi, Pravilna i sigurna primjena gnojiva 3/6, Ministarstvo poljoprivrede i šumarstva RH, Zagreb.

Recommended literature

 1. Craul Philip J. (1992): Urban Soil in Landscape Design, John Wiley & Sons, Inc. New York, Chichester, Brisbane, Toronto, Singapore.
 2. Mengel K., Kikrby E.A., Kosegarten H., Appel T. (2001): Principles of Plant Nutrition, 5th Edition, Boston.
 3. Finck A. (1982): Fertilizers and Fertilization, Introduction and Practical Guide to Crop Fertilization, Basel.
 4. Bergmann W. (1992): Nutritional Disorders of Plants, Gustav Fisher Verlag Jena, Stuttgart.
 5. Mengel K., Kikrby E.A., Kosegarten H., Appel T. (2001): Principles of Plant Nutrition, 5th Edition, Boston. 3. Finck A. (1982): Fertilizers and Fertilization, Introduction and Practical Guide to Crop Fertilization, Basel. 4. Bergmann W. (1992): Nutritional Disorders of Plants, Gustav Fisher Verlag Jena, Stuttgart. 5. Fardosi A., Baumgarten A., Bauer K. (2003): Richlinien für die Sachgerechte Düngung im Weinbau, Wien. 6. Hartmann H.T., Kofranek A.M., Rubatzky V.E., Flocker W.J. (1998): Plant Science, Growth, Development and Utilization of Cultivated Plants, Prentice-Hall International, Inc. Englewood Clifft, New Jersey. 7. Aichner M., Drahorad W., Lardschneider E., Mantinger H., Matteazzi A., Menke F., Raifer B., Rass W., Stimpfl E., Thalheimer M., Zöschg M. (2004): Boden und Pflanzenernährung im Obstbau, Weinbau und Bioanbau, Laimburg. 8. Brickell C. (2003): A-Z Encyclopedia of Garfen Plants, The Royal Horticultural Society, Dorling Kindersley Limited, London. 9. Kelly J. (2004): Ther
 6. Fardosi A., Baumgarten A., Bauer K. (2003): Richlinien für die Sachgerechte Düngung im Weinbau, Wien.
 7. Hartmann H.T., Kofranek A.M., Rubatzky V.E., Flocker W.J. (1998): Plant Science, Growth, Development and Utilization of Cultivated Plants, Prentice-Hall International, Inc. Englewood Clifft, New Jersey.
 8. Aichner M., Drahorad W., Lardschneider E., Mantinger H., Matteazzi A., Menke F., Raifer B., Rass W., Stimpfl E., Thalheimer M., Zöschg M. (2004): Boden und Pflanzenernährung im Obstbau, Weinbau und Bioanbau, Laimburg.
 9. Brickell C. (2003): A-Z Encyclopedia of Garfen Plants, The Royal Horticultural Society, Dorling Kindersley Limited, London.
 10. Kelly J. (2004): Ther Gardener's Guide to Trees & Shrubs, A David & Charles Book, Devon.
 11. Diplomski, magistarski i doktorski radovi koji obrađuju problematiku ishrane bilja na različitim ukrasnim biljnim vrstama, tlima i supstratima.

Please sign in to your account

This site uses cookies and other tracking technologies to assist with navigation and your ability to provide feedback, analyse your use of our products and services, assist with our promotional and marketing efforts, and provide content from third parties. Cookie Policy.