Print

Upravljanje troškovima u agrobiznisu (87427)

Course coordinator

Course description

Namjena modula je detaljno upoznati studente s teorijom troškova, metodama kalkulacija i specifičnostima proizvodnje i troškova u agrobiznisu. Programski dijelovi (predmeti) modula su : Teorija troškova i proizvodnje, management i ekonomika poduzeća, troškovi i metode kalkulacija u agrobiznisu. Predavanjima i vježbama će se detaljno obraditi specifičnosti troškova, kretanja troškova, metode upravljanja troškovima u pojedinim poljoprivrednim proizvodnjama i proizvodima u uvjetima različitih poslovnih sustava (poduzeća, obrti, obiteljska gospodarstva, poljoprivredne zadruge). Izučavati će se metode i vrste kalkulacija sa specifičnostima poljoprivrede i prerade poljoprivrednih proizvoda. Sa stajališta teorije troškova bit će pažljivije obrađeni management i ekonomika u agrobiznisu, te ekonomska mjerila uspješnosti poslovanja.

Type of course

ECTS: 6.00

English language: L1

E-learning: L1

Teaching hours: 60
Lectures: 30
Auditory exercises: 16
Seminar: 14

Lecturer
Associate teacher for exercises
Associate teacher for seminars
Grading

Sufficient (2): 60-70%
Good (3): 71-80%
Very good (4): 81-90%
Excellent (5): 91-100%

General competencies

Studenti će ovladati znanjem i vještinama upravljanja troškovima, te optimizacijom troškova i maksimalizacijom prihoda u tržnim uvjetima. Bit će educirani za samostalnu izradu različitih vrsta i metoda kalkulacija u agrobiznisu, njihovu napredniju analitiku za potrebe managementa u tržišnim uvjetima i uvjetima proširenja poslovanja investiranjem.

Types of instruction

 • Predavanja
 • Auditorne vježbe
  iz područja analitike kalkulacija u agrobiznisu i upravljanja troškovima, modela kontribucijske marže i maksimiziranja proizvodnog rezultata uz optimizaciju troškova . Vježbe se izvode u jednoj grupi.
 • Seminari
  vezani uz primjenu teorije troškova u politici cijena u različitim tržišnim situacijama.

Learning outcomes

Learning outcome Evaluation methods
usporediti tradicionalnu i modernu teoriju troškova, te različite modele upravljanja troškovima, Pismeni
ustanoviti prednosti i nedostatke primjene pojedinih metoda kalkulacija u agrobiznisu, Pismeni
prezentirati donošenje poslovnih odluka na temelju odnosa troškova i prihoda, Pismeni
upravljati poljoprivrednim gospodarstvom u različitim tržišnim situacijama, Pismeni
argumentirati mišljenje o različitim modelima upravljanja troškovima. Pismeni

Working methods

Teachers' obligations

Održavanje auditornih vježbi i predavanja
Pomoć pri izradi seminara

Students' obligations

Sudjelovanje u nastavi
Izrada seminarskog rada

Methods of grading

Evaluation elements Maximum points or Share in evaluation Grade rating scale Grade Direct teaching hours Total number of average student workload ECTS
Usvojenost programskog sadržaja-završni pismeni ispit 55% do 18
18-21
22-24
25-27
28-30
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
30 90 3
Aktivnosti na seminarskoj nastavi 0% 14 30 1
Kontinuirano pohađanje nastave –kolokvij 45% do 18
18-21
22-24
25-27
28-30
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
16 60 2
UKUPNO 100% 60 180 6

Weekly class schedule

 1. P: Tradicionalna i moderna teorija troškova, krivulje troškova, troškovi u agrobiznisu.
 2. P: Vrste i metode kalkulacija, specifičnosti troškova i kalkulacija u agrobiznisu.
 3. P: Prednosti i nedostaci primjene pojedinih metoda u agrobiznisu.
 4. P: Modeli upravljanja troškovima temeljeni na procesu, modeli upravljanja troškovima temeljeni na aktivnostima.
 5. P: Metode razvrstavanja troškova.
 6. P: Modeli upravljanja troškovima utemeljeni na integraciji pristupa proces/aktivnosti.
 7. P: Modeli upravljanja troškovima s kvalitativnim elementima kontrole.
 8. P: Posebnosti modela upravljanja troškovima u agrobiznisu s elementima financijske analize.
 9. P: Metode razdvajanja fiksnih i varijabilnih troškova.
 10. P: Apsorpcijski i marginalni pristup analizi troškova.
 11. P: Analiza odnosa "troškovi – obujam proizvodnje – dobit", primjena modela kontribucijske marže.
 12. P: Standardni troškovi u planiranju i kontroli, poslovno odlučivanje.
 13. P: Poslovni rezultat i promjena prodajnih cijena, donošenje poslovnih odluka na temelju odnosa troškova i prihoda.
 14. Inkrementalna ili diferencijalna analiza, utvrđivanje donje granice prodajne cijene.
 15. Povećanje iskorištenosti kapaciteta i poslovnog rezultata prodajom dijela proizvoda ili usluga ispod cijena koštanja, problemi rješavanja određenih alternativa.

Obligatory literature

 1. Grgić ,Z., Očić, Vesna, Šakić Bobić, Branka (2010). Upravljanje troškovima u agrobiznisu: interna skripta za modul"Metode kalkulacija i troškovi u agrobiznisu" za studente ABRRR studija. Zagreb: Agronomskog fakulteta u Zagrebu.
 2. Grgić, Z., Očić, Vesna, Šakić Bobić, Branka ( 2007). Troškovi i kalkulacije u agrobiznisu: interna skripta za modul"Metode kalkulacija i troškovi u agrobiznisu" za studente ABRRR studija. Zagreb: Agronomskog fakulteta u Zagrebu.
 3. Ćejvanović, F., Cvijanović ,D., Grgić, Z., Hodžić, K., Subić, J. (2010). Teorija troškova i kalkulacija u poljoprivredi: udžbenik za studente na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Tuzli i Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Univerziteta u Sarajevu. Brčko: Tang art.
 4. Deželjin, Jadranka …et al. ( 2002). Poduzetnički menadžment: izazov, rizik, zadovoljstvo. Zagreb: M.E.P.Consult.
 5. Santini, I. ( 2002). Troškovi u poslovnom odlučivanju. Zagreb: HIBIS.

Recommended literature

 1. Karić, M., Štefanić, I. (1999). Troškovi i kalkulacije u poljoprivrednoj proizvodnji. Osijek: Poljoprivredni fakultet.
 2. Jelavić, A., Ravlić, P.,Starčević, A., Šamanović,J. (1993). Ekonomika poduzeća. Zagreb: Ekonomski fakultet.
 3. Babić, M. (1999). Mikroekonomska analiza, -4. izd., Zagreb: Mate.
 4. Pindyck, R. S., Rubinfeld, D. L. (2001). Microeconomics. New Jersy: Prentice Hall.
 5. Koutsoyiannis,A. (1996). Moderna mikroekonomika . 2. izd., Zagreb: Mate.

Similar course at related universities

 • Upravljanje troškovima, Poljoprivredni fakultet, Osijek
 • Management in Agribusiness, University of Hohenheim
 • Economics in the Agriculture and Food Industry, University of Hohenheim

Please sign in to your account

This site uses cookies and other tracking technologies to assist with navigation and your ability to provide feedback, analyse your use of our products and services, assist with our promotional and marketing efforts, and provide content from third parties. Cookie Policy.