Print

Uređenje interijera biljem (144497)

Course coordinator

Course description

Bilje se u interijeru koristi odavno, a naročito je popularno postalo u drugoj polovici 20. stoljeća. Nastavom u dvorani studente će se upoznati s poviješću primjene, funkcijama bilja u interijeru, porijeklom najčešće korištenih botaničkih porodica i rodova te njihovim zahtjevima prema okolišu i čimbenicima za rast. Samo ispravnim kombiniranjem vrsta, njihovim načinom primjene i odabirom mjesta i posuda za sadnju, moguće je stvoriti skladan prostor, pogodan za život ukrasnog bilja, a troškove njege i održavanja minimalizirati. Na terenskoj nastavi studenti će se upoznati s asortimanom vrsta za primjenu u interijerima, njihovom proizvodnjom, prodajom, održavanjem u vele-, odnosno maloprodaji te u kontaktu sa stručnjacima koji se time bave u praksi s problemima oblikovanja i održavanja nasada u interijeru. Na vježbama u praktikumu dobit će informacije o morfološkom izgledu najčešće korištenih vrsta. Izrada seminarskih radova prema vlastitom odabiru, na temelju vlastitih zapažanja, proučenih stručnih i znanstvenih radova, prezentiranja, zajedničke rasprave, omogućava studentu aktivno sudjelovanje u nastavnom procesu.

Type of course

 • Diplomski studij / Hortikultura / Ukrasno bilje (Elective course, 3 semester, 2 year)

ECTS: 3.00

English language: L2

E-learning: L1

Teaching hours: 30
Lectures: 10
Practicum: 8
Seminar: 8
Field exercises: 4

Lecturer
Associate teacher for exercises
Associate teacher for seminars
Grading

Sufficient (2): 60%
Good (3): 71%
Very good (4): 81%
Excellent (5): 91%

General competencies

Predmet upoznaje studente s razvojem i razlozima upotrebe bilja u interijeru, taksonomskom pripadnošću i porijeklom vrsta za interijere, uvjetima rasta, načinima primjene, mjerama njege i održavanja.

Types of instruction

 • Predavanja
 • Vježbe u praktikumu
  U praktikumu se izvodi 6 vježbi, pri čemu se dobiva uvid u znanstvenu literaturu iz tematike modula i prepoznaju ukrasne biljne vrste za uređenje interijera prema morfologiji i taksonomskoj pripadnosti te uvjetima okoliša. Vježbe se izvode se u skupinama (do 35 studenata).
 • Seminari
  Zadatak se sastoji od tri dijela: 1. Analiza zadanog intrijera s obzirom na uvjete za smještaj sobnog bilja. 2. Odabir vrsta prema prostoru. 3. Konačno riješenje s troškovnikom za godinu dana održavanja zelenila u zadanom interijeru.

Learning outcomes

Learning outcome Evaluation methods
Prepoznati 100 komercijalno najvažnijih vrsta za unutarnje uređenje, znanstvenu nomenklaturu, taksonomsku pripadnost, porijeklo i mogućnosti uporabe Seminarski rad, pismeni ispit
Prilagoditi odabir vrsta uvjetima uzgoja Seminarski rad, pismeni ispit
Preporučiti prikladne posude s obzirom na vrstu i način primjene Seminarski rad, pismeni ispit
Preporučiti mjere njege i održavanja bilja u interijeru Seminarski rad, pismeni ispit
isplanirati sadnju i održavanje nasada u interijeru. Seminarski rad
Isplanirati sadnju i održavanje nasada u interijeru

Working methods

Teachers' obligations

Redovito održavanje nastave, vježbi, terenske nastave, konzultacija za izradu seminarskog rada

Students' obligations

Redovito pohađanje nastave, vježbi, terenske nastave, izrada i prezentacija seminarskog rada

Methods of grading

Evaluation elements Maximum points or Share in evaluation Grade rating scale Grade Direct teaching hours Total number of average student workload ECTS
Ispit 50 0-60
61-70
71-80
81-90
91-100
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
16 48 1,5
Seminarski rad 50 0-60
61-70
71-80
81-90
91-100
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
14 42 1,5
UKUPNO 100% - 30 90 3

Weekly class schedule

 1. Uvod (P) - Podijela, povijest, razlozi i načini primjene. Terenska nastava : bilazak javnih zelenih površina, uvid u vrste i skupine ukrasnog bilja te načine i mjesta njegove primjene.
 2. Vježbe u praktikumu (PK) – Analiza znanstvenog rada.
 3. Terenska nastava - uvid u asortiman vrsta za primjenu u interijerima, njihovom proizvodnjom, prodajom, održavanjem.
 4. Vježbe u praktikumu (PK) – Opća načela odabira vrsta za primjenu u interijeru . Podjela seminarskih zadatka.
 5. Uvjeti za rast bilja u interijeru (P) - Prostorni uvjeti: svjetlo, toplina, relativna vlaga zraka.
 6. Uvjeti za rast bilja u interijeru (P) – supstrat, prihrana, navodnjavanje, posude.
 7. Seminarski rad (SR) – analiza prostora.
 8. Vrste (P) - Biljne vrste za uređenje interijera; po prodajnosti, po porodicama. Put od mjesta proizvodnje do primjene.
 9. Vježbe (PK) – povezivanje vrsta – morfologija -taksonomija
 10. Vježbe (PK) – povezivanje vrsta –morfologija – porijeklo
 11. Vježbe (PK) – povezivanje vrsta –taksonomija - morfologija – porijeklo – način primjene
 12. Seminarski rad (SR) - Prijedlog vrsta za uređenje zadanog interijera u skladu s uvjetima i zahtjevima.
 13. Terenska nastava – Asortiman bilja za interijere, projektiranje i održavanje.
 14. Podizanje, mjere njege i održavanja (P)- Postupci podizanja, mjere i postupci njege i održavanja te vrijeme provedbe.
 15. Ispit i seminarski rad (SR) – idejno riješenje s troškovnikom.

Obligatory literature

 1. Appell, S.D. (2000). Landscaping Indoors: Bringing the Garden Inside. Brooklyn, New York: Brooklyn Botanic Garden, Inc., Science Press.
 2. Ingels, J.E. , ed. (2009). Ornamental Horticulture: Science, Operations, & Management. – 4th ed., New York: Delmar.
 3. Manaker, G.H. (1996). Interior Plantscapes: Installation, Maintenance and Management. Upper Saddle River, New Jersey: Prentice Hall.

Recommended literature

 1. Znanstveni i stručni članci u časopisima

Similar course at related universities

 • The University of Tenessee, Knoxville

Please sign in to your account

This site uses cookies and other tracking technologies to assist with navigation and your ability to provide feedback, analyse your use of our products and services, assist with our promotional and marketing efforts, and provide content from third parties. Cookie Policy.