Print

Osnove ukrasnih i sportskih travnjaka (144009)

Course coordinator

Course description

Modul se sastoji od tematskih cjelina koje osiguravaju uvid u osnove menadžmenta ukrasnih travnjaka i travnjaka sportskih terena. Tematskim cjelinama pokrivena su područja morfologije i biologije trava, vrste i kultivari trava za ukrasne travnjake, tehnološki zahvati zasnivanja travnjaka uključujući planiranje terena, pripremu supstrata te različite metode sjetve i zasnivanja tratine. Nadalje, modul obuhvaća tematske cjeline koje se bave ostalim tehnološkim zahvatima u održavanju travnjaka – košnja, gnojidba, valjanje i dr. Posebnu cjelinu čine zahvati njege i zaštite travnjaka od bolesti, štetnika i korova.

Type of course

ECTS: 3.00

English language: L1

E-learning: L2

Teaching hours: 30
Lectures: 23
Practicum: 1
Seminar: 4
Field exercises: 2

Lecturer
Associate teacher for exercises
Associate teacher for seminars
Grading

Sufficient (2): 61-70 %
Good (3): 71-80 %
Very good (4): 81-90 %
Excellent (5): >91 %

Conditions for obtaining signature

pohađanje nastave, seminarski rad

General competencies

Predmet je dizajniran kako bi se studentima omogućilo stjecanje temeljnih znanja i vještina iz područja ukrasnih tratina i travnjaka sportskih terena. Realizacijom postavljenih ciljeva studenti će ovladati temeljnim znanjima o biologiji, fiziologiji i ekologiji travnih vrsta ukrasnih travnjaka te osnovama zasnivanja i njege ukrasnih i sportskih travnjaka.

Types of instruction

 • Predavanja
 • Provjere znanja
 • Konzultacije
 • Vježbe u praktikumu
 • Terenske vježbe
 • Seminari

Learning outcomes

Learning outcome Evaluation methods
Nabrojati, opisati i prepoznati osnovne vrste i kultivare trava za ukrasne i sportske travnjake, Kolkovij, Pismeni, Usmeni, seminarski rad
Opisati zahtjeve pojedine vrste i kultivara prema uvjetima okoliša, Kolkovij, Pismeni, Usmeni, seminarski rad
Definirati kriterije za odabir trava za ukrasne travnjake, Kolkovij, Pismeni, Usmeni
Sažeti i opisati tehnološke zahvate u planiranju, zasnivanju i održavanju ukrasnih travnjaka i Kolkovij, Pismeni, Usmeni, seminarski rad
Nabrojati i prepoznati najvažnije korove, bolesti i štetnike i opisati mjere zaštite. Kolkovij, Pismeni, Usmeni, seminarski rad

Working methods

Teachers' obligations

Održavanje nastave, preporuka osnovnih i naprednih nastavnih materijala, konzultacije

Students' obligations

Pohađanje nastave, izrada seminarskog rada i ostalih zadataka tijekom semestra, polaganje ispita

Methods of grading

Evaluation elements Maximum points or Share in evaluation Grade rating scale Grade Direct teaching hours Total number of average student workload ECTS
1. parcijalni ispit 40 % 0-60 %
61-70%
71-80 %
81-90%
>91 %
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
12 36 1,2
2. parcijalni ispitj 40 % 0-60 %
61-70%
71-80 %
81-90%
>91 %
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
12 36 1,2
seminarski rad 20 % 0-60 %
61-70%
71-80 %
81-90%
>91 %
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
6 18 0,6
Usmeni ispit 100 % 0-60 %
61-70%
71-80 %
81-90%
>91 %
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
30 90 3
Ukupno 100 % 0-60 % nedovoljan (1) 61-70 % dovoljan (2) 71-80 % dobar (3) 81- 90 % vrlo dobar (4) >91 % odličan 30 90 3
Evaluation elements Description Deadline Recoupment
1. parcijalni ispit u 7. ili 8. tjednu nastave usmeni ispit
2. parcijalni ispitj u 15. tjednu nastave usmeni ispit
seminarski rad prema dogovoru
Usmeni ispit Po potrebi

Weekly class schedule

 1. Prezentacija modula, sadržaj, obveze studenata, način provjere i vrednovanja postignuća. Uvod u ukrasne i sportske tratine. P
 2. Morfološka i biološka svojstva trava P
 3. Osnove fiziologije trava kao temelji korištenja travnjaka PK , P
 4. Ekološki čimbenici rasta i razvoja trava P
 5. Travne vrste ukrasnih travnjaka P
 6. Travne vrste ukrasnih travnjaka P
 7. Travne vrste ukrasnih travnjaka P
 8. Planiranje i zasnivanje travnjaka P
 9. Planiranje i zasnivanje travnjaka P
 10. Zahvati održavanja ukrasnih travnjaka P
 11. Zahvati održavanja ukrasnih travnjaka P
 12. Zaštita od bolesti, korova I štetnika P
 13. Travne vrste, Zasnivanje travnjaka, Zahvati održavanja T
 14. Travne vrste ukrasnih travnjaka S
 15. Travne vrste ukrasnih travnjaka S

Obligatory literature

 1. Čižek, J., Bošković, P., Samardžija, N. (2007.): Ukrasni travnjak, Školska knjiga
 2. Turgeon, A. J. 2008. Turfgrass Management, 8th Edition. Pearson Prentice Hall, Upper Saddle River, New Jersey, 436 str. (odabrana poglavlja)
 3. D.V. Waddington, R.N. Carrow, and R.C. Shearman (1992) Turfgrass, American Society of Agronomy, 805 str (odabrana poglavlja)
 4. Jack Fry and Bingru Huang. (2004). Applied Turfgrass Science and Physiology, New Jersey: John Wiley & Sons. (odabrana poglavlja)
 5. Langer, R. H.M. (1979) How grasses grow, Studies in Biology no 34

Similar course at related universities

 • Trate za okrasno, rekreacijsko in športno rabo, Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani

Please sign in to your account

This site uses cookies and other tracking technologies to assist with navigation and your ability to provide feedback, analyse your use of our products and services, assist with our promotional and marketing efforts, and provide content from third parties. Cookie Policy.