Print

Plivanje (143851)

Course coordinator

Course description

Izborni predmet Plivanje je uključen u sve studijske programe Agronomskog fakulteta u Zagrebu od 2009./2010. ak. godine. Prema novom Nastavnom planu i programu tjelesne i zdravstvene kulture koji je odobren na sjednici Senata Sveučilišta u Zagrebu 2008. predloženi su izborni programi – sportovi za studente viših godina preddiplomskog i diplomskog studija. Preduvjeti za organiziranje i provođenje izbornog predmeta iz područja sporta i srodnih disciplina su: interes studenata, uvjeti rada, stručnost nastavnika, potpora i usklađenost sa studijskim programima visoko obrazovne ustanove. Primarni cilj izbornog predmeta Plivanje je usmjeren na učenje i usavršavanje teorijskih i praktičnih znanja o sportsko-rekreativnom plivanju. Očekivani rezultat je osposobljavanje studenata za samostalnu izradu osobnog treninga u vodi. Polaganje ispita sadrži praktični dio u okviru kojeg se prezentiraju dvije plivačke tehnike prema osobnom izboru (startni skok, plivanje 50 m, okret), priprema osobnog plivačkog treninga i pismenog dijela ispita kojim se provjeravaju teorijska kineziološka znanja.

Type of course

ECTS: 3.00

English language: L1

E-learning: L1

Teaching hours: 30
Lectures: 4
Auditory exercises: 22
Seminar: 4

Lecturer
Associate teacher for exercises
Grading

Sufficient (2): 60-70%
Good (3): 71-80%
Very good (4): 81-90%
Excellent (5): 91-100%

General competencies

Predmet omogućuje usvajanja sposobnosti razvijanja i organiziranja motoričkog učenja, te sposobnost planiranja i upravljanja vremena. Student aktivnim sudjelovanjem u trenažnom procesu unapređuje osobne kondicijske sposobnosti te konativne osobine kao i etičke principe (odgovornost, samodisciplinu, toleranciju, timski rad i dr.) temeljne za svakodnevni život.

Types of instruction

 • Predavanja
 • Vježbe u praktikumu
  (bazen, teretana)
 • Seminari
  (vezan uz izradu osobno plivačkog treninga)

Learning outcomes

Learning outcome Evaluation methods
Definirati zakonitosti ponašanja tijela u vodi, Rasprave tijekom ispita, pismeni ispit
Objasniti utjecaj plivanja na zdravlje Rasprave tijekom ispita i praktičnog djela nastave u bazenu, pismeni ispit
Demonstrirati najmanje dvije plivačke tehnike prema osobnom izboru Praktični ispit
Demonstrirati vježbe izvan i u vodi za usavršavanje pojedinih plivačkih tehnika Praktični ispit
Pripremiti osobni trening plivanja Seminarski rad

Working methods

Teachers' obligations

Održati predavanja na razumljiv način i upoznati studente s terminologijom plivačkog sporta. Provesti program vježbi na bazenu i u teretani. Izraditi smjernice seminarskog rada vezano za izradu osobnog plivačkog treninga. Ukazivati na eventualne pogreške u planiranju treninga u vodi. Na osnovu procjene motoričkih predznanja, individualnim pristupom i izborom metodskih vježbi pomoći studentima u procesu učenja i usavšavanja. Procijeniti u kojoj su mjeri studenti usvojili obrazovne ciljeve, ishode predmeta i usavršili pojedine tehinke te ocijeniti teorijska i praktična znanja konačnom ocjenom.

Students' obligations

Redovito pohađanje predavanja i aktivno sudjelovanje u raspravi. Redovito pohađanje vježbi na bazenu. Redovito pohađanje vježbi u teretani. Izrada seminarskog rada i praktična provjera u bazenu.

Methods of grading

Evaluation elements Maximum points or Share in evaluation Grade rating scale Grade Direct teaching hours Total number of average student workload ECTS
Pohađanje predavanja 10% 4 8 0,5
Akitvno sudjelovanje na vježbama 30% 18 28 1
Seminarski rad 20% 8 12 0,5
Pismeni ispit 20% ≤ 60
61-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
0 6 0,5
Praktiĉni ispit na bazenu 20% ≤ 60
61-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
0 6 0,5
UKUPNO 100% 30 60 3

Weekly class schedule

 1. Ponašanje tijela u vodi (P)
 2. Kakvoća bazenske vode (P)
 3. Utjecaj plivanja na zdravlje (P)
 4. Struktura sata plivačkog treninga (S)
 5. Oprema i pomagala u sportsko rekreativnom treningu (P)
 6. Energetska potrošnja u plivanju (P)
 7. Osnovne karakteristike plivačkih tehnika (slobodno, prsno, leđno, delfin) (V)
 8. Primjeri vježbi za ispravljanje i usavršavanje kraul tehnike (V)
 9. Okret u pojedinoj plivačkoj tehnici (V)
 10. Start u pojedinoj plivačkoj tehnici (V)
 11. Vrste treninga u plivanju (V)
 12. Kondicijske vježbe dominantne u plivačkom treningu (V)
 13. Primjeri izrade plana i programa plivačkog treninga (V)
 14. -
 15. -

Obligatory literature

 1. Caput-Jogunica, R. (2012). Plivanje. Interni priručnik za studente Agronomskog fakulteta u Zagrebu.
 2. Leko, G. (2008). Slobodni način plivanja – kraul. Sveučilišni priručnik. Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu
 3. Jukić, I., Marković, G. (2005). Kondicijske vježbe s utezima. Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu.

Recommended literature

 1. Berislavić, I. (2009). Zone intenziteta u plivačkom treningu. Kineziološki fakultet u Zagrebu. Diplomski rad.
 2. Colwin, C., M. (1998). Plivanjem za 21. stoljeće. Gopal d.o.o.
 3. Cook, B., C. (1996) Strength Basics. Your Guide to Resistance Training for Health and Optimal Performance. Human Kinetics.
 4. Sindik J., Andrijašević, M. (2009). Razlike u stavovima studenata prema aktivnostima slobodnog vremena i sportske rekreacije u odnosu na preferenciju aktivnog odmora. U M. Andrijašević (ur.) Zbornik radova međunarodne znanstveno stručne konferencije “Upravljanje slobodnim vremenom sadržajima sporta i rekreacije” (str. 167-175). Zagreb, 2009. Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu.
 5. Szabo, I. (2000). Metodičke vježbe usavršavanja tehnike plivanja. Fakultet za fizičku kulturu Sveučilišta u Zagrebu. Diplomski rad.
 6. Šiljeg, K., Leko, G., Kević, G., Mrgan, J., Zečić, M. (2011). Koordinacijske strukture plivačkih tehnika. U I. Jukić i sur. (ur.) Zbornik radova 9. godišnje međunarodne konferencije Kondicijska priprema sportaša „Trening koordinacije“. Zagreb, 2011. (str. 205.-208.) Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu i Udrua kondicijskih trenera Hrvatske.
 7. Volčanšek, B. (1996). Sportsko plivanje, plivačke tehnike i antropološka analiza plivanja. Fakultet za fizičku kulturu Sveučilišta u Zagrebu.
 8. Volčanšek, B. (2002). Bit plivanja. Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu.
 9. Sveučilište u Osijeku Učiteljski fakultet

Similar course at related universities

 • Sveučilište u Osijeku Fakultet odgojnih i obrazovnih znanosti

Please sign in to your account

This site uses cookies and other tracking technologies to assist with navigation and your ability to provide feedback, analyse your use of our products and services, assist with our promotional and marketing efforts, and provide content from third parties. Cookie Policy.