Print

Alternativne oranične kulture i sustavi proizvodnje (144331)

Course coordinator

Course description

Modul Alternativne oranične kulture i sustavi proizvodnje sastoji se od nekoliko programskih dijelova: Alternativne žitarice (zrnati šćir, quinoa, pir, jednozrnac, dvozrnac, kamut, riža, divlja riža, proso, smeđe proso), Alternativne uljarice (šafranika, ogrštica, ricinus, sezam, uljana rotkva, gorušica, lanik, jatropha, sikavica, krambe, niger i jojoba),Alternativne gomoljače (čičoka i tigrov oraščić) i Alternativne krmne kulture (facelija, esparzeta, vigna, kokotac, lespedeza, puerarija) te košaraška vrba.
U svakom programskom dijelu bit će dane informacije o značaju i korištenju pojedine kulture, cilju proizvodnje, uzgoju u svijetu, sistematskoj pripadnosti, kemijskom sastavu plodova i tehnologiji proizvodnje. U okviru vježbi u praktikumu bit će dane informacije o morfologiji kultura obuhvaćenih modulom, fazama rasta i razvoja, formiranju prinosa, kvaliteti i odnosu prema agroekološkim čimbenicima. U drugom dijelu modula obrađena je integrirana proizvodnja ratarskih kultura.

Type of course

ECTS: 6.00

English language: L1

E-learning: L1

Teaching hours: 60
Lectures: 40
Practicum: 8
Seminar: 8
Field exercises: 4

Lecturer
Associate teacher for exercises
Associate teacher for seminars
Grading

Sufficient (2): 60-70%
Good (3): 71-80%
Very good (4): 81-90%
Excellent (5): 91-100%

General competencies

Studenti će upoznati alternativne oranične kulture koje se mogu uzgajati u RH, njihovu botaničku pripadnost, zahtjeve prema klimatskim uvjetima, tehnologiju proizvodnje u različitim sustavima, prehrambenu vrijednost i način korištenja. Bit će upoznati s integriranom proizvodnjom ratarskih kultura. Ovladat će znanjem i vještinama potrebnim za procjenu mogućnosti uzgoja pojedinih alternativnih kultura u agroekološkim uvjetima Republike Hrvatske i mogućnostima njihovog uključivanja u različite sustave proizvodnje.

Types of instruction

 • Predavanja
 • Vježbe u praktikumu
  U okviru vježbi koje se izvode u praktikumu i na pokušalištu studenti se upoznaju s morfologijom alternativnih kultura, fazama rasta i razvoja, računaju potrebne količine sjemena za sjetvu, uzimajući u obzir različitu kvalitetu sjemena.
 • Terenske vježbe
 • Seminari
  Studenti samostalno izrađuju i prezentiraju seminar iz područja proizvodnje alternativnih kultura

Learning outcomes

Learning outcome Evaluation methods
Opisati alternativne oranične kulture koje pripadaju različitim skupinama ovisno o uporabi Seminarski rad. Usmeni ispit.
Analizirati mogućnost proizvodnje alternativnih oraničnih kultura ovisno o pogodnosti agroekoloških uvjeta. Seminarski rad. Usmeni ispit.
Planirati proizvodnju alternativnih oraničnih kultura, uključujući ove kulture u već postojeće plodorede ili izrađujući nove. Rješavanje zadataka tijekom nastave. Usmeni ispit.
Objasniti probleme u uvođenju novih kultura u plodored. Usmeni ispit.
Preporučiti odgovarajuću tehnologiju proizvodnje izabranih alternativnih kultura ovisno o agroekološkim uvjetima i sustavima proizvodnje Seminarski rad. Usmeni ispit.
Prikupiti nove informacije vezane za proizvodnju alternativnih kultura korištenjem informacijsko-komunikacijske tehnologije. Seminarski rad.
Primijeniti nove znanstvene spoznaje u planiranju proizvodnje alternativnih kultura u različitim sustavima proizvodnje Seminarski rad. Usmeni ispit.

Working methods

Teachers' obligations

Održavanje predavanja, izvođenje vježbi i seminara, ocjenjivanje seminara, provođenje usmenog ispita.

Students' obligations

Uredno pohađanje predavanja i vježbi, izrada i prezentacija seminara, aktivno sudjelovanje u nastavi, polaganje usmenog ispita.

Methods of grading

Evaluation elements Maximum points or Share in evaluation Grade rating scale Grade Direct teaching hours Total number of average student workload ECTS
Seminar 10% 8 24 0,8
Usmeni ispit 90% <60%
60-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
52 156 5,2
UKUPNO 100% 60 180 6

Weekly class schedule

 1. Uvod, Alternativne žitarice - što su alternativne kulture, njihov značaj i korištenje;
 2. Zrnati šćir - značaj i korištenje, sistematska pripadnost, kemijski sastav sjemena
 3. Alternativne žitarice - zrnati šćir; tehnologija i sustavi proizvodnje; jednozrnac, dvozrnac, kamut – tehnologija i sustavi proizvodnje; morfologija zrnatog šćira, jednozrnca, dvozrnca, kamuta, faze rasta i razvoja, odnos prema agroekološkim čimbenicima; izrada plodoreda s uključenjem alternativnih žitarica
 4. Alternativne žitarice - quinoa - značaj i korištenje, uzgoj u svijetu, sistematska pripadnost, kemijski sastav sjemena, tehnologija proizvodnje; pir - značaj i korištenje, uzgoj u svijetu, sistematska pripadnost, kemijski sastav sjemena, tehnologija i sustavi proizvodnje
 5. Alternativne žitarice – riža i divlja riža - značaj i korištenje, uzgoj u svijetu, sistematska pripadnost; morfologija quinoe, pira i riže, faze rasta i razvoja, odnos prema agroekološkim čimbenicima
 6. Alternativne žitarice – riža i divlja riža - kvalitetetne osobine zrna, tehnologija i sustavi proizvodnje; proso i smeđi proso - značaj i korištenje, uzgoj u svijetu, sistematska pripadnost, kvalitetne osobine zrna, tehnologija i sustavi proizvodnje
 7. Alternativne žitarice – morfologija prosa i smeđeg prosa; faze rasta i razvoja, odnos prema agroekološkim čimbenicima; Alternativne uljarice - šafranika i ogrštica - značaj i korištenje, uzgoj u svijetu, sistematska pripadnost, kvalitetne osobine sjemena, tehnologija i sustavi proizvodnje
 8. Alternativne uljarice - ricinus i sezam - značaj i korištenje, uzgoj u svijetu, sistematska pripadnost, kvalitetne osobine sjemena, tehnologija i sustavi proizvodnje; morfologija šafranike, ogrštice, ricinusa i sezama, faze rasta i razvoja, odnos prema agroekološkim čimbenicima
 9. Alternativne uljarice - uljane rotkve - značaj i korištenje, uzgoj u svijetu, sistematska pripadnost, kvalitetne osobine sjemena, tehnologija i sustavi proizvodnje; gorušica - značaj i korištenje, uzgoj u svijetu, sistematska pripadnost, kvalitetne osobine sjemena, tehnologija i sustavi proizvodnje; krambe, niger i jojoba - značaj i korištenje, uzgoj u svijetu, sistematska pripadnost, kvalitetne osobine sjemena, tehnologija i sustavi proizvodnje; lanik - značaj i korištenje, uzgoj u svijetu, sistematska pripadnost, kvalitetne osobine sjemena, morfologija, tehnologija i sustavi proizvodnje;
 10. Alternativne uljarice - morfologija uljanih rotkvi, gorušice, krambea, nigera i jojobe, faze rasta i razvoja, odnos prema agroekološkim čimbenicima; jatropha - značaj i korištenje, uzgoj u svijetu, sistematska pripadnost, kvalitetne osobine sjemena, morfologija, tehnologija i sustavi proizvodnje; sikavica - značaj i korištenje, uzgoj u svijetu, sistematska pripadnost, kvalitetne osobine sjemena, morfologija, tehnologija i sustavi proizvodnje Košaraška vrba - značaj i korištenje, uzgoj u svijetu, sistematska pripadnost, morfološka svojstva, odnos prema agroekološkim uvjetima, kvalitetne osobine šibe, tehnologija i sustavi proizvodnje; Alternativne korjenasto-gomoljaste kulture - čičoka i tigrov oraščić - značaj i korištenje, uzgoj u svijetu, sistematska pripadnost, morfološka svojstva, odnos prema agroekološkim uvjetima, kvalitetne osobine gomolja, tehnologija i sustavi proizvodnje
 11. Alternativne krmne kulture - morfološka i biološka svojstva alternativnih krmnih kultura; značaj i korištenje, uzgoj u svijetu, kvaliteta krme, tehnologija proizvodnje: facelija, esparzeta, vigna, kokotac, lespedeza, puerarija
 12. Sustavi ratarske proizvodnje - integrirana proizvodnja strnih žitarica: plodored, gnojidba, izbor sorte, njega usjeva
 13. Sustavi ratarske proizvodnje - integrirana proizvodnja prosolikih žitarica: plodored, gnojidba, izbor sorte, njega usjeva
 14. Sustavi ratarske proizvodnje - integrirana proizvodnja uljanih buča, uljane repice, suncokreta, duhana: plodored, gnojidba, izbor sorte, njega usjeva
 15. Sustavi ratarske proizvodnje - integirana proizvodnja šećerne i stočne repe: plodored, gnojidba, izbor sorte, njega usjeva

Obligatory literature

 1. Pospišil, A. (2010). Ratarstvo I dio. Čakovec: Zrinski d.d.
 2. Pospišil, A., M. Pospišil. (2013). Ratarstvo – praktikum. Zagreb: Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet.
 3. Pospišil, M. (1993). Ricinus, Sezam, Zemni orašac: interne skripte. Zagreb: Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet
 4. Bavec, F. (2000). Nekatere zapostavljene in/ali nove poljščine. Maribor: Fakulteta za kmetijstvo,
 5. Čižek, J. (1970). Proizvodnja krmnog bilja: skripta, Zagreb: vlast. nakl.
 6. Mišković, B. (1986). Krmno bilje. Beograd: Naučna knjiga.
 7. Tehnološke upute za integriranu proizvodnju ratarskih kultura

Recommended literature

 1. Bavec, F., Bavec, M. (2006). Organic Production and Use of Alternative Crops, Taylor &amp; Francis; 1 ed.
 2. Ball, D., Hoveland, C., Lacefield ,G. (2002). Southern forages. PPI, USA

Similar course at related universities

 • Special Field Crops, Czech University of Life Sciences, Prague
 • Alternative Crops, University of Maribor, Faculty of agriculture and life sciences
 • Growing Alternative Field Crops, University of Novi Sad, Faculty of Agriculture

Please sign in to your account

This site uses cookies and other tracking technologies to assist with navigation and your ability to provide feedback, analyse your use of our products and services, assist with our promotional and marketing efforts, and provide content from third parties. Cookie Policy.