Print

Zrnate mahunarke u ratarstvu (144332)

Course coordinator

Course description

Modul Zrnate mahunarke sastoji se od nekoliko programskih dijelova: Uvod. Morfološka i biološka svojstva soje; faze rasta i razvoja soje, formiranje komponenata prinosa. Odnos soje prema agroekološkim čimbenicima. Tehnologija proizvodnje soje. Morfološka i biološka svojstva boba; faze rasta i razvoja boba. Odnos boba prema agroekološkim čimbenicima. Tehnologija proizvodnje boba. Morfološka i biološka svojstva lupina; faze rasta i razvoja lupina. Odnos lupina prema agroekološkim čimbenicima. Tehnologija proizvodnje lupina. U okviru ovih programskih dijelova bit će dane informacije o značaju zrnatih mahunarki, vrstama i sistematskoj pripadnosti, korištenju, utjecaju okolišnih čimbenika na rast i razvoj zrnatih mahunarki, plodoredu, obradi tla, gnojidbi, sjetvi, njezi usjeva, žetvi te utjecaju tehnoloških mjera na formiranje prinosa i kvalitetu sjemena. Vježbe u praktikumu osposobljavaju studente samostalnom planiranju proizvodnje zrnatih mahunarki. Polaganje ispita provodi se preko seminara i završnog, usmenog ispita.

Type of course

ECTS: 6.00

English language: L1

E-learning: L1

Teaching hours: 60
Lectures: 38
Practicum: 8
Seminar: 10
Field exercises: 4

Lecturer
Associate teacher for exercises
Associate teacher for seminars
Grading

Sufficient (2): 60-70%
Good (3): 71-80%
Very good (4): 81-90%
Excellent (5): 91-100%

General competencies

Studenti će upoznati zrnate mahunarke, njihov uzgoj i cilj proizvodnje. Ovladat će znanjem i vještinama potrebnim za uspješnu proizvodnju zrnatih mahunarki u različitim proizvodnim uvjetima.

Types of instruction

 • Predavanja
 • Vježbe u praktikumu
  U okviru vježbi koje se izvode u praktikumu, studenti se upoznaju s morfologijom zrnatih mahunarki, fazama rasta i razvoja, računaju potrebne količine sjemena za sjetvu uzimajući u obzir različitu kvalitetu sjemena, izrađuju plan plodoreda, analiziraju prinos i sastavnice prinosa.
 • Seminari
  Studenti samostalno izrađuju i prezentiraju seminarski rad iz područja proizvodnje zrnatih mahunarki.

Learning outcomes

Learning outcome Evaluation methods
Prikupiti podatke i analizirati proizvodnju zrnatih mahunarki u svijetu i Republici Hrvatskoj Seminarski rad. Usmeni ispit.
Opisati zrnate mahunarke i identificirati faze raste i razvoja. Seminarski rad. Usmeni ispit.
Analizirati mogućnost proizvodnje zrnatih mahunarki ovisno o agroekološkim uvjetima. Seminarski rad. Usmeni ispit.
Objasniti utjecaj biotskih i abiotskih stresova na rast i razvoj zrnatih mahunarki. Usmeni ispit.
Samostalno kreirati tehnologiju proizvodnje zrnatih mahunarki. Rješavanje zadataka tijekom nastave. Pismeni i usmeni ispit.
Izraditi plodored povezujući karakteristike zrnatih mahunarki s ostalim ratarskim i industrijskim kulturama. Rješavanje zadataka tijekom nastave. Usmeni i pismeni ispit.
Primijeniti nove znanstvene spoznaje u planiranje proizvodnje zrnatih mahunarki. Seminarski rad

Methods of grading

Evaluation elements Maximum points or Share in evaluation Grade rating scale Grade Direct teaching hours Total number of average student workload ECTS
Seminar 10% 10 30 1
Pismeni ispit 10% <60%
60-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
12 36 1,2
Usmeni ispit 80% <60%
60-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
38 114 3,8
UKUPNO 100% 60 180 6

Weekly class schedule

 1. Uvod - Značaj zrnatih mahunarki, proizvodnja u svijetu i kod nas, predstavnici i sistematska pripadnost, korištenje, utjecaj okolišnih čimbenika na rast i razvoj zrnatih mahunarki.
 2. Morfološka i biološka svojstva soje, faze rasta i razvoja soje, formiranje komponenata prinosa.
 3. Odnos soje prema agroekološkim čimbenicima.
 4. Tehnologija proizvodnje soje - plodored, obrada tla za soju, utjecaj na formiranje prinosa i kvalitetu sjemena soje. Izrada plodoreda uključujući soju i ostale uljarice.
 5. Tehnologija proizvodnje soje - gnojidba, izbor sorte, sjetva, njega usjeva, žetva.
 6. Tehnologija proizvodnje soje - mogućnosti i načini korištenja sjemena soje i cijele biljke.
 7. Tehnologija proizvodnje soje - određivanje sjetvene norme.
 8. Morfološka i biološka svojstva boba, faze rasta i razvoja boba. Odnos boba prema agroekološkim čimbenicima.
 9. Tehnologija proizvodnje boba - plodored, obrada tla za bob, gnojidba. Izbor sorte.
 10. Tehnologija proizvodnje boba - sjetva, njega usjeva, žetva, utjecaj tehnoloških mjera na formiranje prinosa i kvalitetu sjemena boba. Korištenje boba.
 11. Morfološka i biološka svojstva lupina, faze rasta i razvoja lupina.
 12. Odnos lupina prema agroekološkim čimbenicima.
 13. Tehnologija proizvodnje lupina - plodored, obrada tla za lupine, gnojidba.
 14. Tehnologija proizvodnje lupina - sjetva, određivanje sjetvene norme, njega usjeva, žetva. Utjecaj tehnoloških mjera na formiranje prinosa i kvalitetu sjemena lupina. Korištenje lupina.
 15. Ispit

Obligatory literature

 1. Pospišil, Ana (2010). Ratarstvo I dio. Čakovec: Zrinski d.d.
 2. Pospišil, Ana, Pospišil, M. (2013). Ratarstvo: praktikum. Zagreb: Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet.
 3. Vratarić, Marija, Sudarić, A. (2008). Soja. Osijek: Poljoprivredni institut Osijek.

Recommended literature

 1. Kolak, I. (1998). Vučika (Lupinus spp.). Zagreb: Hrvatsko agronomsko društvo.
 2. Boerma, H.R., Specht, J.E., eds. (2004).Soybeans: Improvement, Production, and Uses. -3rd , ed., ASA, CSSA, SSSA.
 3. Hebblethwaite, P.D., ed. (1983). The Faba Bean (Vicia faba L.), 1. Butterworths
 4. Gladstones, J.S., Atkins, C., Hamblin, J. (1998). Lupins as Crop Plants. CAB International.

Please sign in to your account

This site uses cookies and other tracking technologies to assist with navigation and your ability to provide feedback, analyse your use of our products and services, assist with our promotional and marketing efforts, and provide content from third parties. Cookie Policy.