Print

Osnove botanike (143893)

Course coordinator

Course description

Predmet obuhvaća širok pregled opće botanike. Stečena znanja neophodno su potrebna u daljnjem studiju.

Type of course

ECTS: 3.00

English language: L1

E-learning: L1

Teaching hours: 30
Lectures: 16
Practicum: 12
Seminar: 2

Lecturer
Associate teacher for exercises
Grading

Sufficient (2): 60-70%
Good (3): 71-80%
Very good (4): 81-90%
Excellent (5): 91-100%

Conditions for obtaining signature

Obavljene nastavne obaveze podrazumijevaju redovito izvršavanje obaveza na predavanjima i vježbama te položen Kolovij iz poznavanja bilja. Navedene obaveze uvjet su pristupanju ispitu. Pohađanje nastave je obavezno, a mogu se opravdati najviše dva (2) izostanka s predavanja i dva (2) izostanka s vježbi.

General competencies

Predmet omogućuje stjecanje temeljnih spoznaja o anatomskim i morfološkim značajkama biljaka.

Types of instruction

 • Predavanja
 • Vježbe u praktikumu
 • Seminari

Learning outcomes

Learning outcome Evaluation methods
razumjeti i opisati najbitnija anatomska i morfološka obilježja kormofitskih biljnih organizama aktivno sudjelovanje tijekom nastave, usmeni ispit
prepoznati najčešće samonikle i kultivirane biljke aktivno sudjelovanje tijekom nastave, test znanja, usmeni ispit
primijeniti stečena znanja o anatomskim i morfološkim značajkama biljaka u procesu njihove determinacije aktivno sudjelovanje tijekom nastave, usmeni ispit

Working methods

Teachers' obligations

Izvođenje nastave, održavanje konzultacija, priprema nastavnih materijala, organiziranje i održavanje testova znanja i ispita tijekom semestra i ispitnih rokova.

Students' obligations

Redovito pohađanje nastave i aktivno sudjelovanje na nastavi, polaganje testa znanja tijekom semestra te ispita u ispitnom roku.

Methods of grading

Evaluation elements Maximum points or Share in evaluation Grade rating scale Grade Direct teaching hours Total number of average student workload ECTS
Pohađanje nastave i aktivno sudjelovanje na nastavi Korektivni bodovi. Redovito pohađanje nastave i aktivno sudjelovanje na nastavi korigira ocjenu naviše. 28 30 1
Test znanja (Kolokvij iz poznavanja bilja) 10% 0-59%
60-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
2 15 0,5
Završni ispit 90% 0-59%
60-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
45 1,5
Ukupno 100% 30 90 3

Obavljene nastavne obveze podrazumijevaju redovito izvršavanje obveza na predavanjima i vježbama te položen Kolokvij iz poznavanja bilja.
Navedene obveze uvjet su pristupanju ispitu.

Evaluation elements Description Deadline Recoupment
Pohađanje nastave i aktivno sudjelovanje na nastavi U svim oblicima nastave prati se motiviranost studenata te ih se potiče na aktivno sudjelovanje, većinom putem rasprave o pojedinim temama. Tijekom semestra. Nema nadoknade.
Test znanja (Kolokvij iz poznavanja bilja) Kolokvij iz poznavanja bilja. Prepoznavanje najčešćih samoniklih i kultiviranih biljaka. Tijekom semestra će biti samo 3 roka. Nadoknade za kolokvije nema.
Završni ispit Usmeni ispit. Ispitni rokovi.

Weekly class schedule

 1. Anatomija - broj i starost biljaka, veličine i oblici biljnih stanica, struktura eukariotske biljne stanice (jezgra, diobe jezgre i stanice)
 2. Anatomija - struktura eukariotske biljne stanice (mitohondriji, plastidi, ribosomi, vakuole, citoplazma)
 3. Anatomija - struktura eukariotske biljne stanice (biomembrane, plazmalema, endoplazmatski retikulum, diktiosomi, stanična stijenka)
 4. Anatomija - građa kormofitskog biljnog organizma (tvorna i trajna staničja)
 5. Anatomija - građa kormofitskog biljnog organizma (anatomija lista, stabljike i korijena)
 6. Morfologija - građa vegetativnih organa kormofitskog biljnog organizma (list: morfologija, preobrazbe listova)
 7. Morfologija - građa vegetativnih organa kormofitskog biljnog organizma (stabljika: morfologija, posebni tipovi podzemnih i nadzemnih stabljika, preobrazbe stabljike)
 8. Morfologija - građa vegetativnih organa kormofitskog biljnog organizma (korijen: morfologija, preobrazbe korijena)
 9. Morfologija - građa generativnih organa kormofitskog biljnog organizma (morfologija cvijeta)
 10. Morfologija - građa generativnih organa kormofitskog biljnog organizma (raspodjela cvatova)
 11. Morfologija - građa generativnih organa kormofitskog biljnog organizma (plodovi: morfologija i raspodjela)
 12. Osnove sistematike - papratnjače, sjemenjače (morfologija i sistematika)
 13. Osnove sistematike - morfološke značajke golo- i kritosjemenjača te njihov ekološki i gospodarski značaj
 14. Osnove sistematike - jednosupnice (obilježja i predstavnici porodice Poaceae)
 15. Osnove sistematike - prave dvosupnice (obilježja i predstavnici porodica Asteraceae, Fabaceae i Brassicaceae)

Obligatory literature

 1. Interna skripta (Merlin-sustav za e-učenje)

Recommended literature

 1. Bresininsky, A., Körner, C., Kadereit, J. W., Neuhaus, G., Sonnewald, U., Strasburger’s Plant Sciences: Including Prokaryotes and Fungi, Springer, 2013.
 2. Nikolić, T., Morfologija biljaka: razvoj, građa i uloga biljnih tkiva, organa i organskih sustava, Alfa, Zagreb, 2017.

Similar course at related universities

 • Allgemeine Botanik, Universität für Bodenkultur Wien
 • Grundlagen der Botanik, Universität Hohenheim Stuttgart

Please sign in to your account

This site uses cookies and other tracking technologies to assist with navigation and your ability to provide feedback, analyse your use of our products and services, assist with our promotional and marketing efforts, and provide content from third parties. Cookie Policy.