Print

Animalna genetika (185435)

Course coordinator

Course description

Populacijska i kvantitativna genetika su znanstvene discipline biologije koje omogućavaju analizu genetske strukture i varijabilnosti svojstava u populacijama organizama kao i utjecaje genetičkih i ekoloških čimbenike na promjene svojstava u populacijama. Teorijske spoznaje ovih disciplina imaju praktičnu primjenu u analizi promjena genetske strukture populacija, održavanju/očuvanju bioraznolikosti populacija različitih vrsta organizama. U stočarstvu su od posebnog značaja za razvoj uzgoja i selekcije u populacijama životinja.
Program modula: Uvod (razvoj, značaj i odnos s prirodnim i društvenim disciplinama, terminologija); Genetička konstitucija populacije; Promjene frekvencije gena i genotipova u populacijama (posebno domaćih) životinja; Mala populacija (ΔF, Ft, Fx), Genske mape u stočarstvu; Pojam svojstva, vrijednosti, prosjeci, odstupanja i varijabilnost u populaciji; Varijance i kovarijance; Odnosi varijanci i genetički parametri; Osnovni parametri za selekciju životinja; Inbreeding i križanje (linije u stočarstvu, heterozis). Vježbe se održavaju uz individualni pristup studentu, samostalno rješavanje teorijskih i praktičnih problema u svrhu pripreme za praksu.

Type of course

ECTS: 6.00

English language: L1

E-learning: L1

Teaching hours: 60
Lectures: 38
Practicum: 16
Seminar: 6

Lecturer
Associate teacher for exercises
Grading

Sufficient (2): 62-70%
Good (3): 71-80%
Very good (4): 81-91%
Excellent (5): 92-100%

Conditions for obtaining signature

Redovito pohađanje nastave >80%

General competencies

Osposobiti studente u razumijevanju i primjeni teorijskih spoznaja o genetičkoj konstituciji populacija, procesima promjena frekvencije gena i varijabilnosti svojstava jedinki i populacija kao osnove u oplemenjivanju životinja.

Types of instruction

 • Predavanja
  Audiovizualna metoda
 • Vježbe u praktikumu
  Izvode se u praktikumu uz individualni pristup studentu i samostalno rješavanje teorijskih i praktičnih zadataka.

Learning outcomes

Learning outcome Evaluation methods
Osnovni genetički pojmovi. Pismeni međuispit I.
Povijesni pregled razvoja animalne genetike. Pismeni međuispit I.
Prepoznati i ocijeniti važnost teorijskih spoznaja fenotipske i genetske varijabilnosti populacija životinja za uzgoj i selekciju životinja. Pismeni međuispit II.
Specificirati genetske parametre u postavljanju uzgojnih ciljeva i selekcijskih programa životinja. Pismeni međuispit II.
Objasniti i primijeniti značaj selekcije životinja u efikasnoj industrijskoj proizvodnji mesa i mlijeka. Pismeni međuispit III.

Working methods

Teachers' obligations

Redovito održavanje nastave.

Students' obligations

Redovito pohađanje nastave i polaganje pismenih međuispita.

Methods of grading

Evaluation elements Maximum points or Share in evaluation Grade rating scale Grade Direct teaching hours Total number of average student workload ECTS
svladavanje 1. dijela gradiva 40% 0-60%
61-70%
71-80%
81-91%
92-100%
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
20 60 2
svladavanje 2. dijela gradiva 40% 0-60%
61-70%
71-80%
81-91%
92-100%
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
20 60 2
svladavanje 3. dijela gradiva 20% 0-60%
61-70%
71-80%
81-91%
92-100%
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
20 60 2
Evaluation elements Description Deadline Recoupment
svladavanje 1. dijela gradiva pismeni ispit redoviti
svladavanje 2. dijela gradiva pismeni ispit redoviti
svladavanje 3. dijela gradiva pismeni ispit redoviti

Weekly class schedule

 1. Uvod (P)-Povijesni razvoj, sadašnji značaj, odnos prema drugim prirodnim i društvenim disciplinama, terminologija.
 2. Genetička konstitucija populacije (P)-Frekvencije gena, genoma, HW-ravnoteža.
 3. Evolucijski i sustavni procesi u populacijama životinja (P) Promjene frekvencije gena i (adaptivna vrijednost, selekcijski pritisak) i u populaciji.
 4. Mala populacija (P) - Random drift, subpopulacije, inbreeding.
 5. Genske mape životinja (P) - Varijabilnost.
 6. Pojam svojstva i varijabilnost u populacijama (P) - Vrijednost (prosjeci, genski efekti osnova UV) VP, VG, VA, VD, VI.
 7. Varijance (P) - Odnosi među srodnicima i komponente varijanci, genetički parametri.
 8. Kovarijance (P) - Kovarijance, genetički parametri.
 9. Inbreeding i križanje (P) - Inbreeding i križanje (linije u stočarstvu i heterozis).
 10. Primjena teorijskih spoznaja u rješavanju problema i bioinformatički software-i (V) - Frekvencije gena u populaciji, HW-ravnoteža i testiranje, Promjene frekvencije gena i genotipova u populaciji, genskih efekti, varijance, inbreeding koeficijent. Softver paketi i primjena u rješavanju problema.
 11. Praktična primjena (problemi) iz populacijske kvantitativne genetike genetike (V) - Frekvencije i promjene frekvencije gena i genotipova kroz generacije.
 12. Praktična primjena (problemi) populacijske i kvantitativne genetike (V) - Vrijednosti svojstava u populaciji, genski efekti.
 13. Praktična primjena (problemi) populacijske i kvantitativne genetike.(V)- Varijance, kovarijance, koeficijent inbreedinga, heterozis
 14. Dostignuća istraživanja u populacijskoj genetici (P) - Linije u stočarstvu i uzgoj; Praktična primjena softver paketa u rješavanju problema izračuna frekvencija gena i genotipova i drifta (V).
 15. Praktična primjena softver paketa u rješavanju problema izračuna varijance, kovarijance i inbreedinga (V)

Obligatory literature

 1. Meneely, P. (2009): Advanced genetic analysis genes, genomes, and networks in eukaryotes. Oxford Univ. Press, Oxford, UK.
 2. Falconer, D.S. , Mackay, T. (1996): Introduction to Quantiative genetics; Ed, Logman group Ltd.
 3. Đikić, M. (2012): Populacijska i kvantitativna genetika – odabrana poglavlja (skripte, predavanja) Zavod za opće stočarstvo, Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, str. 60.
 4. Prezentacije predavanja (400 slide-ova), autor Vlatka Čubrić Čurik

Recommended literature

 1. Griffths, A.J.F., Wessler, S.R., Lewontin, R.C., Gelbart, W.M., Suzuki, D.T., Miller, J.F. (2005): Introduction to genetics analysis; Ed. W.H.Freeman and Company, New York, USA.
 2. Lynch, M., Walsh, B. (1998): Genetic and Analysis of Quantative traits, Ed. Sinauer Associates, Inc. Publish. Sunderland, Massachusetts, USA.
 3. Kimura, M. (1994): Population genetics, molecular evolution and the neutral theory; Ed. University of Chichago press, Chichago, USA, London, UK.
 4. Publikacije baza podataka CC, CAB i dr. o najnovijim spoznajama i istraživanjima iz populacijske i kvantitativne genetike te genomike i proteomike.

Similar course at related universities

 • Qantitative and population Genetics (GG201D), Cornell University
 • Principles of animal genetics (ANSC 2210) Cornell Univresity USA
 • Pinciples of population Biology, (PGB, 200A, 200B, 200C) UC Davis University, USA
 • Evolutionary genetics and phylogeny“ University of Reading, UK

Please sign in to your account

This site uses cookies and other tracking technologies to assist with navigation and your ability to provide feedback, analyse your use of our products and services, assist with our promotional and marketing efforts, and provide content from third parties. Cookie Policy.