Print

Konstrukcije i materijali u krajobraznoj arhitekturi (154277)

Course coordinator

Course description

Cilj predmeta je upoznati studente s osnovnim principima konstruiranja, tipovima konstrukcija, vrstama materijala i njihovim osnovnim karakteristikama te primjenom građevnih materijala u krajobraznoj arhitekturi. Studenti će dobiti i generalni uvid u interdisciplinarni pristup oblikovanju vanjskog prostora kao interakciji urbanističkih, arhitektonskih, krajobrazno-arhitektonskih, dizajnerskih, građevinskih i drugih znanja i profesija, njihovoj suradnji, preklapanju i konfliktima. Cilj je studente osposobiti za prepoznavanje svoje uloge u tom procesu, te za kreativni i inovativni pristup rješavanju tehničkih / inženjerskih aspekata projekta i njihovom konačnom elaboriranju.
Informacija o sadržaju i temama kolegija. Generalni uvid u interdisciplinarni pristup oblikovanju vanjskog prostora. Zakonski okvir u odnosu na izbor materijala i primjenu konstrukcija, ograničenja, sudjelovanje drugih disciplina. Značaj ergonomije u krajobraznom oblikovanju i ergonomski podaci u praktičnoj primjeni. Sustavi mjera, moduli, modularna koordinacija u arhitekturi i krajobraznoj arhitekturi i njihov međusobni odnos. Osnove konstruiranja – opterećenja, sile, naponi; vrste konstrukcija – generalni pregled i analiza konstrukcija te prepoznavanje vrste konstrukcije. Analiza konstrukcija kao oblikovnih elemenata građevine. Tradicionalne i suvremene konstrukcije u krajobraznoj arhitekturi. Generalni pregled materijala i pojedinih vrste materijala u krajobraznoj arhitekturi - glavne karakteristike, razlike i primjena. Kompozitni i spregnuti materijali u konstrukcijama. Održivost i ekološki pristup pri odabiru materijala i konstrukcija. Tehnička razrada (konstrukcija, materijal, detalji, boja, opis i kvantificiranje – troškovnik) seta elemenata vlastitog krajobraznog rješenja.

Type of course

ECTS: 6.00

English language: L2

Teaching hours: 60
Lectures: 30
Practicum: 10
Seminar: 20

Lecturer
Associate teacher for exercises
Associate teacher for seminars
Grading

Sufficient (2): 60-70%
Good (3): 71-80%
Very good (4): 81-90%
Excellent (5): 91-100%

Conditions for obtaining signature

Redovito pohađanje nastave i izvršavanje zadataka, na vrijeme predan projekt.

General competencies

Student se osposobljava za baratanje s osnovnim principima konstruiranja, za odabir odgovarajuće vrste građevnih materijala i odgovarajuće tehnologije za primjenu u krajobraznoj arhitekturi, za kreativni i inovativni pristup rješavanju tehničkih / inženjerskih aspekata projekta i njihovom konačnom elaboriranju, a također za prepoznavanje svoje uloge u interdisciplinarnom procesu krajobraznog oblikovanja sve do faze izvedbe.

Types of instruction

 • Predavanja
  Na predavanjima se studentima prezentira relevantno gradivo i praktični primjeri.
 • Terenske vježbe
  Terenska nastava obuhvaća analizu tehničkih rješenja izvedenih krajobraznih projekata.
 • Seminari
  Kroz seminarske radove studenti grupno istražuju i obrađuju odabrane teme i prezentiraju ih ostalima.
 • Projektantske vježbe
  U sklopu projektantskih vježbi studenti tehnički razrađuju (konstrukcija, materijal, detalji, boja, opis i kvantificiranje – troškovnik) seta elemenata vlastitog krajobraznog rješenja

Learning outcomes

Learning outcome Evaluation methods
Poznavati temelje i osnovne zakonitosti razvoja i djelovanja u području krajobrazne arhitekture, naročito u pogledu odabira odgovarajućih konstrukcija i materijala Pismeni (projekt), Seminar, Usmeni
Planirati i projektirati jednostavne objekte krajobrazne arhitekture prema načelima planiranja, oblikovanja i projektiranja, uključujući organizaciju rada i troškove uređenja Pismeni (projekt), Usmeni
Primijeniti odgovarajude ručne i računalne grafičke tehnike uobičajene na području krajobrazne arhitekture, naročito u pogledu prikaza odgovarajućih konstrukcija i materijala Pismeni (projekt)
Razviti komunikaciju i suradnju sa stručnjacima srodnih područja i prepoznati korisnost timskog i interdisciplinarnog rada Pismeni (projekt), Seminar, Usmeni
Usmeno i grafički prezentirati i opravdati predložena rješenja stručnjacima i široj javnosti Pismeni (projekt), Usmeni

Working methods

Teachers' obligations

Uredno održavanje svih oblika nastave. Određeno vrijeme za konzultacije izvan nastavne aktivnosti

Students' obligations

Redovito pohađanje nastave i izvršavanje postavljenih zadataka.

Methods of grading

Evaluation elements Maximum points or Share in evaluation Grade rating scale Grade Direct teaching hours Total number of average student workload ECTS
Seminari 20 0-59%
60-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
20 60 2
Pismeni ispit – projekt i usmeni ispit / obrana projekta 80 0-59%
60-70%
71-80%
81-90%
91 -100%
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
40 120 4
UKUPNO 100% 60 180 6

Weekly class schedule

 1. Uvod u modul; generalni uvid u interdisciplinarni pristup oblikovanju vanjskog prostora; Analiza projektne dokumentacije izvedenog krajobraznog rješenja
 2. Zakonski okvir u odnosu na izbor materijala i primjenu konstrukcija, ograničenja, sudjelovanje drugih disciplina; Analiza projektne dokumentacije izvedenog krajobraznog rješenja (nastavak)
 3. Ergonomija i ergonomski podaci u praktičnoj primjeni Primjena ergonomskih podataka na specifičnom zadatku za specifičnu skupinu korisnika, dimenzioniranje
 4. Sustavi mjera, moduli, modularna koordinacija u arhitekturi i krajobraznoj arhitekturi, međusobni odnos Primjena ergonomskih podataka (nastavak), aplikacija / povezivanje s modularnim sustavom mjera
 5. Osnove konstruiranja – opterećenja, sile, naponi; vrste konstrukcija – generalni pregled Analiza konstrukcija, prepoznavanje vrste konstrukcije
 6. Osnove konstruiranja – elementi konstrukcija, međusobne veze, prijenos opterećenja Analiza konstrukcija kao oblikovnih elemenata građevine
 7. Tradicionalne i suvremene konstrukcije u krajobraznoj arhitekturi Analiza primjenjenih principa konstruiranja na primjerima
 8. Vrste materijala u krajobraznoj arhitekturi, generalni pregled: glavne karakteristike i razlike, primjena Tehnička razrada (konstrukcija, materijal, detalji, boja, opis i kvantificiranje – troškovnik) seta elemenata vlastitog krajobraznog rješenja
 9. Kamen, opeka, keramika: vrste, proizvodi, karakteristike, primjena u konstrukcijama Tehnička razrada (konstrukcija, materijal, detalji, boja, opis i kvantificiranje – troškovnik) seta elemenata vlastitog krajobraznog rješenja s nekog od oblikovnih modula
 10. Beton i armirani beton: vrste, proizvodi, karakteristike, primjena u konstrukcijama Tehnička razrada (konstrukcija, materijal, detalji, boja, opis i kvantificiranje – troškovnik) seta elemenata vlastitog krajobraznog rješenja s nekog od oblikovnih modula
 11. Drvo: vrste, proizvodi, karakteristike, primjena u konstrukcijama Tehnička razrada (konstrukcija, materijal, detalji, boja, opis i kvantificiranje – troškovnik) seta elemenata vlastitog krajobraznog rješenja s nekog od oblikovnih modula
 12. Željezo, čelik, metali: vrste, proizvodi, karakteristike, primjena u konstrukcijama Tehnička razrada (konstrukcija, materijal, detalji, boja, opis i kvantificiranje – troškovnik) seta elemenata vlastitog krajobraznog rješenja s nekog od oblikovnih modula
 13. Staklo i suvremeni sintetički materijali: vrste, proizvodi, karakteristike, primjena u konstrukcijama Tehnička razrada (konstrukcija, materijal, detalji, boja, opis i kvantificiranje – troškovnik) seta elemenata vlastitog krajobraznog rješenja s nekog od oblikovnih modula
 14. Kompozitni i spregnuti materijali u konstrukcijama Tehnička razrada (konstrukcija, materijal, detalji, boja, opis i kvantificiranje – troškovnik) seta elemenata vlastitog krajobraznog rješenja s nekog od oblikovnih modula
 15. Održivost i ekološki pristup pri odabiru materijala i konstrukcija Tehnička razrada (konstrukcija, materijal, detalji, boja, opis i kvantificiranje – troškovnik) seta elemenata vlastitog krajobraznog rješenja s nekog od oblikovnih modula

Preconditions

Obligatory literature

 1. Zimmerman, A. (2009) Constructing landscape - Materials, Techniques, Structural Components. Birkhäuser
 2. M. Littlewood, (1990). Landscape detailing. Routledge, London & New York
 3. Harris, C.W., Dines, N.T. (1997).Time-saver standards for landscape architecture. McGraw-Hill Professional
 4. Nojfert, E. (1988) Arhitektonsko projektovanje. Građevinska knjiga, Beograd
 5. Neufert, E. (1970). Architects data. Archon Books, Hamden, Conn.
 6. Časopis detail – online izdanja: http://issuu.com/search?q=detail
 7. web stranice vezane uz pojedine teme

Recommended literature

 1. Panero,J., Zelnik, M. (1979). Human dimension and interior space, A source book of desige reference standads. Watson-Guptill Publications, New York
 2. Panero,J., Zelnik, M. (1987). Antropološke mere i enterijer, zbirka preporuka za standarde u projektovanju. IRO Građevinska knjiga, Beograd
 3. Dragodid (2012). Gradimo u kamenu. Slobodna Dalmacija

Similar course at related universities

 • Krajinska in gradbena tehnika, Študij krajinske arhitekture, Biotehniška fakulteta, Ljubljana
 • Elementi projektovanja u pejzažnoj arhitekturi , Projektovanje arhitektonskih elemenata u pejzažnoj arhitekturi, Pejzažna Arhitektura, Poljoprivredni fakultet, Novi Sad

Please sign in to your account

This site uses cookies and other tracking technologies to assist with navigation and your ability to provide feedback, analyse your use of our products and services, assist with our promotional and marketing efforts, and provide content from third parties. Cookie Policy.