Print

Okolišni čimbenici u ukrasnoj hortikulturi (144492)

Course coordinator

Course description

Predmet daje pregled morfološko-anatomskih prilagodbi i fizioloških odgovora biljaka na abiotičke ekološke čimbenike, razmatrajući ih primarno s aspekta uzgoja i primjene ukrasnog bilja. Program predmeta obuhvaća sljedeće tematske cjeline: svjetlost (djelovanje svjetlosti na rast i razvitak biljaka, prilagodbe uvjetima osvjetljenja u okolišu, svjetlosni i UV stres, svjetlost u zaštićenim prostorima), temperatura (djelovanje temperature na rast i razvitak biljaka, učinak visokih i niskih temperatura), voda (prilagodbe opskrbi vodom, učinak manjka vode, poplavljivanja i povećane koncentracije soli), sila teža, onečišćenje zraka (učinak dušikovih oksida, sumporova dioksida, ozona i povišene koncentracije ugljikova dioksida).

Type of course

 • Diplomski studij / Hortikultura / Ukrasno bilje (Compulsory course, 1 semester, 1 year)

ECTS: 6.00

English language: L1

E-learning: L1

Teaching hours: 60
Lectures: 46
Laboratory exercises: 8
Seminar: 6

Lecturer
Associate teacher for seminars
Grading

Sufficient (2): 60-70%
Good (3): 71-80%
Very good (4): 81-90%
Excellent (5): 91-100%

General competencies

Predmet omogućuje stjecanje temeljnih znanja potrebnih za razumijevanje interakcije biljaka i okoliša u procesu proizvodnje ukrasnog bilja i na zelenim površinama.

Types of instruction

 • Predavanja
 • Seminari
  studenti samostalno obrađuju izabranu temu te je prezentiraju u obliku usmenog izlaganja.

Learning outcomes

Learning outcome Evaluation methods
Objasniti djelovanje abiotičkih ekoloških čimbenika na fiziološke i razvojne odgovore biljaka te razumjeti njihovo ekološko značenje Kolokviji, pisani ispit
Opisati morfološko-anatomske prilagodbe biljaka različitim okolišnim uvjetima Kolokviji, pisani ispit
Objasniti uzroke te opisati vrste oštećenja izazvanih svjetlosnim i UV stresom, ekstremnim temperaturama, manjkom vode, poplavljivanjem, povišenom koncentracijom soli u tlu i onečišćenjem okoliša Kolokviji, pisani ispit
Opisati mehanizme otpornosti biljaka na abiotičke stresne čimbenike Kolokviji, pisani ispit
Primijeniti fiziološka načela u svrhu predviđanja odgovora biljaka na okolišne uvjete tijekom procesa proizvodnje i na zelenim površinama Kolokviji, pisani ispit

Working methods

Teachers' obligations

Izvođenje predavanja, seminara i vježbi. Održavanje konzultacija te praćenje rada i ocjenjivanje studenata.

Students' obligations

Redovito pohađanje predavanja, seminara i vježbi. Izrada i izlaganje seminarskog rada.

Methods of grading

Evaluation elements Maximum points or Share in evaluation Grade rating scale Grade Direct teaching hours Total number of average student workload ECTS
1. kolokvij 33,3% 0-60%
61-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
20 30 2
2. kolokvij 33,3% 0-60%
61-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
20 30 2
3. kolokvij 33,3% 0-60%
61-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
20 30 2
UKUPNO 100 % 60 90 6
Evaluation elements Description Deadline Recoupment
Pisani ispit Pisani ispit obuhvaća sadržaj čitavog kolegija (gradivo predavanja te teme obrađene na vježbama i seminarima). Za pripremu parcijalnih ispita studentima služi obavezna i preporučena literatura. Ispitni rokovi Ispitni rokovi

Weekly class schedule

 1. Uvod. Mjerenje intenziteta osvjetljenja. Čimbenici koji utječu na primanje svjetlosti.
 2. Utjecaj intenziteta svjetlosti na stopu fotosinteze. Morfološke i fiziološke karakteristike biljaka sunca i sjene. Aklimatizacija na promjenu intenziteta osvjetljenja. Vježbe 1.
 3. Svjetlosni stres. Djelovanje UV zračenja na biljke. Prilagodbe biljaka primanju svjetlosti – morfološke osobitosti povijuša i penjačica te epifita.
 4. Percepcija svjetlosti – fotoreceptori (fitokromi, kriptokromi, fototropini). Djelovanje svjetlosti na klijanje i rani razvoj biljke. Izbjegavanje zasjenjenja.
 5. Fototropizam i fotonastija. Uloga svjetlosti u regulaciji dnevnih ritmova. Fotoperiodički odgovori u životnom ciklusu biljke. Svjetlost u uzgoju biljaka u zaštićenim prostorima.
 6. Voda u životu biljke. Čimbenici koji utječu na primanje vode i stopu transpiracije.
 7. Poplavljivanje (manjak kisika) - morfološki, anatomski i fiziološki odgovori biljaka. Vodene biljke i biljke vlažnih staništa.
 8. Manjak vode - djelovanje na biljke i mehanizmi otpornosti. Biljke suhih staništa.
 9. Biokemijske strategije očuvanja vode i njihovo ekološko značenje. Tolerancija isušivanja. Povećana koncentracija soli – djelovanje na biljke i mehanizmi otpornosti. Vježbe 2.
 10. Djelovanje temperature na temeljne fiziološke procese. Značaj dnevne i noćne temperature te srednje dnevne temperature u uzgoju biljaka.
 11. Dormantnost pupova drvenastih vrsta. Utjecaj temperature na dormanciju i klijanje sjemenki.
 12. Visoke i niske temperature – djelovanje na biljke i mehanizmi otpornosti. Vježbe 3.
 13. Sila teža – percepcija i odgovor biljke. Odgovori biljaka na mehaničke podražaje.
 14. Onečišćenje zraka. Djelovanje dušikovih oksida, sumporova dioksida, ozona i povišene koncentracije ugljikovog dioksida na biljke. Vježbe 4.
 15. Izlaganje seminarskih radova.

Obligatory literature

 1. Pevalek-Kozlina B. (2003). Fiziologija bilja. Profil, Zagreb.
 2. Bresinsky, A., Körner, C., Kadereit, J.W., Neuhaus, G., Sonnewald, U. (2013). Strasburger΄s Plant Sciences. Springer, Heidelberg New York Dordrecht London (odabrana poglavlja).

Recommended literature

 1. Taiz L., Zeiger E., Møller I. M., Murphy A. (2015). Plant Physiology and Development. Sinauer Associates Inc, Massachusetts.

Similar course at related universities

 • Crop Responses to Environment, University of Nebraska-Lincoln
 • Environmental Factors in Horticulture, Virginia Polytechnic Institute and State University
 • Environmental Interactions of Cultivated Plants, University of California, Davies

Please sign in to your account

This site uses cookies and other tracking technologies to assist with navigation and your ability to provide feedback, analyse your use of our products and services, assist with our promotional and marketing efforts, and provide content from third parties. Cookie Policy.