Print

Tehnike u održivim agroekosustavima (185447)

Course coordinator

Course description

Predmet „Tehnike u održivim agroekosustavima“ obuhvaća suvremene poljoprivredne tehnike koje se koriste tijekom ekološke proizvodnje, prozvodnje biomase energetskih kultura te proizvodnje u brdsko-planinskim uvjetima.
Cjelokupni program predmeta omogućava studentima da se upoznaju sa suvremenim strojevima i opremom koji se koriste u specifičnim agroekološkim uvjetima poljoprivredne proizvodnje.
Nastava će se provoditi putem predavanja, auditornih vježbi i seminara.

Type of course

ECTS: 6.00

English language: L1

E-learning: L1

Teaching hours: 60
Lectures: 40
Auditory exercises: 10
Seminar: 10

Lecturer
Associate teacher for exercises
Associate teacher for seminars
Grading

Sufficient (2): 60-70%
Good (3): 71-80%
Very good (4): 81-90%
Excellent (5): 91-100%

General competencies

Cilj predmeta je upoznati studente s najvažnijim strojevima i opremom koji se koriste tijekom ekološkog uzgoja poljoprivrednih kultura, prozvodnji biomase uzgojem energetskih kultura te specifičnom tehnikom za brdsko-planinske uvjete.
Nastavnim programom studentima će biti omogućeno stjecanje novih saznanja o razvoju tehnika vezanih uz područja ekološke poljoprivrede, uzgoja energetskih kultura te uzgoja u brdsko planinskim uvjetima poljoprivredne proizvodnje.

Types of instruction

 • Predavanja
 • Auditorne vježbe
 • Seminari

Learning outcomes

Learning outcome Evaluation methods
Definirati elemente sustava korištenja poljoprivredne tehnike tijekom uzgoja poljoprivrednih kultura prema načelima ekološke poljoprivrede. Pitanja iz nastavih cjelina koja obuhvaćaju navedeni ishod učenja
Opisati mogućnosti korištenja poljoprivrede tehnike u brdsko-planinskim uvjetima poljoprivredne proizvodnje. Pitanja iz nastavih cjelina koja obuhvaćaju navedeni ishod učenja
Objasniti specifičnosti i odabrati suvremene strojeve i opremu koji se koriste u proizvodnji biomase energetskih kultura. Pitanja iz nastavih cjelina koja obuhvaćaju navedeni ishod učenja
Objasniti načela rada strojeva u zadanim tipovima poljoprivredne proizvodnje. Pitanja iz nastavih cjelina koja obuhvaćaju navedeni ishod učenja
Analizirati eksplotacijske parametre i utvrditi energetsku bilancu u nevedenim tipovima poljoprivredne proizvodnje. Pitanja iz nastavih cjelina koja obuhvaćaju navedeni ishod učenja
Samostalno pretraživati i interpretirati znanstvene i stručne publikacije u časopisima i zbornicima iz domene poljoprivredne tehnike. Semirarski rad

Working methods

Teachers' obligations

Oblici nastave
Predavanja – nastava se izvodi PPT prezentacijama
Seminari – studentima se zadaje zadatak vezan uz nastavnu tematiku
Vježbe – na vježbama se rješavaju računski zadaci vezani uz nastavnu tematiku te se znanje zadataka ocjenjuje putem parcijalnog ispita.
Ispravljanje parcijalnih ispita.
Usmeno ispitivanje

Students' obligations

Predavanja – redovno pohađanje nastave (uvjet za potpis)
Seminari – uredno ispunjene obaveze unutar zadanih zadataka (uvjet za potpis)
Vježbe - redovno pohađanje nastave (uvjet za potpis)

Methods of grading

Evaluation elements Maximum points or Share in evaluation Grade rating scale Grade Direct teaching hours Total number of average student workload ECTS
1.parcijalni ispit 50% <60%
60-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
30 90 3
2.parcijalni ispit 50% <60% = nedovoljan
60-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
30 90 3
UKUPNO 100% 60 180 6

Weekly class schedule

 1. Strojevi i priključci u obradi tla tijekom ekološke proizvodnje
 2. Strojevi za sjetvu i sadnju u ekološkoj proizvodnji
 3. Tehnike za suzbijanje korova i gnojidbu u ekološkoj proizvodnji
 4. Tehnike za aplikaciju sredstava za zaštitu bilja u ekološkoj proizvodnji
 5. Oprema za navodnjavanje u ekološkoj proizvodnji
 6. Strojevi za berbu i žetvu u ekološkoj proizvodnji, I parcijalni ispit (kolokvij)
 7. Specifične izvedbe traktora i tehnika za ekstremne nagibe
 8. Oprema i strojevi u brdsko-planiskim uvjetima krša
 9. Strojevi za košnju,prikupljanje i baliranje u brdsko-planinskim uvjetima
 10. Strojevi i oprema za žetvu i berbu u brdsko-planinskim uvjetima
 11. Tehnika u sadnji i sjetvi energetskih kultura
 12. Jednofazni sistemi žetve energetskih kultura
 13. Višefazni sistemi žetve energetskih kultura
 14. Proračun i analiza eksplotacijskih značajki strojeva i opreme
 15. Osnove energetske bilance poljoprivredne proizvodnje, II parcijalni ispit (kolokvij

Obligatory literature

 1. Sito, S., Bilandžija, N. (2015): Tehnika u ekološkoj proizvodnji i brdsko-planinskim uvjetima. Interna skripta, Agronomski fakultet u Zagrebu.
 2. Brčić, J., Maceljski, M., Novak, M., Berčić, S., Ploj, T., Barčić, J., Mirošević, N. (1995): Mehanizacija u voćarstvu i vinogradarstvu. Lumen d.o.o., Zagreb, 1995. Sveučilišni udžbenik d.o.o., Zagreb, 1995. Sveučilišni udžbenik

Recommended literature

 1. Sinclair , T. R. , Gardner , F. P. (2001): Ecological Perspektive in Plant Production, CAB International.
 2. Neuerburg,W., Padel, S. (1992): Organisch-biologischer Landbau in der Praxis, BLV Verlagsgesellschaft, München..
 3. B. Bell, S. Cousins (1997): Machinery for Horticulture. Farming Press, Ipswich, United Kingdom.

Similar course at related universities

 • Grundlagen der Agrartechnik II. Fakultät Agrarwissenschaften Universität Hohenheim

Please sign in to your account

This site uses cookies and other tracking technologies to assist with navigation and your ability to provide feedback, analyse your use of our products and services, assist with our promotional and marketing efforts, and provide content from third parties. Cookie Policy.